S iep chung cho "Ngay The gii Cau nguyen

cho viec Cham soc Thien nhien" nam 2017

 

S iep chung cua c giao hoang Phanxico va c Thng phu Bartholomaios cho "Ngay The gii Cau nguyen cho viec Cham soc Thien nhien" nam 2017.

Vatican (WH 03-09-2017) - Nh tin a a, trong buoi tiep kien chung sang th T 30 thang 08 nam 2017 tai Quang trng Thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a mi goi moi ngi hiep thong cau nguyen trong "Ngay The gii Cau nguyen cho viec Cham soc Thien nhien" - c c hanh vao ngay 1 thang Chn hang nam - va cho biet nam 2017, ngai se cung vi c Thng phu Chnh thong Bartholomaios soan thao mot S iep chung.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep chung cua hai v lanh ao hai Giao hoi Cong giao va Chnh thong giao:

* * *

Cau chuyen ve sang tao cho chung ta mot cai nhn toan canh ve the gii. Kinh thanh noi rang, "t ban au", Thien Chua a muon cho con ngi cong tac trong viec gn gi va bao ve moi trng thien nhien.

Thu ban au, nh chung ta oc thay trong sach Sang The, "cha co bui cay ngoai ong nao tren mat at, cha co am co ngoai ong nao moc len, v Chua la Thien Chua cha cho ma xuong at va khong co ngi e canh tac at ai" (2,5).

Trai at c uy thac cho chung ta nh mot an hue va di san tuyet vi, ma moi ngi chung ta eu chia se trach nhiem cho en khi, "cuoi cung", tat ca moi th tren tri va di at se c phuc hoi trong c Kito (x. Ep 1,10). Pham gia va hanh phuc cua chung ta gan lien vi viec chung ta cham soc toan bo tao thanh.

Tuy nhien, "ang khi ay", lch s cua the gii lai trnh bay mot boi canh rat khac. No cho thay mot tnh trang sa sut ve ao c, v thai o va hanh vi cua chung ta oi vi thien nhien a lam lu m n goi cua chung ta nh nhng ngi cong tac cua Thien Chua. Chung ta co khuynh hng pha v cac he sinh thai can bang va tinh vi cua the gii, chung ta co mong muon vo o thao tung va kiem soat cac nguon tai nguyen han hep cua hanh tinh, va chung ta co long tham khong ay oi vi li nhuan tren th trng - tat ca nhng ieu ay a lam cho chung ta xa ri khoi muc ch ban au cua sang tao. Chung ta khong con ton trong thien nhien nh mot mon qua chung ma coi no nh vat s hu rieng. Chung ta khong con hp tac vi thien nhien e bao ton no ma lai thong tr no e no phuc vu nhng cong trnh xay dng cua chung ta.

Nhng hau qua cua the gii quan nay la bi tham va lau dai. Moi trng cua con ngi va moi trng thien nhien ang cung suy thoai, va s suy thoai nay cua hanh tinh se tr nen nang ne oi vi nhng ngi de b ton thng nhat. Tac ong cua s bien oi kh hau anh hng en, au tien va trc het, nhng ngi song trong oi ngheo moi ni tren the gii. Ngha vu cua chung ta phai s dung tai nguyen cua trai at mot cach co trach nhiem bao gom s nhn nhan va ton trong moi ngi va moi tao thanh. Li keu goi khan thiet va thach o cham soc thien nhien la li mi goi moi ngi no lc hng ti s phat trien ben vng va toan ven.

V the, hiep nhat trong cung mot moi quan tam oi vi cong trnh sang tao cua Thien Chua va nhn nhan trai at la mot thien ch chung, chung toi tha thiet mi goi tat ca moi ngi thien ch danh thi gian cau nguyen cho moi trng vao ngay 1 thang Chn.

Nhan dp nay, chung toi muon dang li ta n ang Tao Hoa yeu thng ve mon qua cao quy la cong trnh sang tao va cam ket dan than cham soc va gn gi mon qua ay v li ch cua cac the he tng lai. Cuoi cung, chung ta biet rang chung ta se lao tac vat va uong cong neu Chua khong phu tr chung ta (x. Tv 126-127), neu suy t va c hanh cua chung ta khong at trong tam vao li cau nguyen.

Qua vay, mot muc tieu cua li cau nguyen cua chung ta la thay oi cach chung ta nhan thc ve the gii e thay oi cach chung ta tng quan vi the gii. Muc tieu cua li ha cua chung ta la phai can am song gian d hn va lien i hn.

Chung toi khan thiet keu goi nhng ai ang co trach nhiem ve mat xa hoi, kinh te, cung nh chnh tr va van hoa, hay lang nghe tieng khoc than cua trai at va ap ng nhu cau cua nhng ngi b gat ra ngoai le xa hoi, nhng tren het la ap lai li keu goi cua hang trieu ngi va ung ho s ong thuan cua the gii ve viec cha lanh thien nhien ang mang nang thng tch cua chung ta.

Chung toi tin rang khong the co mot giai phap chan thanh va lau dai cho thach o cua cuoc khung hoang sinh thai va bien oi kh hau neu khong co s phoi hp va chung sc trong ng pho, neu chung ta khong biet chia se trach nhiem, khong at tnh oan ket va phuc vu len hang au.

T Vatican va t Phanar, ngay 1 thang Chn nam 2017

Giao hoang Phanxico va Thng phu Bartholomaios

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page