c Thanh Cha tiep 400 thanh vien

Hiep Hoi Giao Vien Cong Giao Italia

 

c Thanh Cha tiep 400 thanh vien Hiep Hoi Giao Vien Cong Giao Italia.

Vatican (Rei 5-01-2018) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cac giao vien Cong Giao Italia giao duc ve nen van hoa gap g, gia tang tng quan gia nha trng vi cac phu huynh, ong thi thang tien giao duc ve viec bao ve moi trng.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang hom 5 thang 1 nam 2018 danh cho 400 thanh vien thuoc Hiep Hoi giao vien Cong Giao Italia, va ket thuc 3 ngay ai hoi toan quoc Roma ve e tai: "Ky c va tng lai. Nhng vung ngoai o va bien gii kien thc chuyen nghiep".

Len tieng tai buoi tiep kien c Thanh Cha co vo nen van hoa gap g va noi rang "Chung ta c keu goi kch thch cac hoc sinh ci m oi vi ngi khac, nh khuon mat, nh con ngi, nh anh ch em can nhan biet va ton trong, vi lch s, nhng u iem va khuyet iem, nhng phong phu va gii han cua ho. Van e ay la cong tac vao viec ao tao cac hoc sinh ci m va quan tam en cac thc tai xung quanh, co kha nang cham soc va du dang, khong chu thanh kien pho bien theo o can phai canh tranh, gay han, cng coi vi nhng ngi khac, nhat la nhng ngi khac biet, ngi ngoai quoc hoac bat ky nhng ngi nao b coi la ieu can tr s thanh at cua mnh."

Mat khac, c Thanh Cha ghi nhan rang tng quan gia trng hoc va gia nh ngay nay khong con nh xa, khong con co s kch thch lan nhau gia giao chc va phu huynh. Trong boi canh o, c Thanh Cha noi, can co gang gia tang dan than at ti mot s cong tac xay dng gia hai ben, e mu ch cho cac hoc sinh.

Sau cung, c Thanh Cha ac biet co vo s giao duc ve bao ve moi trng. Ngai noi: "ay khong phai ch cung cap mot so y niem, tuy la can thiet, nhng la giao duc ve mot loi song da tren thai o cham soc can nha chung cua chung ta la thien nhien. ay la mot loi song khong ien dai, v du cham soc cac ong vat b e doa triet tieu, nhng lai co tnh khong biet en nhng van e cua ngi gia; hoac bao ve rng cay Amazzonia nhng lai l la vi cac quyen cua cong nhan c ong lng xng ang, v,v. Can phai day ve mot nen moi sinh toan dien, nhat la day ve tinh than trach nhiem. ay khong phai la thong truyen nhng khau hieu ma ngi khac phai lam, nhng la khi day c muon thc hanh mot nen luan ly ao c ve moi sinh, i t nhng chon la va c ch thng nhat".

Luc 3 gi chieu cung ngay 5 thang 1 nam 2018, c Thanh Cha a en tham Benh vien nhi ong Chua Hai ong Giesu, c s tai Palidoro, canh b bien, cach Roma khoang 30 cay so.

en ni, c Thanh Cha a c hng dan tham cac khu vc khac nhau trong nha thng, chao tham khoang 120 em benh nhan ang c ieu tr tai ay, cung vi cha me cac em. (Rei 5-1-2018)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page