Tng thuat ngay th hai

c Thanh Cha vieng tham Bangladesh

 

Tng thuat ngay th hai c Thanh Cha vieng tham Bangladesh:

c Thanh Cha dang thanh le truyen chc Linh Muc cho 16 tan chc; Vieng tham thu tng Bangladesh va nha th chnh toa Thanh Maria roi gap g cac Giam Muc Bangladesh tai Toa tong giam muc; Gap g ai dien cac ton giao va cac Giao Hoi Kito khac va cung nhau cau nguyen cho hoa bnh hoa hp.


c Thanh Cha gap g ai dien cac ton giao va cac Giao Hoi Kito khac va cung nhau cau nguyen cho hoa bnh hoa hp.


Dhaka (Vat. 01-12-2017) - Th sau mung 1 thang 12 nam 2017 la ngay th hai c Thanh Cha Phanxico vieng tham Bangladesh. c Thanh Cha a co ba sinh hoat chnh.

- Luc 10 gi sang ngai dang thanh le truyen chc Linh Muc cho 16 tan chc tai cong vien Suhrawardy Udyan trong thu o Dhaka.

- Vao ban chieu ngai vieng tham thu tng Bangladesh va nha th chnh toa Thanh Maria roi gap g cac Giam Muc Bangladesh tai Toa tong giam muc.

- Ngay sau o ngai gap g cac vi lanh ao cua cac Giao Hoi Kito va cac ton giao khac trc khi tr ve Toa S Than Toa Thanh.

Sau ay la chi tiet cac sinh hoat cua c Thanh Cha:

1. c Thanh Cha dang thanh le truyen chc Linh Muc cho 16 tan chc tai thu o Dhaka

Luc 9 gi 15 phut sang c Thanh Cha ri Toa S Than e i xe en cong vien Suhrawardi Udyan cach o 6 cay so. Cong vien nay chiem cho cua trng ua nga trc kia. Chnh tai ay ong Sheikh Mujibur Rahman a oc mot bai dien van lch s trc e nhat the chien nam 1917, va cung chnh tai ay quan oi Pakistan au hang. ai ky niem Huseyn Shaheed Syhrawardy, mot chnh tr gia Pakistan goc Bangladesh, thu tng Bengala trong cac nam 1946-1947, ban au a c dung nh cau lac bo quan oi cua ngi Anh, va sau thi thuoc a tr thanh Trng ua nga Ramna. Ben trong co mo cua ba v lanh ao quoc gia la Sher-e-Hangla A.K. Fazhul Huq (1873-1962), Huseyn Shaheed Suhrawardy (1892-1963) va Khawaja Nazimuddin (1894-1964). Vien bao tang oc Lap trng bay cac tac pham minh giai lch s quoc gia t Vng quoc Moghul cho ti nam 1971 la nam Bangladesh c oc lap.

Xe ch c Thanh Cha a ti cong vien luc 9 gi 25 phut. Sau o ngai len xe dp i mot vong chao tn hu. Thanh le truyen chc Linh Muc a bat au luc 10 gi va c c hanh bang tieng Latinh, Anh va Bengali.

Giang trong thanh le c Thanh Cha a khch le cac tan chc luon luon co trc mat gng cua Chua Giesu Kito la Muc T Nhan Lanh, khong en e c phuc vu, nhng la e phuc vu, tm kiem va cu vt nhng g a h mat. Cac linh muc cong tac vao viec xay dng than mnh Chua Kito la Giao Hoi, tr thanh dan cua Thien Chua va en th cua Chua Thanh Than.

e cap en nguon goc cua n goi linh muc c Thanh Cha noi:

Hi anh ch em, nh anh ch em biet ro, Chua Giesu la v thng te duy nhat cua Tan c, nhng ni Ngai toan the dan thanh cua Thien Chua cung a c thiet lap la dan t te. Tuy nhien gia cac mon e cua Ngai Chua Giesu a muon ac biet la chon vai ngi, e khi nhan danh Ngai cong khai thi hanh trong Giao Hoi chc t te hau mu li cho tat ca moi ngi, ho tiep tuc s menh cua Ngai la thay day, t te va muc t.

