Ngay th nam cua c Phanxico tai Colombia:

"hay lam no le cho hoa bnh, mai mai!"

 

Ngay th nam cua c Phanxico tai Colombia: "hay lam no le cho hoa bnh, mai mai!"

Cartagena, Colombia (VietCatholic News 11-09-2017) - Ky gia Gerard O'Connell, tren tap san America cua cac Cha Dong Ten My, cho hay: ngay ket thuc chuyen tong du 5 ngay cua ngai tai Colombia nham co vu hoa bnh va hoa giai, c Giao Hoang Phanxico a a ra li keu goi cuoi cung het sc thong thiet vi cac c dan cua quoc gia a so theo Cong Giao nay "Hay lam no le cho hoa bnh, mai mai!"

Ngai a ra li keu goi tren trong Thanh Le ngay Chua Nhat 10 thang 9 nam 2017 co s tham d cua 800,000 ngi va cua Tong Thong Juan Manuel Santos cung nh cac nha cam quyen dan s va chnh tr khac, c hanh tai khu vc hai cang Cartagena. Khu vc nay c trang tr bang nhng sap xep hoa la het sc rc r (Colombia von la nc san xuat hoa so mot tren the gii) va Thanh Le dien ra trong tieng nhac du dng va nhng bai thanh ca say am long ngi.

c Phanxico dien ta li keu goi cua ngai bang cach mo phong khau hieu cua Thanh Peter Claver, v thanh a t mo ta mnh la "no le cho cac no le, mai mai".

Khau hieu chuyen tong du cua c Phanxico la "Chung ta hay thc hien bc i au tien". Luc chuan b ri quoc gia 49 trieu dan nay, ni 4 trieu ngi a tham d cac Thanh Le cua ngai va nhieu ngi khac tran ra cac pho e hoan ho ngai, ngai khong muon nang ong tnh ay mat i. Do o, ngai noi vi ho, "Chung ta ng bang long vi viec 'thc hien bc i au tien', thay vao o, chung ta hay tiep tuc cuoc hanh trnh cua chung ta nh mi moi ngay, ra i gap g ngi khac va khuyen khch tnh hoa hp va tnh huynh e. Chung ta khong the ng im".

Ngai nhac nh rang Thanh Peter Claver, qua i tai ay ngay 8 thang Chn nam 1654, "sau 40 nam t nguyen lam no le, lam viec khong met moi v ngi ngheo, khong ng im". Theo c Giao Hoang, bc au tien cua ngai a gi hng cho nhieu ngi khac vn tay ra vi ngi lan can va bc i ay ngay nay nen co cung mot tac dung "v anh ch em cua anh ch em ang can anh ch em".

Trong mot s iep t gia ay xuc ong, c Giao Hoang Phanxico keu goi cac Kito hu cua lanh tho ti ep nay rang "anh ch em hay i gap ho. em en cho ho cai om hoa bnh, loai bo het moi bao lc. Anh ch em 'hay lam no le cho hoa bnh, mai mai!'".

Chuyen vieng tham cua ngai tai ay la mot thanh cong ln va khi ngai ri Bogota sang nay, hang ngan ngi a tu tap t sang sm e chao t gia ngai khi ngai vt lo trnh 15 kilomet t thanh pho ra phi trng.

Trong bai giang le, c Phanxico cung nhac moi ngi nh rang Cartagena, thanh pho ln th nam trong nc, c menh danh la "anh hung" v s tr ch cua no trong viec bao ve nen oc lap va t do cua x s cach nay 200 nam. Va nam 1985, Quoc Hoi a tuyen bo Cartagena la ai ban doanh nhan quyen cua Colombia, v nh oi ngu truyen giao cua cac linh muc Dong Ten Peter Claver y Corbero, Alonso de Sandoval va Thay Nicolas Gonzalez, c ong hanh bi nhieu cong dan thanh pho Cartagena de Indias the ky th 17, a phat sinh y nguyen lam du tnh huong cua nhng ngi b ap bc luc o, nhat la cac no le, ma cac v nay a khan khoan phai danh cho ho s oi x t te va quyen t do.

Rut ta t Tin Mng trong ngay, c Phanxico nhan manh rang "toi do mot ngi pham thach thc moi ngi chung ta, nhng chu yeu no lien he ti nan nhan cua toi mot ai o. Nan nhan nay c keu goi phai a ra sang kien e bat c ai gay hai khong b h mat".

Ngai cho rang nhng ngay nay, ngai nghe c nhieu chng t "cua nhng ngi a vn tay ra vi nhng ai gay hai cho ho" va do o, "a thc hien bc i au tien tren mot con ng khac han vi con ng a i" tren lanh tho nay.

Ngai noi: "Hang thap nien qua, Colombia luon mong moi hoa bnh nhng, nh Chua Giesu giang day, hai ben xch lai gan nhau e oi thoai cha u; con can nhieu tac nhan khac tham d cuoc oi thoai nay na e cha lanh toi loi".

