Thng Hoi ong Giam muc 2018

Ngi tre se tham d vi t cach d thnh

 

Thng Hoi ong Giam muc 2018: Ngi tre se tham d vi t cach d thnh.

Roma (WH 08-09-2017) - c hong y Lorenzo Baldisseri, Tong Th ky Thng Hoi ong Giam muc cho biet trong Khoa hop thng le lan th 15 cua Thng Hoi ong Giam muc vao thang Mi nam 2018 se co ngi tre tham d vi t cach d thnh, v "chung ta phai cung i vi nhau, vi nhng ngi tre".

c hong y Baldisseri cho biet co nhieu sang kien cua Giao hoi lien quan en ngi tre trong viec chuan b Thng Hoi ong sap ti vi chu e "Ngi tre, c tin va Viec Phan nh n goi". Mot trong nhng sang kien nay la Hoi ngh quoc te chuyen e c to chc t ngay 11 en 15 thang Chn nam 2017 ve tnh trang cua nhng ngi tre e "ao sau thc trang gii tre theo quan iem khoa hoc",

Ngai nhan manh, cung i vi ngi tre la "ieu ma c Thanh Cha noi vi chung ta va ieu Thng hoi ong muon noi". "Vi t cach Giao hoi, chung ta phai la nhng ngi ong hanh khon kheo, co kha nang, c chuan b, nhng ben canh gii tre".

c hong y nhan manh rang nhng ngi tre se tham d Thng Hoi ong vi t cach "d thnh". Ngai giai thch: "Theo quy che, ch co cac ngh phu mi tham d Thng Hoi ong. Nhng chung ta co mot nhan vat rat quan trong la thnh gia... Chung toi se co gang m rong cang nhieu cang tot s hien dien cua nhng ngi tre".

c hong y xac nh: "Cac d thnh vien la nhng ngi "tham d"; ho co quyen lang nghe va d cac phien hop, va phat bieu khong ch trong c toa, ma nhat la trong cac nhom nho, ngha la cac nhom nghien cu. Ho se trong va co the co nhng ong gop trc tiep".

V th ky Thng Hoi ong Giam muc lu y rang "ro rang" cac d thnh vien "khong ch bao gom ngi Cong giao ma con la nhng ai dien cua cac he phai Kito khac, nhng ngi anh em ai dien".

Hoi ngh chuyen e se e cap en "nhng e tai c ban e giup chung toi, t nay ti khi dien ra Thng Hoi ong Giam muc, trong viec soan thao Tai lieu lam viec".

Trang mang youth.synod2018.va - a c khai trng hoi thang Sau nam 2016 - va ban cau hoi eu co cung mot muc ch. c hong y noi: "Chung toi se s dung trang mang, cac cau tra li trc tiep cua ngi tre cho cac cau hoi. Chung toi a co nhng phan hoi rat sm, vi 130,000 cau tra li, va chac chan se con co them nhieu cau tra li khac na".

Ve "ban cau hoi mi", c hong y cho rang ay la "mot phan cua Tai lieu chuan b". Ban cau hoi nay, ngai noi, "a c gi i e cac nhan vien muc vu trong nganh co the oi thoai va tra li sau khi xem xet ky lng, nhng chung toi muon co cau tra li trc tiep cua nhng ngi tre".

(Zenit)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page