c thng phu Sako

keu goi cac Kito hu tr ve Mosul

 

c thng phu Sako keu goi cac Kito hu tr ve Mosul.

Mosul (WH 14-07-2017) - May ngay sau khi cac lc lng chnh phu Iraq tai chiem Mosul, Chua nhat 9 thang Bay nam 2017, c Tong giam muc Louis Raphael Sako, Thng phu Cong giao Babylon (nghi le Can-e) a keu goi cac Kito hu cua thanh pho "hay nhanh chong tr ve", vt qua giai oan "tham khoc, au kho va bi thng" nay.

Trong mot bc th gi en La Croix hom th T 12 thang Bay nam 2017, c Thng phu Sako keu goi cac Kito hu que quan Mosul va cac thanh pho cua canh ong Nineveh - mi c quan oi Iraq giai thoat khoi ach cua quan IS, "hay nhanh chong lay lai at ai cua mnh trc khi b ngi khac chiem mat".

Du van tha nhan rang "van con mot chang ng dai trc khi loai bo c hoan toan quan IS ra khoi khu vc nay, e xay dng lai tat ca nhng g a b pha huy va tr lai bau kh hoa bnh, an ninh va on nh", ngai thuc giuc cac tn hu "ng ph thi gian ch i" ma hay lay lai "vung at cua ong ba cha me, khoi phuc can tnh, di san cua mnh".

Tai khang nh s hien dien cua ngi Kito hu

c Thng phu nhac nh: "Chung ta phai luon ghi nh rang chung ta c coi la ngi "ban a" cua at nc nay vi nen van minh co xa, va lch s cua chung ta c khac ghi trong long Giao hoi Kito co knh nhat tren the gii", ong thi mi goi cac Kito hu "tiep tuc dan than trong ngha vu luan ly va ao c, e khang nh s hien dien cua mnh tren manh at nay, va oi hoi en bu cho nhng thiet hai mnh a ganh chu".

Vao luc nay, khong ai biet c trong vong vai ngay, vai tuan hoac vai thang na mi co t tr ve au tien cua cac Kito hu Mosul. "Thng ton cua ho la qua ln, nhieu ngi van lo ngai mot so phan t quan IS con tron tranh trong thanh pho", theo li cua Faraj Benoit Camurat, Chu tch Hiep hoi Huynh e Iraq, noi vi La Croix trong mot cuoc phong van hom th Hai 10 thang 07 nam 2017. Ong noi tiep: "Khong ai biet cac gia nh nay co lay lai c at hay nha cua ho a b chiem oat hay khong".

Nhng cong trng xay dng khong lo Tay Mosul

Trong cac khu dan c ong Mosul, cuoc song a hoi phuc t lau. Hau het nha ca khong b anh hng bi cuoc nhng cuoc ung o, cac ca hang va nha hang a m ca. Nhng nhng cong viec tai thiet ang ch c thc hien pha Tay Mosul - trc khi khu vc nay lai co the c - th that la menh mong.

Ngoai nhng bai mn va chat no lam cho mat at tan hoang, va can phai co cac hoat ong ra pha bom mn rong ln, ai a so cac cau truc ha tang c ban -cung cap dch vu cham soc sc khoe, ien nc... - cung can xay dng lai. ay la no lc ma cac Kito hu se phai tham gia "e giup nhng ngi t nan co the tr ve nha mnh", va la iem au tien trong ba "oi hoi" hang au c c Thng phu Sako neu ra trong s iep cua ngai.

e tieng noi cua ngi Kito hu c lang nghe

Mac du gan ay "so Kito hu a giam sut", nhng c Thng phu Sako van keu goi ho tham gia vao i song chnh tr cua Iraq, "lap mot nhom nho t bay en mi ngi khon ngoan, cung vi cac chnh tr gia trung thc, co kha nang lam nhng ngi phat ngon cua Kito giao, va truyen thong (...) tam mc quoc gia va quoc te". e thc hien ieu nay, can phai t bo "li ch ca nhan" va co vo "tinh than oan ket, hp tac" vi cac ai dien cua Hoi giao va cac cong ong khac.

ieu cuoi cung, c Thng phu Sako keu goi "m mot Van phong Truyen thong Trung ng trong khu vc Nineveh, (...), e ngi ta nghe c tieng noi cua ngi Kito hu, bang cach ghi nhan nhng au kho va nhng mong muon cua ho, hau giup ho vt qua nhng kho khan hien tai va bien nhng iem khac biet cua ho thanh s hp nhat mang tnh xay dng". Ket thuc bc th, c Thng phu xin Chua gn gi moi ngi dan Iraq, va giup cac cong ong khac Irak cung nhau xay dng "mot tng lai tot ep hn", "da tren kinh nghiem qua kh va cung ton tai hoa bnh trong lch s".

(Theo La Croix)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page