c Thanh Cha gap g

cac linh muc, tu s, chung sinh Colombia

 

c Thanh Cha gap g cac linh muc, tu s, chung sinh Colombia.


c Thanh Cha gap g cac linh muc, tu s, chung sinh Colombia.


Medellin (Vat. 10-09-2017) - Trong cuoc gap g cac Linh Muc, tu s, chung sinh Colombia tai Medelln, chieu th bay 9 thang 9 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico nhan nhu moi ngi ng tm kiem cong danh va li loc, do v the cua mnh trong Giao Hoi.

Medelln la ni co nhieu n goi Linh Muc, tu s nhat tai Colombia. Thanh pho nay tng khet tieng v cac to chc ma tuy hoanh hanh.

Cuoc gap g cua c Thanh Cha dien ra luc 4 gi chieu tai Trung tam La Macarena, mot hoi trng hnh tron danh cho cac sinh hoat nh nh cac buoi hoa nhac, trnh dien thi trang, va ca cac cuoc thi ci nga.

Hien dien trong dp nay co 12 ngan ngi gom cac Linh Muc, tu s nam n va than nhan, tong cong la 12 ngan ngi. Mot so Giam Muc cung co mat.

Tren le ai tai cuoc gap g, co at thanh tch hai cot cua Me Laura, thanh n au tien ngi Colombia c c Thanh Cha Phanxico ton phong hien thanh ngay 12 thang 5 nam 2013, tc la 2 thang sau khi ngai c bau lam Giao Hoang.

Buoi gap g dien ra luc 4 gi chieu, di hnh thc mot buoi phung vu Li Chua. Sau li chao mng cua c Cha Elkin Fernando Alvarez Botero, Giam Muc phu ta tong giao phan Medelln, Chu tch Uy ban Giam Muc Colombia ve n goi, 1 Linh Muc, mot n tu chiem niem va mot gia nh a trnh bay chng t.

Bai giang cua c Thanh Cha

Giang sau bai oc Tin Mng theo thanh Gioan (15,1-11), trong o co li Chua Giesu noi: "Ai lai trong Thay va Thay trong ho th se mang lai nhieu hoa trai", c Thanh Cha canh giac cac Linh Muc tu s ve nhng thai o i ngc vi n goi thanh hien va ngai quang dien 3 cach the lai trong Chua e sinh nhieu hoa trai. Ngai noi:

"Nhng n goi thanh hien ac biet chet i khi ngi ta muon nuoi dng mnh bang nhng vinh d, khi b thuc ay tm kiem mot s yen han cho ban than va tien than trong xa hoi, khi ong lc cua n goi la "tr thanh ngoai hang", bam vu vao nhng li loc vat chat, va i ti sai lam la ham ho kiem tien bac. Nh toi a noi trong nhng dp khac, mua qu len vao qua v tien. Nhng ieu nay xay ra khong phai giai oan khi au, tat ca chung ta phai than trong v s h hong cua nhng ngi nam n trong Giao Hoi bat au nh the, dan dan, no ben re trong tam hon va rot cuc a Chua ra khoi cuoc song. "Cac con khong the lam toi Thien Chua lan tien tai" (Mt 6,24), chung ta khong the li dung v the cua chung ta trong ao va long tot cua dan chung e c phuc vu va kiem c nhng li loc vat chat".

c Thanh Cha cung nhac nh rang "Co nhng tnh trang, nhng thai o va chon la cho thay co nhng dau hieu kho can va chet choc: chung ta khong the tiep tuc lam cham dong nha song nuoi dng va cung cap sc song! Noc oc doi tra, nhng ieu che ay, nhng s leo lai va lam dung dan Chua, lam dung nhng ngi yeu the nhat, ac biet la nhng ngi gia va tre em khong the co cho ng trong cong oan chung ta; o la nhng canh a quyet nh kho heo va Thien Chua truyen cho chung ta phai cat ta chung".

Tiep tuc bai giang, c Thanh Cha nhac en tam gng cua nhng ngi tai Colombia nh thanh n Laura Montoya co hai cot tren ban th trong thanh ng nay, mot n tu tuyet vi a tan tuy trong am tham, song t boi, khong theo uoi li loc nao khac ngoai viec bieu lo khuon mat hien mau cua Thien Chua!

Va c Thanh Cha e ngh 3 cach thc lam cho viec " lai trong Chua" tr nen hu hieu.

1. Chung ta lai bang cach ung cham en nhan tnh cua Chua Kito. Vi cai nhn va nhng tam tnh cua Chua Giesu, ang chiem ngam thc tai khong phai nh mot tham phan, nhng nh ngi Samaritano nhan lanh; biet cac gia tr cua dan ma Ngai ong hanh, cung nh nhng vet thng va toi loi cua ho; kham pha au kho am than va cam ong trc nhng nhu cau cua con ngi, nhat la khi ho phai chu nhng bat cong, ngheo oi khong xng vi con ngi, s dng dng, s thoi nat va bao lc.

2. Th hai: Chung ta lai trong Chua bang cach chiem ngam thien tnh cua Thien Chua. Khi day va nang long qu men viec hoc hanh lam gia tang s hieu biet ve Chua Kito, v nh thanh Augustino a nhac nh "Vo tri th bat mo", ai khong biet th khong the yeu men (Xc La Trinita, L. X, cap. I,3).

e at ti s hieu biet o, hay danh u tien cho viec gap g vi Kinh Thanh, ac biet la vi Sach Phuc Am, trong o Chua Kito noi vi chung ta, to lo cho chung ta tnh yeu vo ieu kien cua Ngai oi vi Chua Cha, va lam cho chung ta c lay niem vui phat xuat t s vang phuc thanh y Chua Cha va t viec phuc vu anh em".

3. Sau cung, can lai trong Chua Kito e song trong vui ti.

Neu chung ta lai trong Chua, th niem vui cua Ngi se trong chung ta. Chung ta se khong phai la nhng mon e buon tham, nhng tong o yeu nhc. Trai lai chung ta se phan ng va mang niem vui chan thc, niem vui tran ay ma khong ai co the tc oat cua chung ta; chung ta se gieo vai niem hy vong i song mi ma Chua Kito a ban cho chung ta.

Buoi gap g ket thuc luc qua 5 gi chieu vi Kinh Lay Cha va phep lanh cua c Thanh Cha. Lien o ngai tr lai phi trng Enrique Olaya e ap may bay tr ve thu o Bogota.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page