S iep Ngay Hoa bnh The gii

cua c Thanh Cha Phanxico

Ngay 1 thang Gieng nam 2018

 

S iep Ngay Hoa bnh The gii lan th 51 cua c Thanh Cha Phanxico Ngay 1 thang Gieng nam 2018.

Roma (WH 31-12-2017) - S iep Ngay Hoa bnh The gii lan th 51 cua c Thanh Cha Phanxico Ngay 1 thang Gieng nam 2018:

 

Ngi di dan va ngi t nan: nhng ngi tm kiem hoa bnh

1. Li chuc bnh an

Nguyen chuc bnh an cho moi ngi va moi dan toc tren trai at! Bnh an ma cac thien than loan bao cho cac muc ong trong em Giang sinh, [1] la mot khat vong sau tham cua moi ngi va moi dan toc, nhat la nhng ai ang khon kho nhieu nhat v thieu vang bnh an. Trong so nhng ngi ma toi luon nh en trong li cau nguyen, mot lan na toi muon nhac en hn 250 trieu ngi di dan tren the gii, trong o 22,5 trieu ngi la nhng ngi t nan. Ve ngi t nan, v tien nhiem knh yeu cua toi la c nguyen giao hoang Beneicto XVI a noi rang: "o la nhng ngi nam va ngi n, tre em, thanh thieu nien va nhng ngi gia ca ang tm kiem mot ni e song trong hoa bnh" [2]. e tm c ni ay, nhieu ngi trong so ho san sang lieu mang dan than vao mot hanh trnh ma a phan va lau dai va ay nguy hiem; ho san sang chu ng nhoc nhan gian kho, oi mat vi nhng hang rao kem gai va nhng bc tng c dng len e ngan khong cho ho en.

Vi long thng xot, chung ta om lay tat ca nhng ngi phai tron chay chien tranh va oi khat hoac nhng ngi buoc phai ri bo que hng mnh v b phan biet oi x, khung bo, ngheo oi va nan suy thoai moi trng.

Chung ta biet rang ch m long ra trc s au kho cua ngi khac th khong u. Con nhieu viec phai lam trc khi anh ch em cua chung ta co the bat au lai cuoc song bnh an trong mot ngoi nha an toan. on tiep ngi khac oi hoi mot s dan than cu the, nhieu tr giup va t tam, mot s quan tam chu ao va toan dien, viec quan ly co trach nhiem nhng tnh huong phc tap mi ma oi khi them vao vo so nhng van e khac a co, cung nh cac nguon lc luon gii han. Neu than trong, cac chnh phu se biet on tiep, thang tien, bao ve va hoi nhap [ngi nhap c], bang cach at ra nhng quy nh thc te, "sao cho phu hp vi li ch thc s cua ngi dan cua ho". [3] Ho co trach nhiem ro rang oi vi cong ong cua ho, ma ho phai bao am cac quyen li chnh ang va s phat trien hai hoa cua cong ong ay, e ng giong nh ngi th xay khong biet lo xa, vung tnh nen khong hoan thanh c toa thap ma mnh a khi cong. [4]

2. Tai sao co qua nhieu ngi t nan va ngi di dan?

Dp ai Nam Thanh ky niem 2000 nam t khi cac thien than loan bao tin hoa bnh Belem, Thanh Gioan Phaolo II giai thch rang s d ngay cang co nhieu ngi t nan v the ky XX lien tiep xay ra nhng cuoc "chien tranh, xung ot, diet chung, thanh loc sac toc", kinh hoang khong dt [5]. The ky mi van cha co c mot bc chuyen bien thc s: cac cuoc xung ot vu trang va cac hnh thc bao lc co to chc khac van tiep tuc dien ra khien cho ngi dan phai ra i, trong nc cung nh sang nc khac.

