c Thanh Cha nguyen kinh

vi 500 n an s chiem niem Peru

 

c Thanh Cha nguyen kinh vi 500 n an s chiem niem Peru.


c Thanh Cha nguyen kinh vi 500 n an s chiem niem Peru.


Lima (Vat. 21-01-2018) - Sang chua nhat 21 thang 1 nam 2018, c Thanh Cha Phanxico a en en Thanh Chua lam phep la thu o Lima e nguyen kinh gi nho vi khoang 500 n tu chiem niem thuoc cac an vien Peru vao luc 9 gi 15.

en thanh nay trung tam lch s cua thanh Lima, dang knh Bon mang cua nc Peru la Chua lam phep la. en thanh do cac n an s Cat Minh nhat phep coi soc. Tai en thanh co bc bch hoa Chua Kito chu ong anh c ve tren tng hoi the ky 17. Tran ong at d doi nam 1655 a tan pha bnh a phan ln cac dinh th va nha ca Lima, nhng bc tng co bc hoa Chua Kito van ng nguyen. Ca nhng lan ong at sau o cung vay. Cac tn hu rat sung knh anh nay va nhieu ngi c n la, phep la qua cac the ky. V the, bch hoa c oi ten la "Anh Chua phep la". Ngay nay anh c at tren ban th chnh cua en Thanh Nazareno. Ban sao cua anh nay, moi nam c rc trong thang 10 qua cac ng pho Lima.

Khi c Thanh Cha en en thanh, 500 n an s chiem niem t cac ni Peru a te tu ve ay e tham d cuoc gap g vi TC. Ngai tien len ban th va ng cau nguyen trong thinh lang trc anh Chua Phep La.

Sau li chao mng cua Me Be tren cua cac an s cat minh nhat phep en thanh, moi ngi a nguyen kinh gi nho.

Bai giang cua c Thanh Cha

Giang sau bai oc ngan (Rm 8,15-16), c Thanh Cha nhan manh chieu kch truyen giao cua kinh nguyen la nong cot i song chiem niem. Ngai noi:

"Kinh nguyen truyen giao la kinh nguyen lien ket chung ta vi cac anh ch em trong cac hoan canh khac nhau cua ho va cau nguyen e ho khong b thieu tnh yeu va hy vong. Nh thanh n Teresa Hai ong Giesu a noi: Toi hieu rang ch co tnh yeu thuc ay cac phan t cua Giao hoi hoat ong, va neu tnh yeu b tat lm, th cac tong o se khong con loan bao Tin Mng na, cac v t ao se khong o mau ao na. Toi hieu va biet rang tnh yeu gom tom ni mnh tat ca cac n goi, tnh yeu la tat ca, trai rong qua moi thi ai va moi ni, tom mot li, tnh yeu la vnh cu [..]. Trong con tim cua Giao hoi la Me toi, toi se la tnh yeu" (Th gi ch Maria Thanh Tam, 8-9-1986: Thu ban t thuat, Ms B, [3v])

c Thanh Cha giai thch rang "La tnh yeu! La biet canh au kho cua bao nhieu anh ch em va noi nh tac gia thanh vnh: "Trong nguy nan con a keu cau Chua: Lay Chua, Chua a ap lai, va a cu thoat con" (Tv 117,5). V the, cuoc song cua ch em, trong an vien, co c chieu kch truyen giao va pho quat, va co mot "vai tro c ban trong i song cua Giao Hoi. Ch em hay cau nguyen va chuyen cau cho bao nhieu anh ch em ang b cam tu, cho ngi di dan, t nan va b bach hai, cau cho bao nhieu gia nh b thng ton, cho nhng ngi khong co cong an viec lam, cho cac benh nhan, cho cac nan nhan nghien ngap, o la mot so hoan canh cap thiet nhat ngay nay. Ch em nh nhng ngi a ngi bat toai en trc Chua e Ngai cha lanh" (Xc Mc 2,1-12). Qua kinh nguyen, ngay va em, ch em dan en gan Chua cuoc song cua bao nhieu anh ch em, v nhng hoan canh khac nhau, khong the en vi Ngai e cam nghiem long thng xot cha lanh cua Chua, trong khi Chua ch i ho e ban n cho ho. Nh kinh nguyen, ch em co the cha lanh nhng vet thng cua bao nhieu anh ch em" (Cost. ap. Vultum Dei quaerere, 16).

"Chnh v the, chung ta co the khang nh rang i song trong an vien khong cam ham cung chang thu hep con tim, nhng m rong no nh tng quan vi Chua va lam cho no co kha nang tai cam thay s au n, kho s, bat man, s phieu lu cua bao nhieu anh ch em la nan nhan cua th van hoa gat bo cua thi ai ngay nay. c g s chuyen cau cho nhng ngi tung thieu la ac tnh kinh nguyen cua ch em. Va khi co the, ch em hay giup ho khong nhng bang li cau nguyen, nhng ca bang s tr giup cu the na.

Sau cung, c Thanh Cha nhan nhu cac n an s rang: "Ch em hay dan than trong i song huynh e, lam sao e moi an vien la mot ngon en pha co the chieu sang gia s bat hoa va chia re. Ch em hay giup noi len rang o la ieu co the. c g bat c ai en gan ch em eu co the nem hng trc hanh phuc do tnh bac ai huynh e, nh ac tnh rieng cua i song thanh hien va la ieu rat can trong the gii ngay nay cung nh trong cac cong oan cua chung ta.

"Khi ta song n goi trong s trung thanh, th cuoc song tr thanh li loan bao Tnh yeu cua Thien Chua. Toi xin ch em ng bao gi ngng neu chng ta ay. Trong nha th nay cua cac n tu Cat Minh Nhat Phep Nazareno nay, toi man phep nhac lai nhng li cua mot bac thay ve i song thieng lieng, la thanh n Teresa Chua Giesu: "Neu ch em mat v hng ao la Chua Giesu nhan lanh, th ch em se khong tm c con ng [...] v chnh Chua Giesu a noi Ngai la ng, Chua cung noi Ngai la anh sang, va khong ai co the en vi Chua Cha ma khong qua Ngai" (Lau ai noi tam, VI, c.7,6)

Cuoi gi kinh, c Thanh Cha chao tham rieng 6 v Be tren va Vien mau, trc khi en en vieng nha th chnh toa thanh Gioan Tong o va Thanh S cua tong giao phan thu o Lima. Tai ay ngai cau nguyen trc hai cot cac 5 v thanh ngi Peru, trc khi gap g 60 v thuoc Hoi ong Giam Muc nc nay, roi chu s kinh truyen tin tra chua nhat vi cac tn hu tai Quang trng Quan oi trc nha th. Ban chieu luc 4 gi, c Thanh Cha en can c khong quan Lima e c hanh thanh le roi ra phi trng ap may bay tr ve Roma.

 

G. Tran c Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page