c Thanh Cha tai len an

viec s hu va s dung vo kh hat nhan

 

c Thanh Cha tai len an viec s hu va s dung vo kh hat nhan.

Vatican (Rei 10-11-2017) - c Thanh Cha Phanxico tai len an viec s hu va s dung vo kh hat nhan cung nh viec danh bao nhieu tai nguyen vao vo kh nay thay v vao viec phat trien nhan ban toan dien.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang hom 10 thang 11 nam 2017, danh cho 350 nhan vat quoc te tham d Dien an quoc te ve giai tr vo kh hat nhan tien hanh tai Vatican do Bo Phuc vu Phat trien nhan ban toan dien to chc trong hai ngay 10 en 11 thang 11 nam 2017 ve chu e "Vien tng mot the gii khong con vo kh hat nhan va giai giap toan dien". Trong so cac tham d vien co 11 ngi a c giai Nobel Hoa Bnh.

c Thanh Cha noi en s kien "cai vong chay ua vo trang ang tien hanh khong ngng va va nhng ph ton tan trang va phat trien cac vo kh, khong phai ch vo kh hat nhan ma thoi, la khoan chi ln oi vi cac nc, en o phai at xuong hang th yeu nhng u tien thc s cua nhan loai ang au kho: nhng u tien o la chien au chong ngheo oi, thang tien hoa bnh, thc hien cac d an giao duc, bao ve moi trng va y te, phat trien cac quyen con ngi".

e cap en cac vo kh hat nhan, c Thanh Cha noi: "Can phai quyet liet len an s e doa s dung cac loai vo kh nay, cung nh chnh viec s hu chung, v s hien hu cua cac vo kh hat nhan phuc vu cho chu trng gay s hai khong nhng lien he ti cac phe lam chien, nhng cho toan the nhan loai na.. Nhng tng quan quoc te khong the b thong tr do sc manh quan s, nhng doa nat nhau, pho trng kho vo kh chien tranh. ac biet cac vo kh tan sat tap the, nhat la vo kh nguyen t, ch tao ra mot cam thc an ninh la ao, va khong the tr thanh nen tang cuoc song chung gia cac thanh phan trong gia nh nhan loai". (Rei 10-11-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page