c Thanh Cha gap cac linh muc

tu s Bangladesh

 

c Thanh Cha gap cac linh muc, tu s Bangladesh.


c Thanh Cha gap cac linh muc, tu s Bangladesh.


Dhaka (Vat. 2-12-2017) - Trong cuoc gap g cac linh muc, tu s nam n, chung sinh va tap sinh Bangladesh, c Thanh Cha Phanxico tai keu goi bai tr tat xau noi hanh noi xau, gay hai cho cong oan.

Cuoc gap g cua c Thanh Cha dien ra luc gan 11 gi tra ngay 2 thang 12 nam 2017 tai Nha th chnh toa cua tong giao phan Chittagong, gan thu o Dhara. Tai giao phan nay co 30 ngan tn hu Cong Giao tren tong so 20 trieu dan c, vi 11 giao x va 12 linh muc.

Khi c Thanh Cha tien vao nha th, 1,500 ngi gom cac Linh Muc, tu s va chung sinh a nong nhiet on v chu chan cua Giao Hoi hoan vu, cung vi c Tong Giam Muc s tai Moses Costa, dong Thanh Gia.

Li chao mng cua c Tong Giam Muc Costa

c Tong Giam Muc Costa cho biet cac Linh Muc, tu s Bangladesh rat c dan chung knh trong va ho co mot uy tn tinh than ln trong xa hoi. Tuy la thieu so, nhng cac LM, tu s hoat ong giup moi ngi, khong phan biet giai cap, tn ngng, mau da va chung toc. Tuy nhien, u tien van c danh cho nhng ngi de b ton thng nhat trong xa hoi. Ngoai viec muc vu, cac Linh Muc, tu s con dan than giup ngi nhap c, nhng ngi di tan, cac benh nhan va ngi khuyet tat, tre em cung nh ngi ln, cac nan nhan thien tai thng xay ra tai nc nay.

c cha Costa cung noi en nhng thach o va kho khan ln cac Linh Muc, tu s thng gap phai trong viec muc vu, o la thach o ngheo oi, phai di chuyen qua xa, nhng gii han oi vi cac dan thieu so va cac hoat ong tha sai.

Chng t

Tiep li c Cha Costa, c Thanh Cha va moi ngi a lan lt nghe chng t cua 1 Linh Muc, mot v tha sai, mot n tu, mot tu huynh va sau cung la mot chung sinh.

- V du, Cha Abel Rozario, lam Linh Muc t hn 50 nam nay, cho biet van quyet tam rao giang Li Chua tron i, va luon cam thay khat khao phat trien moi lien he mat thiet vi Chua. Cha noi: "i song thieng lieng cua con tr thanh nguon sc manh cho cong viec muc vu cua con, va viec phuc vu ay cung giup con tang trng trong i song thieng lieng va moi lien he vi Thien Chua". Cha Rozario cung thu nhan rang nhieu khi "con cung cam thay tinh than len xuong, noi co n va trong rong, nhng con tn thac ni Chua, v Chua goi con va at con di ban tay che ch cua Ngai".

- N tu Mary Chandra, thuoc dong N Vng cac tong o (SMRA) cho biet oan sung dong cua ch la mang n cu o cho dan chung bang cach phuc vu ngi ngheo, cac tre em va phu n, trong vui ti va khong chut de dat. Ch thi hanh cong tac day hoc cho cac em, giup cac em tang trng trong i song luan ly va tinh than. Ch cung thng vieng tham gia nh cac hoc sinh, cau nguyen vi ho, lang nghe cac cha me gia, nhat la danh thi gi vi ho, giup ho cam thay tnh thng cua Thien Chua trong cuoc i cua ho.

- Tu Huynh Lawrence Dias, dong Thanh Gia, trong dong t hn 63 nam nay, cho biet a co gang het sc phuc vu Giao Hoi qua nhieu s vu cua dong. Thay tng lam giao vien, quan tr, huynh trng hng ao, nhan vien xa hoi, am trach nha huan luyen, lam be tren dong, va t 17 nam nay thay song trong mot en c Me, c tuyen bo la en Thanh Mau quoc gia au tien Bangladesh. Nhieu Linh Muc, tu s va giao dan en en Thanh nay e boi dng i song thieng lieng va thay giup ho. Tai en thanh, co kinh nguyen eu an, suy niem, chau Minh Thanh Chua, kinh Man Coi va cac kinh nguyen khac.

