c Thanh Cha keu goi

cac Giam Muc Colombia ay manh hoa giai

 

c Thanh Cha keu goi cac Giam Muc Colombia ay manh hoa giai.


c Thanh Cha keu goi cac Giam Muc Colombia ay manh hoa giai.


Bogota (Vat. 8-09-2017) - Trong cuoc gap g 130 v thuoc Hoi ong Giam Muc Colombia, c Thanh Cha Phanxico khch le cac Giam Muc ay manh tien trnh hoa giai va tha th tai nc nay, gia tang hiep nhat va quan tam ti ngi da en, bao ve vung Amazzonia.

Cuoc gap g cac v chu chan cua 78 giao phan Colombia dien ra luc qua 11 gi tra tai dinh Hong Y, canh nha th chnh toa Bogota.

Trong li chao mng c Thanh Cha, c Hong Y Ruben noi rang: "at nc chung con ang chien au e e lai ang sau mot lch s bao lc, gieo chet choc trong may thap nien qua, nhng tien trnh xay dng hoa bnh cung a tr thanh mot nguon sinh ra nhng lap trng chnh tr cc oan, hang ngay gieo rac chia re, xung ot va gay hoang mang lac hng cho nhieu ngi. Chung con la mot quoc gia mang am nhng chenh lech va bat cong, oi phai co nhng thay oi sau rong trong moi lanh vc xa hoi, nhng dng nh nhan dan at nc chung con khong muon tra gia can thiet e at ti nhng ieu o".

Tiep li c Hong Y, ca c Cha Oscar Urbina Ortega, Chu tch Hoi ong Giam Muc Colombia va cung la Tong Giam Muc giao phan Villavicencio, nhan danh cac Giam Muc chao mng c Thanh Cha.

Huan du cua c Thanh Cha

Trong bai huan du dai 9 trang, c Thanh Cha lan lt e cap en nhieu kha canh cua Colombia. Ngai trng dan li mot tac gia noi danh cua nc nay, Ong Gabriel Garcia Marquez, noi rang "Bat au mot cuoc chien tranh th de dang hn la cham dt no", va e c nh vay, Colombia cung can nhng Giam Muc la nhng muc t, ch khong phai la chnh tr gia.

c Thanh Cha canh giac cac Giam Muc va Linh Muc ng can d vao nhng cuoc tranh luan nay la gia cac ang phai ve chnh tr. Can phai chong lai cam do ay. at nc nay ang can nhng muc t, can cac tha tac vien biet tng tan nhng vet thng va can kinh nghiem cha lanh va tha th. Colombia ang can anh em e cho thay khuon mat ch thc cua at nc, ay hy vong mac du co nhng bat toan. Colombia ang can s giup cua Giao Hoi, e co the dan than vao s tha th cho nhau, mac du cac vet thng cha bnh phuc. V the can i vao mot con ng khac, du rang sc manh cua thoi quen tao nen nhng sai lam.

Trong boi canh tren ay, c Thanh Cha nhan manh rang Giao Hoi khong can nhng an hue ac biet t pha cac chnh tr gia, Giao Hoi ch can t do e len tieng va phuc vu. Ngai nhan manh them rang Giao hoi cung can co s hiep nhat, oan ket noi bo. V the, anh em hay tiep tuc tm kiem s hiep thong vi nhau, ng bao gi met moi trong viec kien tao tnh hiep thong ay, qua cuoc oi thoai chan thanh va huynh e, tranh nhng ke hoach kn ao nh tranh tai ng.

c Thanh Cha cho biet ngai khong co cong thc va khong e lai mot "danh sach cac bai tap" can lam, nhng ngai xin cac Giam Muc Colombia hai ieu: mot la quan tam nhieu hn ti nhng ngi goc Phi chau trong so cac tin hu cua anh em, hai la chng to nhieu hn moi quan tam cua Giao Hoi oi vi vung Amazzonia mien nam Colombia. Vung nay gi mot vai tro thiet yeu trong ac tnh khac biet nhau ve sinh vat va cay coi cua Colombia. Hay bao ve vung nay nh mot trac nghiem chng to xa hoi chung ta co kha nang bao ton nhng g mnh a nhan lanh hay khong, ng trc mot xa hoi qua nhieu khi tr thanh nan nhan cua chu ngha duy vat va duy thc tien.

Sau bai dien van, c Thanh Cha a lan lt bat tay chao tat ca 130 Giam Muc hien dien, roi len xe mui tran tr ve Toa S Than Toa Thanh cach o hn 6 cay so e dung ba tra va ngh ngi.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page