T sac "Maiorem hac dilectionem":

mot tieu chuan mi

cho an tuyen thanh va chan phc

 

T sac "Maiorem hac dilectionem": mot tieu chuan mi cho an tuyen thanh va chan phc.

Roma (WH 12-07-2017) - Tra th Ba 11 thang 07 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a ban hanh T sac "Maiorem hac dilectionem", co hieu lc ngay lap tc, e thiet lap mot tieu chuan mi cho an tuyen thanh va chan phc. "Trng hp ac biet" mi nay c them vao hai trng hp a co trc: "chu chet v ao" va "song cac nhan c cach anh hung". T sac nay, la ket qua cua cac cuoc thao luan tai ai hoi toan the cua Bo Tuyen Thanh hoi thang nam 2016, a m rong them kha nang ieu tra, ong thi cung thiet lap cac tieu ch rat chnh xac ve phng dien giao luat.

"Maiorem dilectionem hac" (Khong co tnh yeu nao ln hn) la nhan e bang tieng Latinh cua T sac mi ban hanh, lay cam hng t Phuc am theo Thanh Gioan: "Khong co tnh yeu nao ln hn tnh yeu cua ngi hien mang song mnh v ban hu" (Ga 15,13). Khai niem "hien mang song" nay co the m ng cho viec tuyen phong chan phc va tuyen thanh cho nhng ngi du khong b giet "v long thu ghet c tin" noi rieng, nhng a trao ban cuoc song mnh khi thc thi c bac ai.

Cu the, T sac nay m rong cac kha nang ieu tra oi vi cac trng hp ngay nay. Chang han, co nhng thien nguyen vien, la tu s hay giao dan, a chet sau khi nhiem mot loai virus trong khi giup cac benh nhan cua nan dch, co the c Bo Tuyen Thanh ieu tra xem xet.

Tuy nhien, trong T sac, c Thanh Cha cung neu ra nhieu tieu ch cu the: "o phai la viec ban tang i mnh cach t do va t nguyen, va chap nhan cai chet mot cach anh hung", cai chet ay phai co lien quan trc tiep en viec hien dang cuoc i, a thc thi cac nhan c Kito giao trc khi dang hien va cho en khi chet, co "danh thm ve s thanh thien" va cac dau ch, t nhat la sau khi chet, va cuoi cung can phai co mot "phep la xay ra sau khi v Toi t cua Thien Chua qua i va nh li chuyen cau cua v ay".

Tieu chuan nay cung giong nh oi vi nhng ngi khac a c ieu tra ve viec ho a song cac nhan c cach anh hung. Cac cuoc ieu tra da tren khai niem "hien dang cuoc i" nay cung phai tuan theo tien trnh giong nh nhng ieu tra khac, theo tat ca cac quy nh hien hanh, cap giao phan cung nh Roma. ac biet phai tranh moi hnh thc sung bai qua sm co the khien cho cac tn hu nham lan trc khi mot ngi c tuyen thanh hay chan phc.

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page