c Thanh Cha

co vo van hoa gap g

 

c Thanh Cha co vo van hoa gap g.

Vatican (RG 5-07-2017) - c Thanh Cha Phanxico co vo thc thi mot nen van hoa gap g trong the gii nay, e khoi song vi nhau nh ke thu.

Tren ay la noi dung s iep Video ngai gi en cuoc gap g cua Hoi Scholas Occurentes to chc tai ai hoc Do thai Jerusalem, ket thuc chieu ngay 5 thang 7 nam 2017 sau 3 ngay tien hanh vi s tham d cua 70 ban tre Israel, Palestine va cac nc khac, cung vi 70 giao s thuoc 41 ai hoc. Tham d cuoc gap g nay cung co c Tong Giam Muc Antonio Vincenzo Zani, Tong th ky Bo giao duc Cong Giao, va Vien trng ai hoc Do thai Jerusalem, giao s Menahem Ben Sasson.

Trong s iep c Thanh Cha nhan xet rang the gii nay rat can mot nen van hoa gap g, v nhieu khi ngi ta xay nhng bc tng ngan cach, rot cuoc ch lam cho ac mong tr nen te hai hn, o la song vi nhau nh ke thu.

c Thanh Cha ca ngi cac tham d vien cuoc gap g, trong nhng ngay qua, t nhng d biet, a at ti s hiep nhat vi nhau. Ngai noi: "Khong ai day cac ban, chnh cac ban a dan than nhn nhau tan mat. Cuoc gap g nay cua he thong Scholas day rang can kien tao mot boi canh hy vong e cac giac m c tang trng va chia se vi nhau, tr thanh c hoi kien tao mot phng thc mi e song".

To chc Scholas Occurentes, cac trng gap g nhau, la mot mang cac trng hoc nay sinh Buenos Aires khi c Thanh Cha Phanxico con la Tong Giam Muc tai ay, va hien nay to chc nay lien ket hn 400 ngan trng hoc tren the gii, khong phan biet ton giao, nham en s gap g, lang nghe, oi thoai, bac nhng nhp cau.. To chc nay tr thanh mot Hoi Giao Hoang va co tru s Vatican. (RG 5-7-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page