That the, nh Ngai a c Thien Chua Cha gi i cho s menh nay, ti lan mnh Chua Giesu cung a gi vao the gii cac Tong o, roi cac giam muc la cac ngi ke v, va sau cung la cac cong s vien cua cac giam muc la cac linh muc, la nhng ngi ket hiep vi s vu t te ho c mi goi phuc vu dan Chua. Cac linh muc cong tac vao viec xay dng than mnh Chua Kito la Giao Hoi, tr thanh dan cua Thien Chua va en th cua Chua Thanh Than. That vay, ho se tr thanh ong hnh dang vi Chua Kito thng te i i, hay ho se c thanh hien nh cac t te thc s cua Tan c, va vi tc hieu ay ket hiep ho trong chc t te vi giam muc cua ho, ho se la nhng ngi rao giang Tin Mng, la muc t cua dan Thien Chua va ho se chu s cac hanh ong phung t, ac biet trong viec c hanh hien te cua Chua.

Tiep en hng ti cac tien chc, c Thanh Cha khuyen ho y thc c cac nhiem vu cao ca cua mnh va noi: Cac con phan phat cho tat ca moi ngi li Chua ma chnh cac con a nhan lanh vi niem vui. Hay oc va suy gam li Chua mot cach kien tr e tin ieu a oc, hay day do ieu cac con a hoc trong c tin, va song ieu cac con day do. c g giao ly cua cac con la lng thc cho dan Chua, hng thm cuoc song cua cac con la niem vui va s nang cho cac tn hu cua Chua Kito, e vi li noi va gng lanh cac con xay dng nha cua Thien Chua la Giao Hoi. Cac con se tiep tuc cong trnh thanh hoa cua Chua Kito. Qua s vu cua cac con hien te thieng lieng cua tn hu c tr thanh toan hao, e cung vi hien te cua Chua Kito, ma qua ban tay cac con nhan danh toan the Giao Hoi, no c dang len tren ban th trong viec c hanh cac mau nhiem thanh. Khi tham d vao mau nhiem cai chet va s phuc sinh cua Chua, cac con mang cai chet cua Chua Kito trong chi the cac con, va cung Ngai bc i trong cuoc song mi.

Vi b tch Ra Toi cac con tiep nhan cac tn hu mi vao dan Chua, vi b tch Sam Hoi cac con tha toi nhan danh Chua Kito va Giao Hoi; vi Dau thanh cac con thoa du cac benh nhan; khi c hanh cac nghi thc thanh va khi dang len trong cac gi khac nhau cua ngay li cau chuc tung va khan nai, cac con tr thanh tieng noi cua dan Chua va cua toan nhan loai.

Y thc c rang mnh a c chon gia cac ngi khac va c thanh lap e tham d vao cac viec cua Thien Chua cho thien ch cua ho, cac con hay thc thi cong viec t te cua Chua Kito vi niem vui va long bac ai, ch e lam ep long Thien Chua ch khong v chnh mnh.

Sau cung khi tham d vao s menh cua Chua Kito, la au va la muc t trong tnh hiep nhat con thao vi giam muc cua cac con, cac con hay dan than hiep nhat cac tn hu trong mot gia nh duy nhat, e dan a ho ti Thien Chua Cha qua Chua Kito trong Chua Thanh Than. Hay luon luon co trc mat gng cua Muc T Nhan Lanh, khong en e c phuc vu nhng la e phuc vu, tm kiem va cu vt nhng g a h mat.

Tiep en la nghi thc truyen chc linh muc.

Sau khi t gia tn hu c Thanh Cha a len xe tr ve Toa S Than e dung ba tra va ngh ngi choc lat.

2. c Thanh Cha vieng tham thu tng Bangladesh va nha th chnh toa roi gap g cac Giam Muc Bangladesh tai Toa tong giam muc

Luc 3 gi 20 phut chieu gi c Thanh Cha a gap g ba Sheikh Hasina, thu tng Bangladesh, trong phong khach cua Toa S Than. Ba thu tng sinh nam 1947 la con gai cua ong Sheikh Majibur Rahman, cha dan toc. Nam 1968 ba thanh hon vi ong M. Wazed Miah, mot nha khoa hoc nguyen t noi tieng. Ba thu tng a lay bang tien s van chng tai ai hoc Dhaka nam 1973. Ba c bau lam pho chu tch lien hiep n sinh vien ai hoc n Eden, va a tham d tch cc vao cuoc noi loan cua dan chung nam 1969. Ngay 15 thang 8 nam 1975 ca gia nh ba b am sat bi lc lng quan oi noi loan. Ba va em gai thoat chet v ang vieng tham Tay c. Ba a c bau lam chu tch ang Lien minh Awami trong khi song lu vong. Nam 1986 ba tr thanh lanh tu ang oi lap trong Quoc hoi. Ngay 23 thang 6 nam 1996 ba c bau lam Thu tng va c tai nhiem trong cac nam 2008 va 2014. Ba goa chong va co hai con.

