Thanh le cuoi cung

trong chuyen vieng tham Colombia

cua c Thanh Cha

 

Thanh le cuoi cung trong chuyen vieng tham Colombia cua c Thanh Cha.


Thanh le cuoi cung trong chuyen vieng tham Colombia cua c Thanh Cha.


Cartagena (Vat. 11-09-2017) - Chieu chua nhat 10 thang 9 nam 2017, trong thanh le trc 500 ngan tn hu tai Cartagena, c Thanh Cha Phanxico mi goi moi ngi dan Colombia "hay i bc au", nhat la trong viec kien tao mot nen van hoa gap g va hoa bnh.

Thanh le c c hanh luc 4 gi chieu tai Contecar, mot trong nhng khu vc chnh cua thanh Cartagena, hai cang quan trong th 4 cua toan My chau la tinh. Cang nay la mot vnh thien nhien rong hn 8 ngan hecta, va sau 21 met, ch cach kenh ao Panama 265 hai ly. Cang co ha tang c cau va cac ky thuat toi tan, ieu ong hn 40 trieu tan hang moi nam va tiep nhan tren 3 ngan tau, ke ca nhng tau ln nhat the gii.

Khu vc Contecar ni c Thanh Cha chu s thanh le co the cha c 800 ngan ngi va cung thng c dung cho cac bien co ln, cac sinh hoat the thao, cong nghe, am nhac va van hoa.

en ni vao luc 4 gi chieu, c Thanh Cha a dung xe mui tran tien qua cac loi i e chao tham cac tn hu va khi en gan ban th, ngai c mot phai oan cac cong nhan hai cang a phng ac biet chao on.

Tren le ai, co at thanh tch cua Thanh Phero Claver va thanh n Maria Bernarda Buetler, goc Thuy S, sang lap dong cac n tu tha sai Capuxin Phan Sinh c Me Phu Ho, c c Thanh Cha Bien c 16 ton phong hien thanh hoi nam 2008.

ong te vi c Thanh Cha co ong ao cac Giam Muc Colombia va hang tram linh muc. Thanh le co chu e la "Pham gia va cac quyen con ngi".

Bai giang cua c Thanh Cha

Trong bai giang, da vao bai Tin Mng trong o Chua Giesu day ve cach thc sa loi huynh e trong cong oan, c Thanh Cha mi goi moi ngi dan Colombia "hay i bc au", nhat la trong viec kien tao mot nen van hoa gap g va hoa bnh. Neu Colombia muon co mot nen hoa bnh on nh va lau ben, th can cap thiet tien theo chieu hng tm kiem cong ch, thc thi cong chnh, cong ly va ton trong ban tnh con ngi vi nhng oi hoi i kem, ch khong phai ch ky ket cac hiep nh hoa bnh ma thoi.

c Thanh Cha noi:

"Trong nhng ngay nay toi nghe bao nhieu chng t cua nhng ngi a i gap nhng ke a gay ra au kho tai ng cho ho. Nhng vet thng kinh khung ma toi a co the nhn thay ni chnh than the cua ho; nhng mat mat khong the cha lanh van con lam cho ho khoc loc, nhng nhng ngi ay a i, a thc hien bc au tren con ng khac vi nhng con ng a i qua. V t may thap nien roi Colombia ang tm kiem hoa bnh, va nh Chua Giesu day, - neu hai ben ch en gan nhau, oi thoai ma thoi th van khong u, con can co s can d cua nhieu tac nhan khac trong tien trnh oi thoai cha lanh cac toi loi na. "Neu ho khong nghe, th hay dan mot hai ngi na i vi con" (Mt 18,16), nh Chua Giesu a noi trong Phuc Am.

Chung ta a hoc biet rang nhng con ng bnh nh, danh u tien cho ly tr tren s tra thu, s hoa hp te nh gia chnh tr va luat phap, khong the loai bo nhng hoat ong cua dan chung. e ra nhng khuon kho qui tac va hiep nh gia cac nhom chnh tr va kinh te co thien ch, th van cha u. Chua Giesu tm ra giai phap cho s ac trong cuoc gap g ch than gia cac phe vi nhau. Ngoai ra, mot ieu luon luon hu ch, o la a vao trong cac tien trnh hoa bnh kinh nghiem cua cac tang lp dan chung. Nhng kinh nghiem nay, trong nhieu trng hp, a khong c e y ti; can lam sao e chnh cac cong oan mang lai nhng sac thai cho cac hoat ong tap the tng nh nhng g a xay ra. Tac nhan chnh, chu the lch s cua tien trnh nay la dan chung va van hoa cua ho, ch khong phai mot giai cap, mot phe phai, mot nhom hoac mot lc lng u tu. Chung ta khong can mot d phong cua mot nhom t ngi nham ti mot thieu so, hoac mot nhom t ngi thong thao chiem hu tam tnh cua tap the. ay la mot thoa thuan e song chung, mot khe c xa hoi va van hoa" (E.G. 239)

c Thanh Cha khang nh rang: chung ta co the ong gop nhieu cho bc ng mi ma Colombia muon thc hien. Chua Giesu a ch cho chung ta con ng tai hoi nhap vao cong oan nh mot cuoc oi thoai hai ngi. Khong g co the thay the cuoc gap g cha lanh nh the; khong co tien trnh tap the nao chuan chc cho chung ta thach o gap g nhau, giai thch cho nhau, tha th. Nhng vet thng sau am cua lch s nhat thiet oi nhng tham quyen qua o ngi ta thi hanh cong ly, trong o cac nan nhan co the nhan ra chan ly, thiet hai c en bu thch ang, va hanh ong minh bach e tranh tai dien nhng toi ac a xay ra. Nhng tat ca nhng ieu o mi ch e cho chung ta ngng ca nhng oi hoi cua Kito giao ma thoi. Chung ta con c yeu cau tao nen mot s thay oi t ha tang: oi lai vi van hoa chet choc, bao lc, chung ta ap lai bang van hoa s song, van hoa gap g.

