S iep

cho "Ngay The gii cau nguyen cho n goi"

lan th 55 nam 2018

 

S iep cho "Ngay The gii cau nguyen cho n goi" lan th 55 nam 2018.

Roma (WH 11-12-2017) - Ngay th Hai 04 thang 12 nam 2017, Toa Thanh a cong bo S iep cua c Thanh Cha Phanxico cho "Ngay The gii cau nguyen cho n goi" lan th 55 vi chu e "Lang nghe, phan nh, song li Chua keu goi".

Trong S iep nay, c Thanh Cha lan lt phan tch 3 kha canh cua n goi la lang nghe, phan nh va song:

Trc het, phai "cham chu lang nghe li Chua va cau chuyen i mnh, phai lu tam en nhng ieu nho be trong i song hang ngay, e hoc cach nhn moi viec bang con mat c tin, va luon m long ra trc nhng bat ng cua Thanh Than".

Sau o, moi Kito hu phai phat huy kha nang "oc c ben trong" cuoc i mnh va hieu c mnh c Chua keu goi i au va lam g.

Cuoi cung la song: "n goi la ngay hom nay! S menh Kito hu la luc nay ay! Moi ngi chung ta c mi goi... tr thanh chng nhan cua Chua, ay va bay gi". V the "ng ch en luc mnh tr nen hoan hao mi quang ai ap li 'xin vang', cung ng lo s v nhng gii han va toi loi cua chung ta, nhng hay m long ra trc tieng goi cua Chua".

Ngay The gii cau nguyen cho n goi" lan th 55 se c c hanh vao Chua nhat 4 mua Phuc sinh (Chua nhat Chua Chien Lanh), 22 thang 04 nam 2018.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep:

* * *

S iep Cua c Thanh Cha Phanxico

Cho Ngay The Gii Cau Nguyen cho n Goi lan th 55 (Nam 2018)

 

Lang nghe, phan nh, song li Chua keu goi

 

Anh ch em than men,

Thang Mi ti ay, Thng Hoi ong Giam muc se hop Khoa thng le lan th 15 e thao luan ve ngi tre, va cach cu the, ve moi tng quan gia ngi tre, c tin va n goi. Khi ay chung ta se co dp suy t sau hn ve viec Thien Chua keu goi chung ta en hng niem vui ngay gia cuoc song cua chung ta ra sao, va li keu goi ay la "chng trnh cua Thien Chua danh cho moi ngi nam n trong moi thi ai" nh the nao (Thng Hoi ong Giam muc, Khoa Thng le th 15, Ngi tre, c tin va S Phan nh n goi, Dan nhap).

ay la mot tin vui ma Ngay The gii cau nguyen cho n goi lan th 55 loan bao cho chung ta mot cach ro rang: Chung ta khong phai la nhng nan nhan cua may rui hoac b cuon vao mot loat nhng s kien chang dnh dang g vi nhau; nhng trai lai, cuoc song va s hien dien cua chung ta trong the gii nay la hoa trai cua mot n goi cua Thien Chua!

Ngay gia nhng luc kho khan nay, mau nhiem Nhap the nhac chung ta nh rang Thien Chua van en gap g chung ta. Ngai la Thien-Chua--cung-chung-ta, cung i vi chung ta tren nhng neo ng ay bui bam cua cuoc song chung ta. Ngai biet chung ta lo lang khao khat tnh yeu nen Ngai goi chung ta en hng niem vui. Trong net a dang va oc ao cua moi mot va cua tng n goi, ca nhan hay mang tnh giao hoi, co mot nhu cau lang nghe, phan nh va song li a mi goi chung ta t tren cao; va khi giup chung ta phat trien tai nang cua mnh, li mi goi ay lam cho chung ta tr thanh nhng dung cu cua n cu roi trong the gii va dan a chung ta en hanh phuc ay tran.