3. c Thanh Cha vieng tham nha th chnh toa va gap g cac Giam Muc Bangladesh tai Toa tong giam muc

Sau khi gap ba Thu tng, luc 3 gi 40 chieu gi a phng c Thanh Cha i xe en Toa tong giam muc tai Ramna. Toa tong giam muc la mot khu vc bao gom nha th chnh toa, nha cua c Giam Muc, nha hu dng cho cac linh muc gia va ai chung vien. c Hong Y Patrick D'Rosario tiep on c Thanh Cha trong san va thap tung ngai vao nha th chnh toa. Tren loi i ngai lam phep ba tam kia ky niem ba chuyen vieng tham cua cac Giao Hoang tai Dhaka: c Phaolo VI ngay 27 thang 11 nam 1970 khi Bangladesh con la phan cua Pakistan, c Gioan Phaolo II ngay 19 thang 11 nam 1986, va c Phanxico. TC cung lam phep hai dinh th mi xay cho ngi gia va cac linh muc cao nien. Lien ngay sau o ngai chao 20 thanh vien cua Uy ban to chc chuyen vieng tham.

Nha th chnh toa Thanh Maria hay nha th chnh toa c Me vo nhiem nguyen toi c xay hoi nam 1956 tai Ramna, la khu trung tam thu o Dhaka, rong rai sang sua. Nha th cung c goi la nha th Kakrail la ten cua khu pho thu o. Ben trong va ben ngoai nha th c trang hoang theo kieu go tch va phuc hng, v the no la mot th du kien truc thi hau thc dan. Cung vi toa giam muc co ai chung vien va nha hu dng cho cac linh muc gia cach nha th chnh toa t bc. Trc toa giam muc co mo cua hai c Tong Giam Muc Theotonio Amal Ganguly (1920-1977) va Michael Rosario (1925-2016).

c Thanh Cha va c Hong Y a vao tham nha th chnh toa va c cha s, cha pho va mot n tu tiep on. Trong nha th co khoang 700 giao dan va cac an nhan. c Thanh Cha chao va chuc lanh cho moi ngi. Sau khi thinh lang chau Mnh Thanh Chua trong nha nguyen Thanh The, ngai theo ca hong i ra ngoai e tham mo cac Giam Muc a qua i. Tiep en ngai ti nha hu dng cach o 50 met e gap g cac Giam Muc toan Bangladesh tren lau hai cua nha hu dng.

Ngo li vi cac Giam Muc sau li chao mng cua c Hong Y D'Rosario, Tong Giam Muc Dhaka, Chu tch Hoi ong Giam Muc Bangladesh, c Thanh Cha ca ngi ke hoach muc vu sang suot do cac Giam Muc nc nay e ra hoi nam 1985. Ngai khch le cac Giam Muc tang cng viec vieng tham muc vu giao phan, gia tang s gan gui cac Linh Muc va giao dan, giup cac giao dan tham gia nhieu hn vao cac cong tac tong o cua giao phan va i song Giao Hoi. c Thanh Cha keu goi cac Giam Muc lam sao e cac ng sinh linh muc va tu s c chuan b ky lng. Ngai ac biet ca ngi cac hoat ong xa hoi va t thien bac ai cua Giao Hoi tai Bangladesh, va mi goi cac Giam Muc quan tam en s cong tac lien ton va ai ket.

c Thanh Cha noi:

Thc tai hiep thong chiem v the trung tam trong ke hoach muc vu va tiep tuc gi hng cho long nhiet thanh truyen giao, nh iem noi bat cua Giao Hoi tai Bangladesh. ng loi lanh ao cua anh em trong t cach la Giam Muc mang am tinh than oan the va nang nhau... No cung c bieu lo qua s nghiem tuc cua anh em khi vieng tham muc vu trong giao phan, va chng to moi quan tam thc tien oi vi an sinh cua dan chung. Toi xin anh em kien tr trong s vu hien dien nay, no giup cung co moi giay thiep thong lien ket anh em vi cac Linh Muc thuoc quyen, la nhng ngi em, ngi con va la ngi cong tac cua anh em trong vn nho cua Chua, va vi cac tu s nam n la nhng ngi ong gop rat quan trong cho i song Cong Giao tai at nc nay.