c Thanh Cha at cau hoi: "Chung ta a hanh ong the nao e benh vc viec gap g, hoa bnh? Chung ta a thieu bo sot nhng g, khien cho nhng hanh vi man r xay ra trong i song cua dan chung ta? Chua Giesu truyen chung ta phai oi chieu nhng cach c x, nhng loi song gay thiet hai cho xa hoi, pha huy cong oan. Bao nhieu lan xay ra nhng bao lc, s loai tr khoi xa hoi c bnh thng hoa, ma chung ta khong len tieng, khong gi tay len to giac theo tinh than ngon s.

Canh thanh Phero Claver, co hang ngan Kito hu thi ay, nhng ch co mot nhom rat t ngi bat au mot nen van hoa gap g i ngc lai. Thanh Phero Claver a biet tai lap pham gia va hy vong cho hang tram ngan ngi da en va ngi no le, ho b a en ay trong tnh trang vo nhan ao hoan toan, ay kinh hoang, mat mat moi hy vong. Thanh nhan khong co bang cap noi tieng, tham ch con b coi la ngi "tai can tam thng", nhng ngai co mot thien tai song tron ven Tin Mng, gap g nhng ngi b ngi khac coi la o bo.

Nhieu the ky sau o, anh hng cua v tha sai va tong o nay cua Dong Ten a c thanh n Maria Bernarda Buetler noi theo, thanh n a hien cuoc i, tan tuy phuc vu nhng ngi ngheo va ngi b gat ra ngoai le tai chnh thanh pho Cartagena nay".

Tiep tuc bai giang thanh le cuoi cung tai Colombia chieu chua nhat 10 thang 9 nam 2017, c Thanh Cha cung nhan xet rang ca Chua Giesu cung cho chung ta thay co the la ngi khac khep kn, t choi thay oi, ly trong s ac cua ho. Chung ta khong the phu nhan rang co nhng ngi tiep tuc pham toi lam thng ton cuoc song chung va cong oan:

"Toi ngh en tham trang au thng ma tuy, da vao o ngi ta lam giau bat chap cac luat le luan ly va dan s; toi ngh en s tan pha cac tai nguyen thien nhien va lam o nhiem hien nay; tham trang boc lot lao cong; toi ngh en s buon ban tien bac bat hp phap, nh au c tai chanh, thng co tnh chat nh nhng ac thu gay thiet hai cho toan the he thong kinh te va xa hoi khien cho hang trieu ngi phai chu ngheo oi; toi ngh en nan mai dam hang ngay gay thiet hai cho bao nan nhan vo toi, nhat la ni nhng ngi tre nhat, tc oat tng lai cua ho; toi ngh en ieu kinh tm la nan buon ngi, en cac toi ac va lam dung chong cac tre v thanh nien, nan no le van con lam lan tran s kinh khung cua no tai bao nhieu ni tren the gii, tham trang cua bao nhieu ngi di dan khong c lang nghe va ngi ta lam giau bat hp phap tren ho va tham ch ca mot th te liet luat phap chu hoa khong e y en than mnh cua ngi anh em, than mnh cua Chua Kito. Va trc nhng ieu nay, chung ta can phai c chuan b va co lap trng vng chac ve cac nguyen tac cong ly, khong tc oat ieu g cua c bac ai. Khong the song chung trong hoa bnh ma khong lam g oi vi nhng g lam h hong cuoc song va thong lai chnh s song. Ve iem nay, chung ta nh en tat ca nhng ngi can am, khong biet met moi, a lam viec va tham ch b mat mang song trong viec bao ve va benh cac quyen va pham gia cua con ngi. Lch s cung oi chung ta giong nh ho, dan than quyet liet bao ve cac quyen con ngi tai thanh Cartagena nay, ni ma anh ch em a chon lam tru s toan quoc bao ve cac quyen con ngi.

T biet

Thanh le ket thuc luc qua 6 gi ri chieu gi a phng. Lien o, c Thanh Cha ap trc thang ti Phi trng quoc te Rafael Nunez cua thanh Cartagena. Tai ay ngai c Tong thong Manuel Santos va Phu nhan, cung vi cac quan chc chnh quyen va cac v lanh ao giao quyen tien biet.

Sau gan 11 gi bay, vt qua 9,100 cay so, chiec Boeing B787 cua hang Avianca Colombia ch c Thanh Cha, oan thap tung va hn 70 ky gia quoc te a ve en phi trng Ciampino cua Roma luc gan 13 gi tra hom th hai 11 thang 9 nam 2017. Tren ng ve Vatican, c Thanh Cha a ghe lai en th c Ba Ca e cam n c Me.

Trong vong 10 tuan le na, c Thanh Cha lai len ng thc hien chuyen vieng Tong du th 21 tai nc ngoai, vi 2 quoc gia c tham vieng la Myanmar va Bangladesh.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page