Ba kha canh nay - lang nghe, phan nh va song - chung ta eu thay khi au s vu cua Chua Giesu: sau khi cau nguyen va chien au vi nhng cam do trong sa mac, Chua Giesu en tham hoi ng Nazareth. o, Ngi lang nghe li, phan nh noi dung s menh ma Chua Cha trao cho Ngi, va cong bo Ngi en e hoan tat ieu o vao "ngay hom nay" (x. Lc 4, 16-21)

Lang nghe

Tieng goi cua Chua - can phai noi ngay - khong ro rang nh nhng ieu chung ta nghe c, nhn thay hoac cham en trong kinh nghiem song hang ngay. Thien Chua en cach am tham va kn ao, khong ap at len t do cua chung ta. Nh the tieng noi cua Chua co the b lan at bi nhieu lo lang va ban tam chat ay trong tam tr chung ta.

The nen, chung ta can san sang cham chu lang nghe li Chua va cau chuyen i mnh, phai lu tam en nhng ieu nho be trong i song hang ngay, e hoc cach nhn moi viec bang con mat c tin, va luon m long ra trc nhng bat ng cua Thanh Than.

Chung ta se chang bao gi kham pha ra tieng goi ac biet va ca nhan ma Thien Chua muon ni chung ta neu chung ta c khep kn vao mnh, nh chung ta van thng lam, vi s th cua nhng ke lang ph cuoc i trong the gii nho be cua rieng mnh. Chung ta se anh mat c hoi m c ln lao va ong vai tro cua mnh trong cau chuyen rieng t va oc ao ma Thien Chua muon cung chung ta viet nen.

Chua Giesu cung c keu goi va sai i. o la ly do tai sao Ngi can hoi tam trong thinh lang. Ngi lang nghe li va oc li trong hoi ng, va vi anh sang, sc manh cua Thanh Than, Ngi mac khai y ngha tron ven cua li, lien quan en con ngi cua chnh Ngi va en lch s cua dan Israel.

Ngay hom nay viec lang nghe ngay cang tr nen kho khan hn, v chung ta chm ngap trong mot xa hoi tran ngap tieng on, mot xa hoi b kch ong qua mc va b doi bom bi thong tin. S on ao ben ngoai oi khi chiem lnh cac thanh th va khu pho cua chung ta, thng lam cho chung ta phan tam va boi roi. ieu nay ngan khong cho chung ta dng lai e thng thc hng v cua chiem niem, bnh tam suy t ve nhng bien co trong i, bat au cong viec trong s tin tng vao ke hoach yeu thng cua Thien Chua, va thc hien mot s phan nh hieu qua.

Nhng, nh chung ta biet, Nc Thien Chua en mot cach am tham va kn ao (x. Lc 17,21), va chung ta ch co the thu hoach hat giong cua vng quoc khi, nh ngon s Elia, chung ta i vao sau tham linh hon mnh va m ra cho tieng th tham khong the cam nhan c cua Thien Chua (x. 1V 19, 11-13)

Phan nh

Tai hoi ng Nazareth, khi Chua Giesu oc oan sach ngon s Isaia, Ngi phan nh noi dung s menh bi o ma Ngi c sai en, va trnh bay s menh ay cho nhng ai ang trong i ang Cu The: "Thanh Than Chua ng tren toi, v Ngai a xc dau cho toi e em Tin mng cho ngi ngheo. Ngai sai toi i cong bo s giai thoat cho nhng ngi b giam cam, cho ngi mu c thay, ngi ap bc c giai thoat, loan bao nam hong an cua Thien Chua (Lc 4, 18-19).

Cung vay, moi ngi chung ta ch co the kham pha n goi rieng cua mnh nh s phan nh thieng lieng. ay la "mot tien trnh qua o mot ngi thc hien nhng chon la can ban, trong khi oi thoai vi Chua va lang nghe tieng noi cua Thanh Than, khi au la chon la bac song cho i mnh" (Thng Hoi ong Giam muc, Khoa Thng le th 15, Ngi tre, c tin va S Phan nh n goi, II, 2).

