c Thanh Cha quan tam ti

hiem hoa nhieu hai ao bien mat

 

c Thanh Cha quan tam ti hiem hoa nhieu hai ao bien mat.

Vatican (Rei 11-11-2017) - c Thanh Cha Phanxico keu goi gia tang y thc ve nhng hiem hoa e doa cac ao Thai Bnh Dng va tm bien phap oi pho.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang 11 thang 11 nam 2017, danh cho 46 v thuoc Dien an cac v lanh ao cac ao trong Thai Bnh Dng.

c Thanh Cha noi en nhng lo au cua moi ngi, ac biet la cac dan toc song tai cac ao va noi. Ho de b ton thng v nhng hien tng moi trng va kh hau ngay cang xay ra thng xuyen va gia tang cng o. ac biet la hien tng mc nc bien dang cao lam bien mat nhng hai ao, va s suy thoai cac hang rao san ho, mot he thong moi sinh bien rat quan trong.

c Thanh Cha nhac lai li bao ong cach ay 35 nam cua cac Giam Muc Philippines: "Ai a bien the gii bien khi tuyet vi thanh nhng ngha trang di nc khong con s song va mau sac na?". Co nhieu nguyen nhan a en s suy thoai moi trng, nhng ang tiec la co nhieu nguyen nhan do cach hanh x thieu khon ngoan cua con ngi gay nen, gan lien vi nhng hnh thc khai thac cac tai nguyen thien nhien va nhan ban, tao nen nhng hau qua i ti tan long sau cua cac ai dng".

c Thanh Cha tuyen bo ung ho no lc cua cac v lanh ao cac ao trong Thai Bnh Dng gay y thc manh me hn trong d luan the gii trc cac hiem hoa moi sinh e doa s song con cua cac hai ao trong Thai Bnh Dng, va keu goi s song tac va lien i quoc te, at ti mot chien lc chung, oi pho vi cac hien tng e doa moi trng, khong cho phep dng dng trc nhng van e tram trong nh s suy thoai moi trng t nhien va sc khoe cua cac ai dng, gan lien vi s suy thoai nhan ban va xa hoi ma nhan loai ngay nay ang phai trai qua".

Nhac en Hoi ngh quoc te ve thay oi kh hau ang nhom tai thanh pho Bonn ben c, goi la COP-23, c Thanh Cha cau mong rang Hoi ngh nay cung nh cac Hoi ngh ke tiep se giup bao ve "Nhng vung at khong bien cng" cua chung ta, nh nhng hai ao trong cac ai dng. (Rei 11-11-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page