So tn hu Philippines sung knh

c Me Hang Cu giup gia tang

 

So tn hu Philippines sung knh c Me Hang Cu giup gia tang.

Manila (UCan 04-01-2018) - So ngi tham d Thanh le ngay th t au tien cua nam 2018 tai en thanh quoc gia c Me Hang Cu giup Manila at ky luc. Theo v giam oc en thanh, co khoang 300 ngan ngi tham d Thanh le, vt so 230 ngan tn hu tham d hoi nam 2017.

Truyen thong sung knh c Maria vi tc hieu c Me Hang Cu giup vao ngay th t cua ngi Philippines co t nam 1946, nh li ap lai li mi goi cua cac quan nhan Hoa ky b thng trong the chien th II.

Du cho tuan cu nhat c to chc tat ca cac nha th cua dong Chua Cu The tren toan quoc, a co khoang 100 ngan ngi tham gia cac nghi le en thanh thuoc quan Baclaran Manila hang tuan. Cha Carlos Ronquillo, giam oc en thanh cho biet la so tn hu tham d moi nam moi them ong. Cha noi: "ieu nay cho thay la co nhieu ngi hn ang tm kiem s khan cau cua c Trinh n Maria.

Trong 3 ngay au nam, en thanh a nhan c khoang 1,500 th xin khan va t nhat 200 th ta n. Nhieu ngi cau xin cho van e tai chanh, cho cong an viec lam, ngi khac cau xin hoa bnh va hoa giai trong cac moi quan he.

Theo cha Ronquillo, s gia tang cac tn hu knh men c Me Hang Cu giup cho thay ngi dan Philippines cam thay va kinh nghiemh ve tnh yeu ben vng va s tr giup cua Thien Chua qua li khan cau cua Me Maria.

Nha th Baclaran la en thanh c Me duy nhat trent he gii c Vatican cho phep m ca suot 24 gi.

Trong bai giang on mng Nam mi 2018, c Hong Y Luis Antonio Tagle mi goi cac tn hu Cong giao hoc t Me Maria trong viec tm kiem hoa bnh. Ngai noi: "Anh ch em khong phai la Kito hu hay ngi Philippines that neu anh ch em khong cham soc cho ngi khac." Ngai cung noi them rang ngi Philippines can lang nghe va suy gam e at c hoa bnh. (UCan 04/01/2018)

 

Hong Thuy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page