Hoi Trai Truyen Thong Lien oan Thanh Linh

oan Hung Tam Dung Ch

Giao Phan a Nang nam 2017

 

Hoi Trai Truyen Thong Lien oan Thanh Linh oan Hung Tam Dung Ch Giao Phan a Nang nam 2017.


Hoi Trai Truyen Thong Lien oan Thanh Linh oan Hung Tam Dung Ch Giao Phan a Nang nam 2017.


a Nang (VietCatholic News 15-07-2017) - Trung tuan thang 7 hang nam, Lien oan Thanh Linh - oan Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang (goi tat oan HTDC GP) to chc hoi trai truyen thong, vi tam tnh biet n va cau nguyen cho Cha Anton Bui Hu Ngan - ang Sang lap Phong trao Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang nhan dp Le Gio cua Ngai (20/07/1973-2017). Va cung hiep y cau nguyen cho cac Cha Linh Hng, cac S Tr Uy, Cu Trng va cac V An nhan a day cong nang va phat trien phong trao Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang, ma nay a qua i. ong thi Cac em on lai truyen thong cua phong trao, hoc hoi, lam viec nhom, vui chi... phat trien kha nang va to chc cua cac em.

Hoi trai nam 2017 c Ban ieu Hanh Lien oan to chc vao ngay 13 & 14 thang 7 nam 2017, dp Le Gio lan th 44 cua Cha Anton, tai san nha th Giao x Trung tam Thanh Mau Tra Kieu.

Co 320 em, C Chinh va C Chien cua 15 x oan tham d. Hoi trai nam 2017 rat ac biet v co them 50 Cu trng tai Giao phan a Nang va 6 Cu trng t mien nam cung en tham d, chung chia niem vui vi cac em.

Cha Bonaventura Mai Thai, Tong ai dien - ai dien c Giam Muc Giao phan a en chuc mng, khch le... va Chu s Thanh le Ta n luc 10g00 ngay 13 thang 7 nam 2017. "Ta n v Chua nhan t, muon ngan i Chua van tron tnh thng" (Tv117,1) .

Buoi chieu, cac em thi tm hieu phong trao, o vui qua hnh thc rung chuong vang. ay la mot hnh thc hoc hoi tuyet vi. Va boi them kien thc, va kiem tra kien thc hieu biet cua cac em.

Sau o, tat ca cac X oan tap trung tai san Trung tam hanh hng, on lai noi qui, ky thuat va ky nang hang oi.

Chng trnh van nghe vi Chu e "Chuan b cho Ngi tre bc vao i song hon nhan" theo ng hng muc vu cua Giao Hoi trong nam 2017 va la trai luc 19 gi cung ngay, c cac em ch mong va chao on hao hng nhat. Co 16 tiet muc gom a dang the loai (ca mua, ca nhac kch, Ho ve, ong dien...) c cac em trnh dien rat ieu luyen chuyen nghiep. Mac du ma co luc nang hat, nhng cac em van dien cach say sa hao hng. Cao trao cang len nh iem khi ngon la trai bng bng rc chay. Cac ieu nhay, cac c ieu dien ta t vu tru s khai hong hoang, en hnh thanh muon thu, bien khi menh mong menh mong, vu tru ay muon tinh tu,... Oi xinh ep biet bao... en nh cao la s lang ong tam hon cac em khi la tan em en. Cha Giuse - Co van gi m tam hon cac em quy hng ve Thien Chua la Cha yeu thng, a cu vt con ngi khoi toi loi v sa nga...

Hom sau, ngay 14 thang 7 nam 2017:

Buoi sang, sau gi Thanh le sang va iem tam, cac em chi Tro Chi ln, Tro Chi nho... Cac hieu biet va ky nang c tch luy hoc hoi trong phong trao, c cac em van dung cach nhuan nhuyen cho cac tro chi...

11g00 tra, cac em vao Chau Thanh The Chua, lang ong tam hon e xin Thien Chua kn muc bnh an va An sung....la nang lc can thiet cho i song tam hon va the xac trong moi hoat ong, yeu thng, se chia, quan tam nang ... ong lc song tuyet vi.

Buoi chieu, cac em chung ket thi Giao ly, noi dung cac bai Giao ly cho Gii tre trong sach Youcat, cac tm hieu hoc hoi ve Mua Chay, Mua Vong, Mua Thng nien... Cuoc thi cung c to chc theo hnh thc Rung chuong vang, rat de theo doi va hoc hoi.

Hoi trai ket thuc luc 17 gi cung ngay.

Bn rin chia tay, cac em tranh thu lu lai vai tam hnh lu niem, i i cho nhau thong tin hnh anh e lien lac, e lu lai nhng ky niem ep cua cuoc i, va au o co s ket oi nen mot gia nh mi, mot te bao mi cua Giao Hoi va xa hoi...

 

Toma Trng Van An

- - - - - - - -

c biet :

1. Ban ieu hanh Lien oan Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang gom:

Anh PX Thai Van Lien - Trng Lien oan

Cha PX Nguyen Ngoc Hien - Linh hng

Cha Giuse inh Cong Hanh - Co van

Cha Giacobe Nguyen Hong Phong - Pho Tuyen Uy

 

Va mot so Trng cung cong tac ieu hanh.

2. Cac Trng va cu Trng, trong mot nam, co mot ngay gap va cam trai rieng , thng au nam , tai Phu Thng.

3. Lien oan Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang hien nay co 22 X oan

4. Mot so cu Trng hien nay khong co ieu kien hng dan trc tiep cac em , nhng rat u t nang long vi phong trao Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang, san sang ho tr bang li cau nguyen, chia se vat lc, tai lc... va nhieu phng cach khac nhau cho s phat trien cua Lien oan va i song c tin va nhan ban cho cac em.

5. Sau nam 1975, tat ca cac oan the Cong Giao tien hanh tai Giao phan a Nang ngng hoat ong v giai oan lch s nhay cam. en Le Thanh Tam 1 thang 7 nam 2011, Bon mang Giao phan a Nang, c Cha Giuse Chau Ngoc Tri - Nguyen Giam muc Giao phan a Nang vao thi iem o, a Quyet nh tai lap Lien oan Hung Tam Dung Ch Giao phan a Nang.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page