Nhng ngi ta con di c v nhng ly do khac, nhat la v "muon co mot cuoc song tot ep hn, nen khong hiem khi ho th bo lai noi "that vong" ve mot tng lai chang ha hen". [6] Co nhng ngi ra i e oan tu gia nh, e tm c hoi lam viec hay hoc tap: o la nhng ngi khong c hng cac quyen nay nen khong song trong bnh an. Hn na, nh toi a nhan manh trong Thong iep Laudato si', "viec ngay cang co them ngi di dan tron chay noi khon kho chong chat v moi trng suy thoai, that la bi tham" [7].

a so ngi di dan ra i theo loi thong thng, trong khi co nhng ngi dung nhng cach khac, chu yeu la v tuyet vong, khi at nc ho khong bao am cho ho co c an ninh cung nh nhng c hoi va moi con ng hp phap xem ra eu khong kha thi, b ngan chan hoac qua cham tre.

Tai nhieu quoc gia ni ngi di dan en, pho bien mot kieu noi hoa my nhan manh nhng nguy c oi vi nen an ninh quoc gia hoac cac ganh nang tai chnh neu phai on tiep nhng ngi mi en; nh the la coi thng nhan pham von phai c cong nhan oi vi moi ngi, nh con cai Chua. Nhng ke, oi khi v muc ch chnh tr, gay ra noi s hai cho nhng ngi di c thay v xay dng hoa bnh, la nhng ke gieo rac bao lc, phan biet chung toc va bai ngoai, o la nhng moi ban tam ln oi vi tat ca nhng ai luon lo lang bao ve tng con ngi. [8]

Tat ca cac yeu to cua cong ong quoc te hien nay cho thay van e di c toan cau se tiep tuc la ac iem cua tng lai chung ta. Co ngi coi o la moi e doa. Trai lai, toi mi anh ch em nhn vao o vi cai nhn ay t tin, nh c hoi e xay dng mot tng lai hoa bnh.

3. Vi mot cai nhn chiem ngng

S khon ngoan cua c tin nuoi dng cai nhn nay, cai nhn co kha nang nhan ra rang tat ca chung ta eu thuoc ve "mot gia nh duy nhat, nhng ngi nhap c va nhng ngi dan a phng on tiep ho, va tat ca eu dc quyen thu hng cua cai cua trai at, von danh cho moi ngi, nh hoc thuyet xa hoi cua Giao hoi a day. ay chnh la nen tang cua tnh lien i va s chia se". [9] Nhng li nay gi lai cho chung ta hnh anh cua thanh Jerusalem mi. Sach tien tri Isaia (chng 60) va sach Khai huyen (chng 21) mo ta thanh ay nh mot thanh pho luon m ca, e moi ngi thuoc moi dan toc i vao, ho chiem ngng thanh va lam cho thanh nen giau co. Hoa bnh la v vua lanh ao va cong ly la nguyen ly cai tr cuoc song chung cua moi ngi trong thanh.

Chung ta cung phai nhn thanh pho ni chung ta song bang anh nhn chiem ngam nay, "tc la cai nhn c tin, kham pha ra Thien Chua ang song trong nhng can nha cua ho, tren nhng ng pho va cong vien cua ho [... bang cach co vo] tnh lien i, mong c ieu thien, chan ly va cong bang" [10]; noi cach khac, bang cach thc hien li ha ve hoa bnh.

Khi xem xet tnh canh ngi nhap c va t nan, cai nhn nay se nhan ra ho khong en vi ban tay khong, ma mang theo ca mot hanh trang: long can am, kha nang, nhiet huyet va khat vong, cha ke en ban sac van hoa cua mnh. Nh vay, ho lam phong phu cuoc song cua cac quoc gia on nhan ho. Anh nhn nay cung se nhan ra s linh hoat, long nhan nai va tinh than hy sinh cua biet bao con ngi, gia nh va cong ong tren khap the gii ang m ca va m long on ngi di dan va t nan, du mnh cung chang d da g.

Cuoi cung, cai nhn chiem ngng nay se hng dan nhng ngi co trach nhiem lo cho cong ch biet phan nh, e a ra nhng chnh sach on nhan en mc toi a "tng ng vi phuc li hien co cua dan mnh", [11] ngha la tnh en nhng nhu cau ma moi ngi trong gia nh nhan loai duy nhat eu co va li ch cua tng ngi.