Bai huan du ng khau

c Thanh Cha a trao bai huan du don san e pho bien va moi ngi oc sau. Va ngai ng khau noi ve s hoa hop lien ton Bangladesh, va t o ngai noi ve s hoa hp can co trong cac cong ong tu tr va hang giao s. Ngai noi:

"Anh ch em than men, cam n c Tong Giam Muc Costa v li gii thieu va cam n nhng chng t cua anh ch em.. Toi a don bai dien van dai 8 trang cho anh ch em... nhng chung ta en ay e nghe c Giao Hoang ch khong phai e buon chan. V the, e khoi buon chan, toi giao dien van nay cho c Hong Y, ngai se cho dch ra tieng Bengali, trong khi toi noi vi anh ch em ieu ma toi van quan tam."

c Thanh Cha tai len an tat noi hanh noi xau va noi rang "Co nhng ngi phe bnh la toi c lap i lap lai, nhng toi phai noi ke thu cua s hoa hp la tat noi hanh noi xau. ay khong phai la mot y tng cua toi. Cach ay 2 ngan nam, thanh Giacobe tong o a viet trong mot th. Mieng li pha huy cong oan. Khong noi nhng li phe bnh trc tiep vi ngi lien he, nhng vi ngi khac, tao nen mot bau khong kh nghi k, ghen tng, chia re. o la mot th bom, o la nan khung bo. Ai co mot qua bom, ai la ke khung bo. Ai noi xau ngi thac, th ho la ke nem bom va ra i yen han!"..

c Thanh Cha khuyen rang "khi anh ch em muon noi xau ngi khac, th hay can li mnh, ieu nay co nguy c lam cho anh ch em b au, nhng nh o anh ch em khong nem bom."

c Thanh Cha nhan xet, co the co ngi neu van nan: "Nhng tha cha, khi con thay mot ieu khong on, chang le con khong c nem bom hay sao? Ban hay noi thang ieu o vi ngi ban muon phe bnh. Chua Giesu cung a lam nh vay. Chac chan co ngi se noi vi toi: tha cha, khong the c. o la mot ngi phc tap. ung vay, nhng neu anh ch em khong the noi ieu o vi ngi ay, th hay noi vi ngi nao co the cha lanh s ay. Vay, mot la ban noi thang mat, hai la noi vi ngi nao co the can thiep ch ng noi vi ai khac. Bao nhieu cong oan toi thay a b pha huy v nhng li noi hanh noi xau nhau.

c Thanh Cha cung nhan nhu cac Linh Muc, tu s nam n Bangladesh ve s n s, co tnh ngi oi vi noi ngi, va ngha vu phai cham soc n goi cua mnh, nh khi cham soc mot benh nhan, mot tre em, mot ngi gia. Neu thieu s cham soc nay, th hat lua nho se khong tang trng c, no se b kho i. Hay du dang cham soc n goi, v moi anh em trong hang linh muc, trong cong oan tu tr, moi chung sinh, eu la mot hat giong cua Thien Chua va Chua nhn hat giong ay vi s du dang cua mot ngi Cha".

Sau cung, c Thanh Cha nhan nhu moi ngi hay vui ti va noi: "That la au long khi gap mot linh muc, tu s, chung sinh va ca GM cay ang, vi bo mat sau tham, en o ngi ta b cam do hoi ngi ay: Anh hoac ch an g sang nay vay? Co phai an giam khong?"

Bai huan du tren giay

Trong bai huan du tren giay c pho bien va dan do cac Linh Muc, tu s cham chu oc va suy gam, c Thanh Cha viet:

Cong oan Cong Giao tai Bangladesh be nho, nhng anh ch em nh hat cai ma Thien Chua lam cho trng thanh vi thi gian. Toi vui mng v thay hat cai nay ang tang trng va c trc tiep chng kien c tin sau xa ma Thien Chua ban cho anh ch em (Xc Mt 13,31-32). Toi ngh en cac tha sai nhiet thanh va trung tn a trong va cham soc hat cai c tin qua gan 5 the ky... Toi thay anh ch em ay nh nhng tha sai ang tiep noi cong trnh thanh thien ay. Toi cung thay nhieu n goi nay sinh t mien at nay: o la mot dau ch an phuc Chua ang ban cho at nc nay. Toi ac biet vui mng v tai ay cung co s hien dien cua cac n tu chiem niem va v li cau nguyen cua cac ch.

Sau li khch le tren ay, c Thanh Cha lan lt da vao 3 mau nhiem Man Coi e rut ra nhng bai hoc thc tien.