Ngai noi vi ho, co le nh mot li co van, rang "Lch s chng to: cac ng loi thc hien hoa bnh nham at ly le len tren tra thu, hoa hp tinh te gia chnh tr va luat phap, ng loi nay khong the lam ng s can d cua ngi dan". Noi cach khac, phai khai trien c mot s ong thuan ni cong chung, mot ieu hien cha dien ra tai Colombia nhng, co le, chuyen vieng tham cua ngai co the gop phan lam no kha hu.

Trong bai giang le c nhieu ngi hoan ho, c Phanxico nhac moi ngi nh rang "hoa bnh khong at c bang khuon kho luat le va cac sap xep nh che gia cac nhom chnh tr va kinh te co thien y". Mat khac, "Chua Giesu tm thay giai phap cho s thiet hai a gay ra nh viec ch than gap g nhau cua cac phe phai". Ngoai ra, theo ngai, "ieu luon hu ch la long vao cac dien trnh hoa bnh cua chung ta kinh nghiem cua cac gii thng b lam ng, e chnh cac cong ong co the gay anh hng vao viec khai trien mot ky c tap the".

Hnh nh muon e ngh lap ra mot Uy Ban Chan Ly va Hoa Giai tai Colombia, nen c Phanxico noi vi ho rang "cac thng tch sau hoac va co tnh lch s nhat thiet oi hoi cac thi khac trong o cong ly c thc hien, cac nan nhan c danh cho c hoi e biet s that, s thiet hai c sa cha thch ang va cac cam ket ro rang c a ra e tranh nhac lai cac toi ac nay".

Nhng, ngai noi them, "o mi ch la khuc au trong giai ap cua Kito Giao. Chung ta buoc phai phat sinh ra mot thay oi van hoa, 't ben di': e chung ta thay the nen van hoa s chet va bao lc bang nen van hoa s song va gap g". ay la mot dien trnhma ngai tm cach khuyen khch trong tuan va roi.

Ngai noi vi nhng ngi hien dien rang Chua Giesu ra lenh cho chung ta oi chat "vi cac loi song ch gay hai cho xa hoi va tieu diet cong oan". Ngai bao Thanh Peter Claver co kha nang phuc hoi hy vong cho nhng ngi ngai phuc vu khong phai nh cac bang cap ai hoc, ma nh "ngai co thien tai song Tin Mng cach tron ven, gap g nhng ngi b ngi khac coi ch nh cac vat lieu phe thai".

ay, c Giao Hoang Phanxico nhac lai ieu ngai a noi vi Lien Hiep Quoc ngay 25 thang Tam, nam 2015: "ch chung cua moi ngi nam n phai tiep tuc thang tien da tren nen tang mot cai hieu ung an ve tnh huynh e pho quat va long ton trong tnh thanh thieng cua moi s song nhan ban, cua moi ngi nam n, ngi ngheo, ngi cao nien, tre em, ngi tan tat, ngi cha sinh, ngi that nghiep, ngi b bo ri, tat ca nhng ai b coi la co the vt bo v ho ch c coi nh thanh phan cua mot con so thong ke. Can nha chung cua moi ngi nam n cung phai c xay dng tren viec hieu tnh thanh thieng nao o cua the gii tao dng".

c Phanxico ca ngi "tat ca nhng ai a anh dung va khong met moi lam viec, tham ch hy sinh mang song mnh, cho viec benh vc va bao ve cac quyen va pham gia cua con ngi nhan ban". Ngai noi: ngay nay, "lch s ang yeu cau chung ta dt khoat dan than e benh vc cac nhan quyen".

Cuoi cung, ngai noi "Chua Giesu yeu cau chung ta cung nhau cau nguyen# cho viec cu vt nhng ngi sai lam ch khong huy hoai ho, cho cong ly ch khong phai tra thu, cho viec han gan trong s that ch khong phai cho viec quen lang".

Ngai yeu cau ho cau nguyen e lam tron chu e cua chuyen vieng tham nay: "Chung ta hay thc hien bc i au tien!"

c Phanxico noi rang "oi hoi la xay dng hoa bnh" va cau nguyen vi nhau, "v Chua co kha nang ci troi ieu xem ra oi vi chung ta la bat kha, va Ngi von ha se ong hanh vi chung ta cho en ngay sau cung, va se em moi co gang cua chung ta ti thanh qua".

800,000 ngi d Thanh Le ng im va hoan ho vang day khi ngai ket thuc bai noi. Non hai gi ong ho sau o, trc khi len may bay tr lai Roma, ho danh cho ngai mot buoi chia tay long trong vi s trnh dien vu va nhac co truyen ngoan muc. Ngai to ra thng thc moi giay phut cua buoi chia tay nay.

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page