Hn 1 trieu tn hu d le

vi c Thanh Cha tai Bogota

 

Hn 1 trieu tn hu d le vi c Thanh Cha tai Bogota.

Bogota (Vat. 8-09-2017) - Chieu th nam, 7 thang 9 nam 2017, hn 1 trieu tn hu a tham d thanh le au tien c Thanh Cha Phanxico c hanh tai thu o Bogota trong chuyen vieng tham cua ngai tai Colombia.

Thanh le nay la bien co ong ao nhat trong ngay hoat ong au tien cua c Thanh Cha tai thu o cua Colombia. Giam oc Phong bao ch Toa Thanh, ong Greg Burke, cho biet so ngi en d le la hn 1 trieu ngi: ho ng ay cong vien va tran ra cac ng ben ngoai, tham d thanh le qua cac man hnh khong lo. Trong so cac tn hu hien dien cung co cac nhom tre em khuyet tat va nhng em gap kho khan. ac biet tong thong Manuel Santos va phu nhan cung vi nhieu quan chc chnh quyen cung co mat tai buoi le.

ong te vi c Thanh Cha co khoang 200 Giam Muc Colombia va quoc te, cung vi hang ngan linh muc.

Bai giang Thanh Le

Thanh le co chu e la: "Nhng ngi xay dng hoa bnh, thang tien s song". Trong bai giang thanh le, c Thanh Cha a da vao bai Tin Mng theo thanh Luca (5,1-11) thuat lai s tch thanh Phero va cac ban ng phu vat va ca em ma khong bat c con ca nao, nhng nghe li Chua Giesu, ong a tha li va bat c me ca la lung. Ca nhieu en o cac ong phai goi nhng ngi chai t cac thuyen khac en giup. Sau bien co nay, Phero a bo moi s ma theo Chua Giesu.

T nhng chi tiet trong bai Phuc Am, c Thanh Cha a ap dung vao hoan canh cua Colombia va noi rang:

" ay cung nh nhng ni khac tren the gii, co nhng bong en day ac e doa va pha huy s song: bong en bat cong va chenh lech xa hoi, bong en thoi nat v nhng t li ban than hoac phe phai, tieu thu mot cach ch ky va vo o nhng g von c danh e mu an sinh cho tat ca moi ngi; nhng bong en do s thieu ton trong s song con ngi, on nga hang ngay cuoc song cua bao nhieu ngi vo toi va mau ho keu thau ti tri; nhng bong en do s khao khat bao thu va oan han, lam vay mau nhng ban tay cua nhng ke t mnh thi hanh cong ly; nhng bong en cua nhng ke khong con nhay cam trc au kho cua bao nhieu nan nhan. Tat ca nhng bong en o, Chua Giesu a pha tan va huy diet chung vi menh lenh Ngai truyen cho Phero: "Hay ra khi" (Lc 5,4).

c Thanh Cha canh giac rang: "Chung ta khong e i vao nhng cuoc tranh luan vo tan, kiem iem nhng toan tnh a that bai, va liet ke nhng co gang chang dan ti au; nh Phero, chung ta biet the nao la kinh nghiem lam viec ma khong co ket qua nao. Ca at nc nay cung biet thc tai ay, khi ma trong thi ky 6 nam, ban au, a co 16 v tong thong, va a tra gia at o v s chia re cua mnh; ca Giao Hoi Colombia cung trai qua kinh nghiem ve bao nhieu dan than muc vu vo ch va khong ket qua... nhng nh Phero, chung ta cung co kha nang tn thac ni Thay, Li cua Ngai khi day thanh cong phong phu, tham ch ca nhng ni ma nghch canh bong en cua con ngi lam cho bao nhieu co gang vat va khong co ket qua. Phero la ngi nhat quyet on nhan li mi cua Chua Giesu, bo moi s ma theo Chua, e bien thanh mot ng phu mi, vi s mang dan dat anh em mnh ve Nc Thien Chua, ni ma s song c sung man va hanh phuc".

c Thanh Cha ac biet mi goi dan chung tai Bogota va Colombia, noi gng thanh Phero, ra khi, tha li. Ngai noi:

Tai Bogota va Colomgia nay ang co mot cong oan vo bien ang tien hanh, ho c mi goi tr thanh mot mang li vng chac gom tom tat ca trong tnh hiep nhat, lam viec e bao ve va cham soc s song con ngi, ac biet la s song mong manh va de b ton thng nhat: s song trong long me, trong thi th ay, trong tuoi gia, trong tnh canh khuyet tat va trong nhng tnh trang ngoai le xa hoi. Cong oan ong ao dan chung song Bogota va Colombia cung co the tr thanh nhng cong oan ch thc, sinh ong, cong chnh va huynh e, neu ho lang nghe va on nhan Li Chua.

Tiep tuc bai giang, c Thanh Cha noi rang:

"Nh nhng ng phu, chung ta can phai goi nhau, gi nhng tn hieu cho nhau, tai coi nhau nh anh em, nh nhng ngi ong hanh, nh nhng ngi cung phuc vu mot cong trnh chung la to quoc. ong thi Bogota va Colombia la b ho, la bien khi, la nhng thanh th Chua Giesu a va ang i qua, e cong hien s hien dien va li phong phu cua Ngai, e dan chung ta ra khoi bong en va a chung ta en anh sang va s song. Tat ca hay goi nhau e khong mot ai con b bo mac cho bao to; a tat ca cac gia nh len thuyen, nh cung thanh cua s song; danh cho cho cong ch, vt len tren nhng li loc nho nhen hoac phe phai, am trach nhng ngi yeu the nhat bang cach thang tien cac quyen li cua ho..

Va c Thanh Cha ket luan rang: Nh Ngai a lam vi Simon, Chua Giesu cung mi goi chung ta hay ra khi, ngai thuc ay chung ta chia se rui ro, t bo nhng ch ky cua mnh va i theo Chua; t bo nhng s hai khong en t Thien Chua, chung lam cho chung ta b te liet va tr hoan menh lenh cap thiet la tr thanh nhng ngi xay dng hoa bnh, thang tien s song"

Trong li cam n c Thanh Cha cuoi thanh le, c Hong Y Ruben Salazar, Tong Giam Muc Bogota cung noi en nhng cuoc tan cong chet choc t lau vay bua Colombia.

Nh thoi quen, c Thanh Cha a tang cho Nha th chnh toa tong giao phan Bogota mot chen le qu gia.

Va khi ngai t cong vien Simon Bolivar ve Toa S than Toa Thanh cach o 6 cay so, doc ng cung co rat ong cac tn hu ng hai ben ng e chao on ngai, trong khi o thanh pho cho ban phao bong e chao mng cuoc vieng tham cua c Thanh Cha. Trc Toa S Than, ngai a chao tham mot nhom cac tre em, ngi gia va ca nhng ngi khuyet tat.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page