S iep Giang sinh Urbi et Orbi 2017

cua c Thanh Cha Phanxico

 

S iep Giang sinh Urbi et Orbi 2017 cua c Thanh Cha Phanxico.

Roma (WH 26-12-2017) - Theo truyen thong vao le Chua Giang sinh hang nam, luc 12g tra th Hai 25 thang 12 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a cong bo S iep Giang sinh cung vi Phep lanh Urbi et Orbi (cho thanh Roma va cho toan the gii), t ban cong chnh cua en th Thanh Phero.

Nam 2017, qua hnh anh Hai nhi Giesu, c Thanh Cha ac biet nh en cac tre em nhieu ni tren the gii ang lao ao khon kho v chien tranh va xung ot, v khung hoang nhan ao, v cha me that nghiep, v tuoi th b cp mat, cac tre em b cng bc lao ong hay cam sung, va cac tre em phai la bo que hng lam moi ngon cho nhng ke buon ngi...

c Thanh Cha keu goi moi ngi "dan than kien tao the gii tr nen nhan ban hn, xng ang hn danh cho tre em hom nay va mai sau".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep Giang sinh Urbi et Orbi 2017 cua c Thanh Cha:

* * *

Anh ch em than men,

Chuc anh ch em mng le Giang Sinh trong niem han hoan!

Chua Giesu a c c Trinh N Maria sinh ra tai Belem. Ngi a chao i, khong do y muon cua nam nhan, nhng do tnh yeu cua Thien Chua Cha ban tang. Chua Cha la ang "yeu the gian en noi a ban Con Mot, e ai tin vao Con cua Ngi th khong b h mat, nhng c song muon i" (Ga 3,16).

Chnh hom nay, bien co nay c tai dien trong Giao hoi ang l hanh. c Tin cua ngi Kito hu, qua Phung vu le Giang Sinh, lam song lai mau nhiem Chua en, nhan lay than xac phai chet cua con ngi, tr nen thap hen va ngheo kho e cu o chung ta. Chung ta xuc ong biet bao trc long t bi lan tuat cua Chua Cha.

Nhng ngi au tien nhn thay vinh quang khiem ha cua ang Cu The, sau c Me va Thanh Giuse, la cac muc ong Belem. Ho nhan ra dau ch a c cac thien than loan bao va a th lay Hai nhi. Nhng ngi khiem ha va tnh thc nay la tam gng cho cac tn hu moi thi. ng trc mau nhiem Chua Giesu, niem tin cua ho khong b chao ao trc ve ban han cua Ngi. Trai lai, nh Me Maria, ho tin vao li Chua noi va chiem ngam vinh quang cua Ngi vi oi mat n s. Trc mau nhiem Ngoi Li nhap the, cac Kito hu khap ni eu dung nhng li cua Thanh Gioan Thanh s ma tuyen xng: "Chung toi a c nhn thay vinh quang cua Ngi, vinh quang ma Chua Cha ban cho Ngi, la Con Mot ay tran an sung va s that" (Ga 1,14).

Ngay nay, gia luc nhng cn gio chien tranh thoi khap the gii va mo hnh phat trien loi thi van tiep tuc gay suy thoai ve nhan ban, xa hoi va moi trng, le Chua Giang Sinh mi goi chung ta tap trung vao dau ch cua Hai nhi va nhan ra Ngi tren gng mat cac tre th, nhat la nhng tre giong nh Chua Giesu "khong tm c cho trong nha tro" (Lc 2,7).

Chung ta gap Chua Giesu ni tre em Trung ong van phai chu au kho v nhng cang thang ang gia tang gia Israel va Palestin. Trong ngay le hom nay, chung ta hay nai xin Chua ban hoa bnh cho Gierusalem va toan Thanh a. Chung ta cau nguyen cho cac ben noi lai cuoc oi thoai va cuoi cung co the at c cach giai quyet thong qua am phan e hai Nha nc cung ton tai trong hoa bnh vi ng bien gii c ca hai ben chap thuan va c quoc te cong nhan. Cung xin Chua nang moi no lc cua tat ca nhng ngi trong cong ong quoc te co thien ch giup vung at tang thng nay, mac du ang co biet bao tr ngai nghiem trong, tm c s hoa hp, cong ly va an ninh c mong i a lau.