ong thi toi cung xin anh em chng to mot s gan gui sat hn na vi cac giao dan. Can thang tien s tham gia tch cc cua ho vao i song cac giao phan cua anh em, ke ca qua cac c cau giao luat, qua o tieng noi cua ho c lang nghe va kinh nghiem cua ho c cu xet. Hay nhn nhan va e cao gia tr cac oan sung cua giao dan nam n, khch le ho dung nang khieu e phuc vu Giao Hoi va xa hoi noi chung. Toi ngh en ong ao cac giao ly vien nhiet thanh cua at nc nay, en hoat ong tong o cua ho thc la ieu quan trong oi vi s tang trng c tin va huan luyen cho cac the he tre ve tinh than Kito giao. Ho la nhng tha sai ch thc va la nhng ngi hng dan viec cau nguyen, nhat la tai nhng vung sau vung xa. Anh em hay chu y en cac nhu cau thieng lieng cua ho va lien tuc huan luyen ho trong c tin.

c Thanh Cha nhan xet rang Bangladesh c chuc lanh vi nhng n goi Linh Muc va tu s. Ngai nhan manh: can bao am cho cac ng sinh c chuan b ky lng e thong truyen c tin phong phu cho tha nhan, ac biet cho nhng ngi ong la cua ho.

c Thanh Cha nhac en nhng hoat ong xa hoi ang khen cua Giao Hoi tai Bangladesh, giup cac gia nh, va nhat la dan than thang tien phu n. Ngai noi: "Dan chung tai at nc nay noi tieng ve long yeu men gia nh, tinh than hieu khach, knh trong cha me va ong ba, san soc nhng ngi cao nien, cac benh nhan va nhng ngi yeu the nhat. Cac gia tr nay c Tin Mng cua Chua Giesu Kito cung co va thang hoa.

Cung trong chieu hng nay, c Thanh Cha ghi nhan rang Cong oan Cong Giao tai Bangladeash co the hanh dien ve lch s phuc vu ngi ngheo, ac biet tai nhng ni heo lanh nhat va trong cac cong oan bo lac. Hang ngay Giao Hoi theo uoi cong viec phuc vu nay qua cac cong tac giao duc, cac nha thng, benh xa va cac trung tam san soc, cung nh qua cac cong tac bac ai khac.

Sau cung, c Thanh Cha cung e cao tam quan trong cua cac hoat ong oi thoai lien ton va ai ket. Ngai noi: "S dan than cua Giao Hoi thang tien s cam thong gia cac ton giao, qua cac cuoc hoi luan va cac chng trnh hoc hoi, cung nh qua cac tiep xuc va nhng li mi ch than, gop phan pho bien thien ch va s hoa hp. Anh em hay no lc khong ngng kien tao nhng nhp cau va thang tien oi thoai, v nhng co gang ay khong nhng tao ieu kien de dang cho nhng trao oi gia cac nhom ton giao, nhng con v chung khi day nhng nang lc thieng lieng can thiet cho viec xay dng at nc trong s oan ket, hiep nhat, trong cong ly va hoa bnh.

4. c Thanh Cha gap g cac vi lanh ao cua cac Giao Hoi Kito va cac ton giao khac

Sau khi gap cac Giam Muc, c Thanh Cha a co cuoc gap g cac v lanh ao cac Giao Hoi Kito va cac ton giao khac trong vun cua Toa tong giam muc. Khu vn nay co cho cho 5,000 ngi.

c Thanh Cha va moi ngi a thng thc cac vu ieu truyen thong va cac thanh ca. Tiep en la li chao mng cua HY D' Rosario, va phat bieu cua 5 ai dien ton giao: Hoi giao, An giao, Phat giao, Cong giao, va cua chnh quyen dan s. Lien sau o bai ca hoa bnh c cat len.

Ngo li vi moi ngi c Thanh Cha noi chung ta gap g nhau ni ay e ao sau tnh ban va dien ta c mong chung mot nen hoa bnh tinh tuyen va lau ben. Cac li chung ta a nghe va ca cac bai ca va vu ieu linh hoat cuoc gap g a hung hon noi len c mong hoa hp, tnh huynh e va hoa bnh cha ng trong giao huan cua cac ton giao. c chi cuoc gap g cua chung ta la mot dau ch ro rang co gang cua cac v lanh ao va tn hu cac ton giao hien dien tai at nc nay song chung trong s ton trong lan nhau va trong thien ch.