Nhng ai mang tam nhn nay eu co the nhan ra hat giong hoa bnh a nay mam va can c cham soc e mam ay phat trien. Nh vay ho se lam cho nhng thanh pho cua chung ta van thng b cac cuoc xung ot gay phan hoa va phan cc, lien quan en s co mat cua ngi di dan va t nan, tr thanh nhng cong trng kien tao hoa bnh.

4. Bon nen tang cho hanh ong

e mang lai cho nhng ngi xin c tru, t nan, di dan va nan nhan cua nhng vu buon ngi kha nang gap c bnh an ho ang kiem tm, oi phai co mot chien lc ket hp ca bon hanh ong: on tiep, bao ve, thang tien va hoi nhap. [12]

Hanh ong "on tiep" nhac lai s can thiet m rong nhng kha nang nhap canh hp phap, khong c a ngi t nan va di dan ve lai nhng ni ang san sang ra tay bach hai va oi x bao lc, ong thi can bang gia moi quan tam ve an ninh quoc gia vi viec bao ve nhng quyen c ban cua con ngi. Kinh Thanh nhac nh chung ta: "Anh em ng quen long hieu khach, v nh o, co nhng ngi khong ng a c tiep on cac thien than ngay tai nha mnh". [13]

Hanh ong "bao ve" nhac lai bon phan phai nhn nhan va ton trong pham gia bat kha xam pham cua nhng ngi ang tron chay moi hiem nguy ang xay ra ma tm ni nng nau an toan, va ngan khong e ho b boc lot. ac biet, toi ngh en cac phu n va tre em ang lam vao tnh canh ay e doa va rat de b lam dung dan en canh lam no le. Thien Chua khong phan biet oi x: "Chua che ch khach ngu c, Ngi nang qua phu va co nhi" [14]

Hanh ong "thang tien" muon noi en s tr giup nham mang lai s phat trien con ngi ve moi mat oi vi ngi di dan va t nan. Trong so rat nhieu phng the thc thi nhiem vu nay, toi muon nhan manh tam quan trong phai bao am cho thieu nhi va ngi tre c tiep can vi moi cap hoc; nh o, khong nhng cac em c trau doi va phat trien kha nang cua mnh, ma con co the gap g moi ngi, vun xi tinh than oi thoai, ch khong phai thai o khep kn va oi au. Kinh Thanh day chung ta: "Chua yeu men khach la, cho ho cm an ao mac"; v the, khuyen khch chung ta: "Hay yeu men ngi ngu c, v cac ngi a tng ngu c tren at Ai Cap". [15]

Cuoi cung la "hoi nhap", ngha la cho phep ngi t nan va di dan c tham gia ay u vao cuoc song xa hoi on nhan ho, lam cho nhau c them phong phu, cong tac vi nhau e cung thuc ay s phat trien toan dien con ngi tai cac cong ong a phng. Nh Thanh Phaolo a viet: "Vay anh em khong con phai la ngi xa la, la khach ngu c, ma la ong hng vi cac thanh, la ngi nha cua Thien Chua". [16]

5. Mot e ngh ve hai Hiep c quoc te

Toi thanh tam mong rang tinh than nay se thuc ay tien trnh, trong suot nam 2018, dan en viec Lien hiep quoc soan thao va thong qua hai hiep c toan cau: mot Hiep c ve van e di dan an toan, trat t va hp phap, va mot Hiep c ve ngi t nan.

Cung nh cac thoa thuan cap toan cau, cac hiep c nay se e ra mot khuon kho mang tnh tham khao e thuc ay viec xay dng cac chnh sach va thi hanh cac bien phap thc tien. V the ieu quan trong la cac Hiep c nay can lay cam hng t long thng xot, viec nhn xa trong rong va long dung cam e nam bat moi c hoi nham thuc ay tien trnh xay dng hoa bnh: o la ieu kien e oc thc te can thiet cho chnh sach quoc te khong b khuat phuc trc thai o tr tren va thoi th toan cau.

