Toa Thanh va Giao Hoi

luon bao ve nhan quyen va t do ton giao

 

Toa Thanh va Giao Hoi luon bao ve nhan quyen va t do ton giao.

Roverto (REI 28-07-2017) - Toa Thanh va Giao Hoi se luon luon dan than benh vc va thang tien cac quyen con ngi, trong o co quyen t do ton giao, s thanh thieng cua s song va gia nh xay dng tren hon nhan gia mot ngi nam va mot ngi n.

c Ong Paolo Rudelli, quan sat vien thng trc cua Toa Thanh canh Hoi ong Au chau Strasbourg, a khang nh nh tren trong bai tham luan ve e tai "Viec thang tien cac quyen con ngi trong hoat dong quoc te cua Toa Thanh", trong khuon kho cac buoi dien thuyet tai Rovereto, tnh Trento chieu 28 thang 7 va qua. Buoi dien thuyet do Hiep hoi "Campana dei Caduti Maria dolens "Chuong t s c Maria kho au", to chc. ay la hiep hoi co vo giao duc cac the he tre yeu chuong hoa bnh va ton trong nhan quyen qua cac hoat ong van hoa va ngoai giao.

Qua chuong tng niem cac binh s t tran trong e Nhat The Chien, cung nh moi ngi a chet v bat c ly do g. Qua chuong c uc bang ong lay t cac khau sung ai bac cua 19 quoc gia tham d e nhat the chien. No c uc nam 1924 va a ve at tai Rovereto nam 1925. Sau o no c uc lai ba lan na: lan cuoi cung nam 1964 va a c c Giao Hoang Phaolo VI lam phep ngay 31 thang 10 nam 1965 tai quang trng thanh Phero roi c a ve at tren oi Miravalle. Qua chuong nang 22 tan 639 ky cao 3 thuc 36, ng knh 3 met 21 va co not Si Bemol. ay la qua chuong ln hang th t tren the gii sau qua chuong cua cong vien Gotemba ben Nhat Ban nang 36 tan, qua chuong Millenium Newport ben Hoa Ky nang 33 tan, va qua chuong Petersglocke cua nha th chnh toa Koeln ben c nang 24 tan.

Trong bai thuyet trnh c Ong Rudelli a tom tat cac hoat ong noi bat cua Toa Thanh va cac Giao Hoang trong hai the ky XIX-XX, ac biet cac no lc cua cac Giao Hoang trong viec bao ve cac quyen con ngi ac biet la quyen t do ton giao. V ai dien Toa Thanh a nhan manh phan ong gop cua cac Giao Hoang t Leo XIII en Gioan XXIII va cua Cong ong Chung Vaticang II. Cach rieng cac ong gop cua c Phaolo VI, Gioan Phaolo II, Bien c XVI va c Phanxico qua cac giao huan, cac thong iep, s iep va cac dien van cua cac v truc cac to chc quoc te. D kien mac khai con ngi c tao dng nen giong hnh anh cua Thien Chua la iem khi hanh va la nen tang cua pham gia va cac quyen bat kha xam pham cua con ngi, ma Toa Thanh va Giao Hoi luon luon manh me giang day, bao ve va benh vc. (REI 28-7-2017)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page