Cac Giam Muc My thnh cau chnh phu

nhan them ngi t nan

 

Cac Giam Muc My thnh cau chnh phu nhan them ngi t nan.

Washington (REI 17-07-2017; Vat. 19-07-2017) - Chu tch Uy ban Giam Muc My ve di dan, c Cha Joe Vasquez, thnh cau chnh phu My nang con so toi a ngi t nan c nhan vao My len 75 ngan ngi.

Theo mc c tong thong My an nh hoi thang 3 nam 2017, con so toi a ngi t nan c nhan vao trong nam 2017 la 50 ngan ngi, va mc toi a nay a at c trong tuan le trc ay.

Nhan danh Hoi ong Giam Muc My, c Cha Vasquez, cung la Giam Muc giao phan Austin, Texas, a gi th hom 15 thang 7 nam 2017 cho tong thong My e bay to quan tam ve nhng hau qua tham hai v s gii han so ngi t nan va nhng anh hng tieu cc tren nhng ngi t nan de b ton thng nhat, nh cac tre khong co ngi i kem, ngi gia va ngi benh, cung nh nhng ngi thuoc ton giao thieu so.

Cac Giam Muc My cung nhan xet rang con so toi a 50 ngan ngi t nan c nhan vao My khong tng ng vi nhng nhu cau thc s cua viec tiep on, xet v tren the gii co khoang 22 trieu ngi t nan, va ong thi cung khong phan anh long thng xot va kha nang cua at nc chung ta. Chung toi xac tn rang Hoa Ky co thien ch, co kha nang i hang au va tai nguyen e giup nhieu hn nhng ngi de b ton thng nhat va ang tm kiem s bao ve. Ve phan mnh, Giao Hoi se tiep tuc ong hanh va on tiep nhng ngi t nan en My va bao am cho ho nhng dch vu can thiet". (REI 17-7-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page