Qua vay, oi thoai va phoi hp la mot nhu cau va ngha vu cu the cua cong ong quoc te. Ngoai bien gii quoc gia, cac quoc gia t giau co hn cung co the on tiep nhieu ngi t nan hn hoac giup ho cach tot hn, neu s hp tac quoc te bao am cho cac quoc gia ay cac khoan tien can thiet.

Phan bo Ngi Di dan va T nan cua Bo Thang tien s Phat trien Con ngi Toan dien a e ngh 20 iem hanh ong [17] co the c dung nh nhng hng cu the e ap dung bon hanh ong tren ay trong cac chnh sach cong, cung nh thai o va hanh ong cua cac cong ong Kito hu. Nhng ong gop nay, cung nh nhng ong gop khac, nham the hien moi quan tam cua Giao hoi Cong giao oi vi tien trnh dan ti viec thong qua cac hiep c toan cau cua Lien hiep quoc. Moi quan tam nay khang nh mot moi quan tam muc vu tong quat hn, t khi Giao hoi c thanh lap va van tiep tuc qua nhieu hoat ong cho en ngay nay.

6. Cho ngoi nha chung cua chung ta

Nhng li nay cua Thanh Gioan Phaolo II gi hng cho chung ta: "Neu 'giac m' ve mot the gii hoa bnh c nhieu ngi chia se, neu nhng ong gop cua ngi di dan va ngi t nan c tran trong, th nhan loai se ngay cang tr nen gia nh cua moi ngi va trai at tr nen mot 'ngoi nha chung' that s" [18]. Trong lch s, nhieu ngi a tin vao "giac m" nay va nhng ngi song ieu ay lam chng rang o khong phai la mot ieu khong tng khong thc hien c.

Trong so nhng ngi ay, chung ta phai noi en Thanh Phanxico-Xavier Cabrini, ma trong nam 2017 chung ta mng sinh nhat th 100 cua ngai tren tri. Hom nay, ngay 13 thang Mi Mot, nhieu cong oan giao hoi c hanh le nh thanh n. Ngi phu n nho be ma cao ca nay, ngi a hien i mnh e phuc vu ngi di dan, roi tr thanh thanh bon mang cua ho tren tri, a day chung ta cach on tiep, bao ve, thang tien va hoi nhap nhng anh ch em cua chung ta. Nh li ngai chuyen cau, xin Chua cho chung ta cam nghiem c rang "Ngi xay dng hoa bnh thu hoach c hoa trai a gieo trong hoa bnh" [19].

Vatican, ngay 13 thang Mi Mot nam 2017

Le Thanh Francoise-Xavier Cabrini, bon mang ngi di dan

Phanxico

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] Lc 2,14.

[2] Beneicto XVI, Kinh Truyen tin, 15/1/2012.

[3] Gioan XXIII, Thong iep Pacem in terris, s. 106.

[4] x. Lc 14, 28-30.

[5] Gioan Phaolo II, S iep Ngay Hoa bnh the gii nam 2000, s. 3.

[6] Beneicto XVI, S iep Ngay The gii Di dan va T nan 2013.

[7] Laudato si', s. 25.

[8] x. Huan t cho cac Giam oc quoc gia ac trach muc vu di dan tham gia cuoc gap g do CCEE to chc, 22/9/2017.

[9] Beneicto XVI, S iep Ngay The gii Di dan va T nan 2011.

[10] Tong huan Evangelii gaudium, s. 71.

[11] Gioan XXIII, Thong iep Pacem in terris, s. 106.

[12] S iep Ngay The gii Di dan va T nan 2018, 15/8/ 2017.

[13] Dt 13, 2.

[14] Tv 146, 9.

[15] nl 10, 18-19.

[16] Ep 2, 19.

[17] 20 iem hanh ong muc vu va 20 iem hanh ong cho cac Hiep c The gii (2017), cung xem Tai lieu Lien hiep quoc A/72/528.

[18] Gioan Phaolo II, S iep Ngay The gii Di dan va T nan 2004, s. 6.

[19] Gc 3, 18.

 

c Thanh chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page