Nh the chung ta co the kham pha ra rang n goi Kito hu luon co mot chieu kch ngon s. Kinh Thanh cho chung ta biet, cac ngon s c sai en vi dan trong nhng hoan canh rat thieu thon ve vat chat va khung hoang ve mat thieng lieng va luan ly, e nhan danh Thien Chua ma loan bao mot s iep hoan cai, hy vong va ui an. Giong nh mot cn loc, v ngon s khuay ong s yen tnh gia tao cua nhng lng tam a quen mat li cua Chua. Ngon s phan nh cac bien co trong anh sang li ha cua Thien Chua va giup moi ngi nhan ra nhng dau ch cua bnh minh ngay gia nhng tam toi cua lch s.

Ngay nay cung the, chung ta rat can s phan nh va n ngon s, e vt thang nhng cam do cua y thc he va thuyet nh menh, va e kham pha ra, trong tng quan cua chung ta vi Chua, nhng ni chon, phng tien, va nhng tnh huong qua o Ngai keu goi chung ta. Moi Kito hu phai phat huy kha nang "oc c ben trong" cuoc i mnh va hieu c mnh c Chua keu goi i au va lam g, e thi hanh s menh cua mnh.

Song

Cuoi cung, Chua Giesu cong bo net mi me cua thi khac hien tai, ieu o se lam cho nhieu ngi phan khi va lam cho nhng ngi khac tr nen chai a. Thi gian vien man a en, va Ngi la ang Cu The c ngon s Isaia loan bao va c xc dau e giai thoat cac tu nhan, cho ngi mu xem thay va cong bo long thng xot cua Thien Chua cho moi tao vat. That vay, Chua Giesu noi "hom nay a ng nghiem Li Kinh Thanh quy v va nghe" (Lc 4,21).

Niem vui Tin Mng lam cho chung ta m ra e gap g Thien Chua va anh ch em cua chung ta, khong ch s cham chap va li bieng cua chung ta. Niem vui Tin Mng se khong the lap ay trai tim chung ta neu chung ta c ng ben ca so, lay c ch en ung thi iem, ma khong chap nhan mao hiem quyet nh ngay hom nay. n goi la ngay hom nay! S menh Kito hu la luc nay ay! Moi ngi chung ta c mi goi - hoac song i song giao dan trong bac hon nhan, song i linh muc trong tac vu chc thanh, hoac song i thanh hien ac biet - e tr thanh chng nhan cua Chua, ay va bay gi.

Cai "hom nay" ma Chua Giesu loan bao bao am vi chung ta rang Thien Chua van "bc xuong" e cu vt gia nh nhan loai va lam cho chung ta tr thanh nhng ngi chia se s menh cua Ngai. Chua van keu goi chung ta song vi Ngai va i theo Ngai trong moi tng quan gan gui ac biet, e phuc vu Ngai cach trc tiep. Va neu Chua cho chung ta hieu rang Ngai keu goi chung ta dang hien hoan toan cho vng quoc cua Ngai, th chung ta ng s! That la ep - va la mot an sung ln lao - khi dang hien hoan toan va mai mai cho Thien Chua va phuc vu anh ch em.

Hom nay Chua tiep tuc keu goi chung ta i theo Ngai. Chung ta ng ch en luc mnh tr nen hoan hao mi quang ai ap li "xin vang", cung ng lo s v nhng gii han va toi loi cua chung ta, nhng hay m long ra trc tieng goi cua Chua. e lang nghe tieng goi ay, e phan nh s menh cua ban than chung ta trong Giao hoi va trong the gii, va cuoi cung e song s menh ay trong ngay hom nay ma Thien Chua trao cho chung ta.

Nguyen xin c Maria rat thanh, ngi thieu n song trong am tham, a nghe, a chap nhan va a cam nghiem Li Thien Chua tr nen xac pham, gn gi chung ta va luon ong hanh vi chung ta tren cuoc hanh trnh.

 

T Vatican, ngay 3-12-2017

Chua nhat I Mua Vong

(Giuse Tuan chuyen ng,

theo ban tieng Anh cua Libreria Editrice Vaticana

- va tham khao ban tieng Phap)

 

GH Phanxico

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page