Chung ta nhn thay Chua Giesu tren gng mat tre th Syria con in han dau vet chien tranh trong nhng nam qua, nay mau van ang o tren at nc nay. Xin cho at nc Syria than yeu roi cung khoi phuc s ton trong pham gia cua tng con ngi qua viec cung nhau dan than tai thiet c cau xa hoi, bat ke thanh phan sac toc va ton giao. Chung ta nhn thay Chua Giesu ni tre th Iraq a chu thng tch va bam dap v nhng xung ot suot mi lam nam qua tren at nc nay, va ni nhng tre th Yemen, at nc van dien ra cuoc xung ot chang may ai e y, ang at ra nhng van e nhan ao nghiem trong oi vi dan chung ang chu oi kho va dch benh lan tran.

Chung ta nhn thay Chua Giesu ni cac tre em chau Phi, nhat la cac tre ang chu au kho tai Nam Sudan, Somalia, Burundi, Cong hoa Dan chu Congo, Cong hoa Trung Phi va Nigeria.

Chung ta thay Chua Giesu ni nhng tre em tren khap the gii, nhng ni ma nen hoa bnh va an ninh ang b cac hiem hoa cang thang va xung ot mi phat sinh e doa. Chung ta hay cau nguyen cho viec giai quyet cuoc oi au tren ban ao Trieu Tien va cau nguyen cho toan the gii biet quan tam en viec tin tng lan nhau. Chung ta trao at nc Venezuela cho Chua Hai ong, xin Ngi ban cho cuoc oi thoai gia cac thanh phan trong xa hoi c noi lai v li ch cua moi ngi Venezuela men yeu. Chung ta nhn thay Chua Giesu ni cac tre em va gia nh cac em ang ganh chu au kho v bao lc trong cuoc xung ot tai Ukraina a gay hau qua nang ne ve nhan ao; xin Chua sm ban hoa bnh cho at nc than yeu nay.

Chung ta nhn thay Chua Giesu ni cac tre em co cha me lam canh that nghiep, ang phai nhoc nhan vat va vi mong muon cho con cai mnh c mot tng lai yen on. Va nhn thay Ngi ni nhng tre em b cp mat tuoi th, nhng tre em du con rat nho a b cng bc lao ong hay b nhng oi quan anh thue tang tan lng tam cng bc i lnh.

Chung ta thay Chua Giesu ni nhieu tre em b buoc phai la bo que hng, song trong nhng ieu kien phi nhan va de dang tr thanh moi ngon cho nhng ke buon ngi. Qua oi mat cac em, chung ta nhn thay tham kch cua tat ca nhng ngi b buoc phai tan c, tnh mang b e doa trong nhng chuyen hanh trnh vat kiet sc lc, nhieu khi ket thuc trong bi tham. Toi lai gap Chua Giesu ni nhng tre th trong cuoc tong du mi ay tai Myanmar va Bangladesh, va toi mong cong ong quoc te se khong ngng lam viec e bao ve mot cach thch ang pham gia cua cac nhom thieu so tai khu vc nay. Chua Giesu thau hieu noi au n cua ngi khong c on nhan va tnh canh c cc biet bao khi khong co cho nga au. Xin cho long chung ta ng khep lai nh nhng coi long tai cac ngoi nha Belem.

Anh ch em than men,

Chua Giang Sinh con c to cho chung ta qua dau ch: "mot hai nhi c boc ta" (Lc 2,12). Nh c Me va Thanh Giuse, nh cac muc ong Belem, chung ta hay chao on Hai nhi Giesu, tnh yeu cua Thien Chua, lam ngi v chung ta. ong thi, nh n Chua Hai ong tr giup, chung ta hay dan than kien tao the gii tr nen nhan ban hn, xng ang hn danh cho tre em hom nay va mai sau.

Anh ch em than men,

Toi than ai gi li chao anh ch em t khap ni tren the gii ang quy tu tai quang trng nay, va chao tat ca anh ch em tai cac quoc gia khac nhau ang hp cung chung toi qua truyen thanh, truyen hnh va nhng phng tien truyen thong khac.

Xin cho bien co giang sinh cua Chua Kito, ang Cu o, canh tan tam hon, khi day khat vong kien tao mot tng lai ngay cang tham tnh huynh e va lien i, mang lai an vui va hy vong cho moi ngi. Chuc anh ch em mng le Giang Sinh trong niem han hoan!

(Nguon: http://w2.vatican.va)

 

Thanh Thi chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page