That la mot dau ch an ui cua thi ai chung ta, khi cac tn hu va cac ngi thien ch luon ngay cang cam thay c mi goi cong tac vao viec ao tao mot nen van hoa cua s gap g, oi thoai va cong tac e phuc vu gia nh nhan loai. ieu nay khong ch oi hoi s khoan nhong, ma con khch le giang tay ra cho ngi khac trong thai o tin tng va thong cam, e xay dng s hiep nhat bao gom s khac biet, khong phai nh mot e doa, nhng nh mot nguon tiem nang lam giau cho nhau va giup nhau ln len. No khuyen khch chung ta vun trong mot con tim rong m e coi tha nhan nh mot con ng ch khong phai mot chng ngai.

Tiep en c Thanh Cha a neu len vai ac tnh cua viec rong m con tim ay. Trc het no la mot canh ca, mot kinh nghiem song ong ch khong phai mot ly thuyet tru tng. No cho phep bc vao mot cuoc oi thoai cua cuoc song, ch khong phai mot trao oi y tng. No oi hoi thien ch va s tiep nhan, nhng khong lan lon vi s th hay than trong trong viec dien ta cac xac tn sau xa nhat. Dan than mot cach hieu qua vi tha nhan co ngha la chia se cac can tnh ton giao va van hoa khac nhau cua chung ta, nhng luon luon vi s khiem ton, liem chnh va ton trong.

Viec m rong con tim giong nh mot cai thang len ti ang Tuyet oi oi buoc viec thanh tay con tim e co the nhn moi s trong vien tng chan that nhat cua chung. Cai nhn trong sang o se trao ban sc manh giup chung ta kien tr trong dan than hieu biet va anh gia cao tha nhan va quan iem cua ho. No trao ban cho chung ta s khon ngoan va sc manh can thiet e giang tay tnh ban cho tat ca moi ngi.

Viec rong m con tim cung la mot con ng dan ti viec tm kiem long tot, cong bang va lien i, tm kiem thien ch cho tha nhan. Long sot sang ton giao oi vi thien ch cua tha nhan nay sinh t mot con tim ci m, chay nh mot dong song ln ti goi cac vung at kho can va sa mac cua thu han, thoi nat, ngheo tung va bao lc tan pha cuoc song con ngi, chia re cac gia nh, va lam meo mo n thu tao.

Cac ton giao khac nhau tai Bangladesh a i theo con ng nay mot cach ac biet trong dan than san soc trai at la ngoi nha chung cua chung ta, va trong cau tra li cho cac tai ng thien nhien gay kho au cho quoc gia nay trong cac nam qua, nh vu sap trung tam thng mai Rana Plaza.

Mot tinh than ci m, viec chap nhan va cong tac gia cac tn hu khong ch gop phan xay dng mot nen van hoa cua s hoa hp, va hoa bnh ma no la con tim ap nhp cho nen van hoa o. The gii can en con tim nay biet bao nhieu, con tim ap nhp manh me e chong lai vi rut cua s gian tham hoi lo chnh tr, cac y thc he ton giao tan pha, cam do nham mat trc cac nhu cau cua ngi ngheo, ngi t nan , cua cac nhom thieu so b bach hai va cua nhng ngi de b ton thng nhat. Can thiet biet bao s ci m tiep on nhng con ngi cua the gii, ac biet cac ngi tre, oi khi cam thay co n va lac long trong viec kiem tm y ngha cuoc song!

c Thanh Cha cau mong dan than chung cua cac ton giao giup tn hu ln len trong khon ngoan thanh thien va cong tac vao viec xay dng mot the gii ngay cang nhan ban, hiep nhat va hoa bnh hn.

Li cau ai ket a do mot Giam Muc Anh giao oc.

Sau o la phan chup hnh lu niem. Tiep en c Thanh Cha a chao them 20 thanh vien khac cua Uy ban to chc, roi len xe ve Toa S Than cach o 10 cay so e dung ba toi ket thuc ngay th hai vieng tham Bangladesh.

Th bay mung 2 thang 12 nam 2017 la ngay cuoi cung cua chuyen vieng tham Bangladesh. c Thanh Cha se vieng tham Nha Me Terexa Tegaon, roi en nha th chnh toa Man Coi e gap g cac linh muc, tu s nam n, chung sinh va tap sinh cac dong tu. Tiep theo o ngai cau nguyen tai ngha trang giao x va tham nha th Man Coi. Vao ban chieu ngai gap g cac ban tre tai ai hoc c Ba Dhaka, trc khi ra phi trng ap may bay tr ve Roma.

 

Tran c Anh va Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page