c Thanh Cha Phanxico ang xem xet lai

T sac Summorum Pontificum

 

c Thanh Cha Phanxico ang xem xet lai T sac Summorum Pontificum.

Roma (WH 10-07-2017) - c Thanh Cha Phanxico a thay c nhng cang thang xuat phat t viec cac linh muc c tuy y la chon [c hanh Thanh le] theo nghi thc nao, nen co the ngai se tan dung thoa thuan vi Huynh oan Thanh Pio X e danh rieng nghi thc cu cho giao hat tong nhan nay ma thoi.

Toa Thanh, co y kien cho rang T sac Summorum Pontificum khong con thc s la mot van ban mang tnh thi s. Ngay nay dng nh ieu quan trong hn, o la cac cuoc thao luan vi Huynh oan Thanh Pio X ma T sac nay khong nhat thiet a la mot ieu hay oi vi ho: khi ket thuc cuoc tranh luan ve phung vu, qua la c Beneicto XVI a cho phep i en cung nhng bat ong than hoc.

Theo Uy ban Ecclesia Dei, ac trach viec oi thoai vi Huynh oan Thanh Pio X, nhng bat ong nay ngay nay se c san bang. Ch con thieu ch ky cua giam muc Bernard Fellay di tai lieu a c a ra t nhieu nam nay. "Neu ho khong ky, th qua thc ho rat ngu ngoc, bi v ngi ta a bac cho ho mot cay cau bang vang", mot quan sat vien a oc van ban nay nhan nh. V Be tren tong quyen Huynh oan Thanh Pio X han se ky, sau khi thuyet phuc c nhng ngi ngoan co nhat trong Huynh oan. Va co le trc mua he nam 2018, la thi gian hop Tong cong hoi, trong o nhiem ky Tong quyen se c xet lai. c bo nhiem ng au mot giao hat tong nhan suot i se tranh cho giam muc nay mot s tai c rac roi.

Linh muc khong c tuy y la chon nghi thc [c hanh Thanh le]

oi vi c Thanh Cha Phanxico, ay trc het la mot ngha c hp nhat: la ngi ung ho "tnh a dang hoa giai" ch khong phai mot Giao hoi ong nhat, ngai tin rang, mien la Huynh oan Thanh Pio X con la Cong giao, ho van co cho trong Giao hoi. Cau hoi at ra la lieu nhng ngi theo c giam muc Lefebvre co tm thay cho ng cua ho trong Giao hoi a ang cua c Thanh Cha Phanxico hay khong. "Cac giam muc trong cac giao phan co cac giao s cua Huynh oan Thanh Pio X se lam g oi vi ho?", mot ngi quan sat at cau hoi.

La chuyen gia phung vu, nha than hoc Andrea Grillo nh lai rang, khi c ban hanh, T sac Summorum Pontificum a gay kho khan cho cac giam muc ra sao, bong dng cac ngai phai ng gia cac linh muc chon nghi thc cu va mot Uy ban "Ecclesia Dei" vi mot ban van rat dai. Nha than hoc nay noi rang: "Khi cho cac linh muc c tuy nghi la chon nghi thc, T sac a lam suy yeu tnh thong nhat phung vu cua Giao hoi va oi khi tao ra hai Giao hoi song song trong cac giao x. o la mot s pha v truyen thong".

Nha than hoc than can vi c Thanh Cha nay nhac lai rang Tong giam muc Buenos Aires, la c hong y Bergoglio, a yeu cau mot linh muc khong ung ho hnh thc ngoai thng c hanh Thanh le cho cac tn hu theo truyen thong. Ch e nhan manh rang cac linh muc khong c tuy y la chon nghi thc.

Khong phai la thong le cua Giao hoi

Bi v ong thi, c Phanxico cung chia se vi v giao hoang tien nhiem mot tam nhn rat thc dung ve nghi thc cu. V c giao hoang Beneicto XVI a noi ve "nhom nho nhng ngi s dung Sach Le cu", c Phanxico tin rang ngi tien nhiem cua ngai "a lam mot ngha c ung an va cao thng e gap g mot nao trang nhat nh cua mot vai nhom va ca nhan hoai co a xa ri Giao hoi". Nhng c Phanxico, ngi van t choi moi khai niem "cai cach cua cai cach", khang nh rang o la "ngoai le" va "khong phai la thong le cua Giao hoi". "Cong ong Vatican II va Hien che Sacrosanctum Concilium can phai c co vo nh no von the".

Theo Andrea Grillo, cuoi cung co le c Thanh Cha Phanxico con xet en viec bai bo ca Summorum Pontificum, ke t thi iem nghi thc cu c danh rieng cho giao hat tong nhan la Huynh oan Thanh Pio X, nhng ong cung noi ngay: "Nhng ngai se khong a no ra, bao lau c Beneicto XVI con song".

oi vi c Thanh Cha, nhng oi hoi nay cua mot so ngi - "con qua tre nen khong biet en nen phung vu trc cong ong" -, ham an mot "s cng nhac mang tnh phong thu"; nen trong khi ch i, ngai chuan b bat au mot loat bai giao ly ngay th T e dan giai ve phung vu. Andrea Grillo khang nh: "ieu o cho thay c Thanh Cha muon trnh bay e tai nay cach nghiem tuc. Nhng o se la mot c hoi e ngai noi nhieu ve noi dung cua phung vu hn la ve hnh thc va cac quy tac ch o".

(La Croix)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page