Dien t cua c Thanh Cha

tai nha tu phu n Santiago

 

Dien t cua c Thanh Cha tai nha tu phu n Santiago.

Santiago (VietCatholic News 17-01-2018) - Luc 4h chieu th Ba 17 thang Gieng nam 2018 c Thanh Cha Phanxico a vieng tham mot nha tu danh cho phu n thu o Santiago. Nha tu danh cho phu n ma c Thanh Cha vieng tham c goi la nha tu thanh Joakim. Trong hn 100 nam tri, t 1864 en 1996, nha tu nay c chnh phu uy thac cho cac n tu dong Chua Chien Lanh, va cac n tu nhan tai ay la nhng thng pham, ho b bat v cac toi nho nh trom cap, ch co vai trng hp, cac n tu nhan pham toi sat nhan b giam gi tai ay. Nhng roi vi s gia tang nan buon ban ma tuy va nghien ngap, tnh hnh thay oi, cac n tu nhan pham trong an cung b giam tai ay. Cho en nam 1980, so tu nhan khong qua 160 ngi, nhng t nam 1998, con so a len ti khoang 600 ngi. Trong nhng nam 2000, con so tang qua gap oi, len en 1,400 ngi, trong khi nha tu ch sc cha la 855 tu nhan.

Ngay nay, nha tu Thanh Gioakim tiep nhan ti 45% tong so n tu nhan tren toan Ch Li. Ho phai song trong tnh trang chat choi, la ieu ma Giao Hoi Cong Giao Ch Li ac biet quan tam.

Trong dien t tai ay, c Thanh Cha noi:

Anh ch em than men,

Cam n anh ch em a cho toi c hoi nay e en tham anh ch em. oi vi toi, ieu quan trong la chia se thi gian nay vi anh ch em va gan gui hn vi nhieu ngi trong chung ta hien ang b tc mat t do.

Cam n s Nelly v nhng li chao mng cua s va ac biet la li chng rang s song luon luon chien thang cai chet. Cam n ch Janeth, a chia se noi au cua ch vi tat ca chung ta va long can am xin tha th cua ch. Chung ta hoc c bao nhieu ieu t hanh ong can am va khiem ton cua ch! Toi xin c trch lai li cua cua ch: "Chung con cau xin s tha th t tat ca nhng ngi ma chung con a lam hai bang nhng hanh ong sai trai cua chung con". Toi cam n ch a nhac nh chung ta rang neu khong co thai o nay chung ta se mat i nhan tnh cua mnh, chung ta se quen rang chung ta a lam sai va rang moi ngay la mot li mi e bat au lai.

Toi cung ngh en nhng li cua Chua Giesu: "Ai trong cac ong sach toi, th c viec lay a ma nem trc i." (Ga 8: 7). Chua Giesu yeu cau chung ta hay bo i cai loi suy ngh gian n, phan chia thc tai thanh tot va xau, va mi goi chung ta on nhan mot t duy mi trong o chung ta nhan ra nhng khuyet iem, nhng han che va tham ch ca toi loi cua chung ta, va do o giup chung ta tiep tuc tien len.

Khi toi bc vao, hai ba me gap toi vi con cai cua ho va mot so hoa. Ho la nhng ngi chao on toi, va cach the chao mng cua ho co the dien ta bang ba t that ep, o la: me, con cai va hoa.

Me. Nhieu ch em ay la nhng ba me va ch em biet y ngha cua viec mang lai mot s song mi cho the gii. Ch em a co the "mang trong chnh mnh" mot s song mi va cho s song ay c chao i. Lam me khong phai la, va se khong bao gi la mot van e. o la mot mon qua va la mot trong nhng an sung tuyet vi nhat ch em co the co c. Hom nay ch em phai oi mat vi mot thach thc rat thc: o la ch em cung phai quan tam en s song mi o. Ch em c yeu cau cham soc cho tng lai. Lam cho s song ay phat trien va giup no tang trng. Khong ch cho chnh mnh, ma con cho con cai cua ch em va toan xa hoi. La phu n, ch em co mot kha nang ang kinh ngac e thch nghi vi hoan canh mi va tien len pha trc. Hom nay toi keu goi kha nang hng en tng lai ay ang song ong trong moi ch em. Kha nang o cho phep ch em chong tra lai tat ca moi th co the cp khoi ch em ban sac cua mnh va chung cuoc la giet chet hy vong cua ch em.

