Tuyen bo cua

Hoi ong Giam Muc Anh va x Wales

ve trng hp cua chau be Charlie Gard

 

Tuyen bo cua Hoi ong Giam Muc Anh va x Wales ve trng hp cua chau be Charlie Gard.

London (VietCatholic News 25-07-2017) - Hom th Ba 25 thang 7 nam 2017, Hoi ong Giam Muc Anh va x Wales a ra mot tuyen bo ve trng hp cua chau be Charlie Gard sau khi cha me cua Charlie Gard quyet nh cham dt cuoc chien phap ly nham cu mang con ho.

Cac Giam Muc "bay to s thong cam va long trac an sau xa nhat" cua cac ngai oi vi ket cuc bi tham nay. Cac ngai cho biet:

"Nhieu tuan nay, c Thanh Cha Phanxico a theo doi vi tnh cam va s xuc ong cua ngai oi vi trng hp cua chau be Charlie Gard va bay to s gan gui cua ngai vi cha me chau. Ngai cau nguyen cho ho, hy vong rang mong muon cua ho c thap tung va cham soc cho con mnh cuoi cung khong b vui dap".

"Tren thc te, chung ta cung cau nguyen cho Charlie, cha me va gia nh cua be, hy vong rang, nh mot gia nh, ho co the nhan c s ung ho va khong gian e tm lai s bnh an trong nhng ngay sap ti. S chia tay cua ho vi chau be ma ho tran quy lam xuc ong trai tim cua tat ca nhng ai, nh c Giao Hoang Phanxico, a theo doi cau chuyen buon va phc tap nay."

Trng hp cua chau be Charlie Gard a gay ra mot lan song phan oi rat manh tai Luan on. Ho tin rang cac bac s tai benh vien Great Ormond Street v muon gi the dien nen a quyet liet khong cho chau be c a sang My ieu tr. Hang ngay, dan chung tu tap tai ca benh vien Great Ormond Street la o chi bi cac bac s va y ta; va email ham doa benh vien. ieu nay co the gay nhng anh hng bat li cho viec ieu tr cac tre em khac. V the, cac Giam Muc a ket luan nh sau:

"Chung toi tin rang tat ca nhng ai tham gia vao cac quyet nh au n nay a tm cach hanh ong trong s liem chnh v li ch cua Charlie. Tnh chuyen nghiep, tnh yeu va s cham soc cho tre em b benh nang lien tuc c the hien benh vien Great Ormond Street trong nhng nam qua cung ang c cong nhan va hoan nghenh."

 

ang T Do

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page