S iep c Thanh Cha

gi Chile va Peru

 

S iep c Thanh Cha gi Chile va Peru.

Vatican (Rei 9-01-2018) - c Thanh Cha en chia se an bnh cua Chua va cung co moi ngi Chile va Peru trong niem hy vong cua Chua Kito.


Cuoc vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico tai hai nc Chile va Peru t ngay 15 en 21 thang 1 nam 2018.


Tren ay la muc ch cuoc vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico sap thc hien tai hai nc Chile va Peru t ngay 15 en 21 thang 1 nam 2018.

Trong s iep Video gi dan chung tai Chile va Peru, cong bo hom 9 thang 1 nam 2018, c Thanh Cha noi:

"Toi en vi anh ch em nh s gia cua niem vui Tin Mng, e chia se vi tat ca moi ngi 'hoa bnh cua Chua' va "cung co anh ch em trong cung mot niem hy vong". Hoa bnh va hy vong c chia se gia tat ca moi ngi".

c Thanh Cha noi la ngai biet ro lch s Chile va Peru, "c det bang s dan than, tan tuy va ngai muon cung vi moi ngi cam ta Chua v c tin va tnh yeu oi vi Thien Chua va nhng anh ch em tung thieu nhat, ac biet la oi vi nhng ngi b gat ra ngoai xa hoi."

c Thanh Cha noi: "Nen van hoa gat bo ngay cang xam chiem chung ta. Toi muon chia se nhng noi vui buon, kho khan va hy vong cua anh ch em, va noi rang anh ch em khong n oc, Giao hoang vi anh ch em, toan the Giao Hoi on nhan va nhn anh ch em".

c Thanh Cha cung bay to mong muon moi ngi Chile va Peru "c cam nghiem hoa bnh en t Thien Chua, mot ieu rat can thiet. Ch co Chua mi co the ban hoa bnh cho chung ta. o la mon qua ma Chua Kito ban cho tat ca chung ta, nen tang cuoc song chung cua chung ta; hoa bnh da tren cong ly va giup chung ta gap nhng mong c hiep thong va hoa hp. Can kien tr xin Chua va Chua ban cho chung ta. o la hoa bnh cua ang Phuc Sinh, angmang lai niem vui va khch le chung ta tr thanh tha sai, lam sinh ong hong an c tin, dan a chung ta gap g, hiep thong cung mot niem tin c c hanh va trao ban".

Sau cung, c Thanh Cha noi: "Toi at trong tay c Trinh N rat thanh, Me My chau, cuoc tong du nay va tat ca nhng y nguyen chung ta mang trong tam hon, xin Me nhan lanh on nhan va day chung ta con ng en cung Con cua Me". (Rei 9-1-2018)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page