Janeth a noi ung: mat t do khong co ngha la mat het c m va hy vong. Mat t do khong phai la ong ngha vi mat i pham gia cua chung ta. o la ly do tai sao chung ta can phai t choi tat ca nhng y tng v van cho rang chung ta khong the thay oi, rang co gang ma lam g, rang khong the thay oi c van menh au. Khong, cac ch em i! Co nhng ieu lam nen s khac biet! Tat ca nhng no lc cua chung ta e xay dng mot tng lai tot ep hn - ngay ca khi co ve nh chung chang co n ch g - tat ca chung chac chan se sinh hoa ket qua va mang lai nhng he qua tot.

T th hai la tre em. Tre em la sc manh cua chung ta, la tng lai cua chung ta, la s khch le cua chung ta. Chung la mot li nhac nh song ong rang cuoc song phai c song cho tng lai, ch khong phai la cho qua kh. Ngay nay t do cua ch em a b lay i, nhng o khong phai la tieng noi chung cuoc. Khong phai au! Hay nhn ve pha trc. Hay trong i ngay ch em c tr lai cuoc song trong xa hoi. V ly do nay, toi hoan nghenh va khuyen khch moi no lc e truyen ba va ho tr cac d an nh Espacio Mandela va Quy Phu N Troi Day.

Ten cua Quy nay lam cho toi nh en oan Phuc Am, khi moi ngi ci nhao Chua Giesu v Ngai noi rang con gai cua ong trum hoi ng khong chet au, ma ch ngu thoi. Chua Giesu ch cho chung ta biet lam the nao e oi mat vi nhng li cham biem nh the: Ngai i thang vao phong cua co gai, nam lay tay co va noi: "Co be i, hay troi day i!" (Mc 5:41). Nhng d an ma toi a e cap la nhng dau ch song ong cua Chua Giesu, ang ang bc vao tng ngoi nha cua chung ta, khong mang en nhng li che gieu va khong bao gi bo cuoc. Ngai nam lay tay chung ta va noi vi chung ta hay "troi day". That la tuyet vi khi co rat nhieu Kito hu va nhng ngi thien ch theo bc chan cua Chua Giesu va quyet nh en ay e nen nh dau ch cua ban tay noi dai cua Chua nang chung ta day.

Chung ta eu biet rang, that ang buon, mot ban an tu thng ch n thuan la mot hnh phat, khong mang lai chut c hoi nao cho s tang trng ca nhan. ieu nay khong tot. Ngc lai, nhng sang kien cung cap viec day nghe va giup tai xay dng lai cac moi quan he la nhng dau ch hy vong cho tng lai. Chung ta hay giup ho phat trien. Trat t cong cong khong the b gian lc thanh cac bien phap an ninh manh hn nhng can phai quan tam ac biet en cac bien phap phong nga, nh cong viec, giao duc va s tham gia nhieu hn vao cong ong.

Cuoi cung la hoa. Toi tin rang ban than cuoc song "n hoa" va cho chung ta thay tat ca ve ep cua no khi chung ta lam viec cung nhau, tay trong tay, e lam cho moi th tot hn, e m ra nhng kha nang mi. Ngh the, nen toi chao on tat ca cac nhan vien muc vu, cac tnh nguyen vien va nhan vien chuyen nghiep, ac biet la cac canh sat vien va gia nh ho. Toi cau nguyen cho anh ch em. Cong viec cua anh ch em rat nhay cam va phc tap, v vay toi thnh cau chnh quyen co gang cung cap cho anh ch em nhng ieu kien can thiet e thc hien cong viec cua mnh vi pham gia. Mot pham gia tao ra pham gia. c Maria la Me cua chung ta va chung ta la con cai cua Ngi, ch em la con gai cua Me. Chung ta cau xin Me cau bau cho anh ch em, cho moi con cai cua anh ch em va nhng ngi than yeu cua anh ch em. Xin Me che ch anh ch em di ta ao Me. Va toi xin anh ch em vui long ng quen cau nguyen cho toi.

Nhng bong hoa anh ch em a cho toi, toi se a en cung c Trinh N Maria nhan danh tat ca anh ch em. Mot lan na, cam n rat nhieu!

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page