- Trc tien la thai o mau man an can cua Me Maria trong bien co truyen tin. Thien Chua a chuan b Me cho gi phut ay va Me a ap lai vi long yeu men va tn thac. c Thanh Cha noi: "Chua cung chuan b nh vay oi vi moi ngi chung ta va goi ch danh chung ta. ap lai li mi goi ay la mot tien trnh keo dai tron i. Moi ngay chung ta c keu goi hoc thai o mau man hn oi vi Chua trong kinh nguyen, suy niem Li Chua va tm cach nhan ra thanh y Ngai. .. Chung ta khong the mang danh Chua Kito hoac tham gia vao s mang cua Chua ma khong phai la nhng ngi c an re sau trong tnh yeu, c tnh yeu ot chay, qua cuoc gap g ban than vi Chua Giesu trong Thanh The va qua li Kinh Thanh.

"S an can, mau man oi vi Chua, giup chung ta nhn the gii qua oi mat cua Chua, va nh o chung ta nhay cam hn oi vi nhu cau cap thiet cua nhng ngi chung ta phuc vu. Chung ta bat au hieu nhng hy vong va vui mng, nhng s hai va ganh nang cua ho, chung ta se thay ro hn nhieu tai nang, oan sung va nang khieu cua ho e xay dng Giao Hoi trong c tin va s thanh thien.

- Bc qua mau nhiem mua thng trong kinh Man Coi, c Thanh Cha nhan xet rang: "Khi i sau vao cac mau nhiem mua thng, chung ta biet c sc manh cu o cua cac mau nhiem ay, va c cung co trong n goi tham d vao cac mau nhiem thng kho trong i song chung ta, qua s cam thng va hien than. Chc linh muc va i song tu tr khong phai la con ng cong danh s nghiep, khong phai la nhng phng the e tien than, nhng la mot s phuc vu, mot s tham gia vao tnh yeu cua Chua Kito, ang hy sinh ban than v oan chien.

"Chung ta the hien s cam thng ay khi chung ta ong hanh vi con ngi, nhat la trong nhng luc au kho va th thach cua ho, chung ta giup ho tm thay Chua Giesu."

c Thanh Cha cung noi: "Toi ac biet biet n v, bang nhng cach thc khac nhau, ngi trong anh ch em ang dan than trong lanh vc xa hoi, y te va giao duc, phuc vu nhng nhu cau cua cac cong oan a phng va bao nhieu ngi di dan va t nan en at nc nay. Viec phuc vu cua anh ch em cho cong oan nhan loai rong ln hn, ac biet cho nhng ngi ang trong tnh canh tung thieu nhieu, that la ieu qu gia e xay dng mot nen van hoa gap g va lien i.

- Sang en cac mau nhiem mua mng trong kinh Man Coi, c Thanh Cha khang nh rang "Toan the s vu cua chung ta nham cong bo niem vui Phuc Am. Trong cuoc song va hoat ong tong o, tat ca chung ta eu y thc nhng van e cua the gii va nhng au kho cua nhan loai, nhng chung ta khong bao gi anh mat niem tn thac ni s kien sc manh tnh yeu cua Chua Kito troi vt tren s ac va tren ten au so gian doi, han tm cach anh la chung ta. Anh ch em ng e mnh b nan ch v nhng thieu sot hoac v nhng thach o trong s vu. Neu anh em tiep tuc to ra mau man an can oi vi Chua trong kinh nguyen va kien tr trong viec trao tang s cam thng cua Thien Chua cho cac anh ch em khac, th chac chan Chua se ban cho tam hon anh ch em c tran ay niem vui an ui cua Chua Thanh Linh".

Va c Thanh Cha ket luan rang: "Anh ch em than men, toi cam n anh ch em v long trung thanh phung s Chua Kito va Giao hoi cua Chua qua viec dang hien cuoc song. Toi ha cau nguyen cho anh em ch va toi cung xin anh ch em cau nguyen cho toi."

Sau Kinh Lay Cha va ban phep lanh cho moi ngi, c Thanh Cha con vieng tham ngha trang giao x va cau nguyen trong thinh lang trc mo cua nhieu tu s c an tang tai ay, roi thap len mot ngon nen.

Ngai cung tien vao ngoi thanh ng co knh canh o, la nha th c Me Man Coi do cac tha sai ngi Bo ao Nha xay cat cach ay 340 nam (1677) va nay c dung lam nha nguyen chau Mnh Thanh Chua lien tuc. Tai nha th, c Thanh Cha c c Cha Sebastian Tudu, Giam Muc giao phan Dinapur s tai va N tu Be tren tu vien tha sai bac ai a phng on tiep. Trong dp nay cung co 200 co nhi c cac n tu san soc. c Thanh Cha tham hoi va chuc lanh cho cac em. Bay gi la 12 gi tra. c Thanh Cha ve toa S Than Toa Thanh cach o 8 cay so e dung ba tra cuoi cung.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page