S iep cua c giao hoang Phanxico

gi Hoi ngh lan th 40 cua To chc Lng thc

va Nong nghiep Lien Hiep Quoc

 

S iep cua c giao hoang Phanxico gi Hoi ngh lan th 40 cua To chc Lng thc va Nong nghiep Lien Hiep Quoc.

Roma (WH 4-07-2017) - T ngay 03 en en 08 thang Bay nam 2017, To chc Lng thc va Nong nghiep Lien Hiep Quoc (FAO) co tru s tai Roma a hop Hoi ngh lan th 40. Trai vi truyen thong a co t lau, nam nay (2017) c giao hoang khong en gap g cac tham d vien cua Hoi ngh FAO, nhng gi en Hoi ngh mot s iep qua c hong y Quoc vu khanh Toa Thanh Pietro Parolin.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van s iep cua c giao hoang:

* * *

Tha Ngai chu tch,

Toi xin gi li chao tran trong va than ai ti Ngai va tat ca cac ai dien cac quoc gia thanh vien cua FAO, nhan dp quy v hop Hoi ngh lan th 40 cua To chc nay.

Toi cung gi li chao en ong Tong giam oc va cac nha lanh ao cua cac to chc quoc te khac co mat tai Hoi ngh nham a ra cau tra li thch ang cho cac van e lien quan en lnh vc san xuat nong nghiep va thc pham ma hang trieu ngi ang mong i.

1. Toi rat lay lam tiec rang hom nay toi khong the hien dien vi quy v nh truyen thong van co t khi FAO bat au co mat tai Roma. V the, toi a xin c hong y Quoc vu khanh Toa Thanh Pietro Parolin chuyen en quy v s iep khch le va ung ho cua toi, cung nh long tran trong va quy men cua toi oi vi nhng cong viec oi hoi ma quy v phai thc hien.

Toa Thanh theo sat cong viec cua cong ong quoc te va muon tr giup nhng no lc cua cong ong ay e thuc ay cac muc tieu tien bo va phat trien khong ch tren ly thuyet, ma con thc s loai bo c nan oi va suy dinh dng. Tat ca chung ta eu thay ro rang muon cung cap banh an hang ngay cho moi ngi la khong u. Nhng, can nhan ra rang moi ngi eu co quyen ay va phai c hng quyen ay. Neu cac muc tieu ma chung ta tiep tuc e ra van con xa vi, th phan ln o la v thieu mot nen van hoa lien i, khong phat trien c trong nhieu hoat ong quoc te khac, thng b rang buoc bi chu ngha thc dung cua nhng con so thong ke hoac mong muon at hieu qua ma lai thieu y tng chia se.

Cam ket cua moi quoc gia nang cao mc dinh dng cua mnh, cai thien hoat ong nong nghiep va ieu kien song cua ngi dan nong thon, c the hien trong viec khuyen khch nong nghiep, tang san lng hoac trong viec thuc ay phan phoi thc pham mot cach hieu qua. Tuy nhien nh the van cha u. Thc ra, ieu ma nhng muc tieu o oi hoi la phai luon ghi nhan rang quyen cua moi ngi c thoat khoi oi ngheo phu thuoc vao ngha vu cua toan the gia nh nhan loai, ngha vu giup mot cach thiet thc cho nhng ngi ngheo tung.

V the, khi mot quoc gia khong co kha nang ap ng ay u do mc o phat trien, do ieu kien ngheo oi, kh hau thay oi hoac tnh trang mat an ninh khong cho phep, th FAO va cac to chc lien chnh phu khac can phai can thiep cu the va co hanh ong lien i thch ang. V cua cai ma Thien Chua ang Tao hoa a uy thac cho chung ta la danh cho moi ngi, co mot nhu cau cap thiet cho tnh lien i e lam tieu chuan tao cam hng cho moi hnh thc hp tac trong cac moi quan he quoc te.

2. Thoang nhn tnh hnh the gii hien nay, chung ta khong thay mot bc tranh de chu. Nhng chung ta khong the c lo lang, hay te hn, cam chu. Thi iem kho khan ro ret nay phai lam cho chung ta y thc hn na rang nan oi va suy dinh dng khong ch la nhng hien tng t nhien hoac mang tnh cau truc cua nhng khu vc a ly cu the, ma phat sinh t mot hoan canh phc tap hn cua tnh trang kem phat trien, gay ra bi thoi dng dng cua nhieu ngi va tnh ch ky cua mot so ngi. Cac cuoc chien tranh, hanh ong khung bo va tnh trang di dan bat buoc, von khong ngng gay can tr hoac t nhat manh me quyet nh ca nhng no lc hp tac, khong phai la khong the tranh khoi, nhng la hau qua cua cac quyet nh cu the. Chung ta ang oi phai oi pho vi mot c che phc tap, von chu yeu e nang len nhng ngi de b ton thng nhat, o la nhng ngi khong ch b loai tr khoi tien trnh san xuat, ma con thng b buoc phai ri bo at ai e tm kiem ni an nau va hy vong. Cung vay, cac quyet nh vi ay u t do va y thc se xac nh nhng d kien lien quan en viec tr giup cac nc ngheo. Nhng tr giup ay c giam i hang ngay, mac du nhng li keu goi van c lap i lap lai trc nhng tnh huong khung hoang ngay cang te hai ang xay ra nhieu ni tren hanh tinh.

Chung ta can biet rang trong nhng trng hp nay, quyen t do la chon cua moi ngi phai i oi vi tnh lien i vi moi ngi, lien quan en nhu cau thc s va viec thc hien mot cach ay thien y nhng ha hen a cam ket hoac tuyen bo. Ve van e nay, vi mong muon khuyen khch cac chnh phu, toi muon ong gop mot cach tng trng cho chng trnh cua FAO cung cap hat giong cho cac gia nh nong thon tai nhng khu vc va b anh hng bi cac xung ot va b han han. Hanh ong nay c them vao nhng viec lam ma Giao hoi ang thc hien theo n goi rieng cua mnh la ng ve pha ngi ngheo tren trai at va ong hanh vi s dan than hieu qua cua moi ngi e giup ho.

Cam ket nay do Chng trnh Phat trien 2030 oi hoi chung ta, khi nhac lai y tng rang an toan lng thc la mot muc tieu khong the tr hoan them na. Tuy nhien, ch co mot no lc lien i thc s mi co the lam giam bt so ngi b suy dinh dng va thieu nhng nhu cau cua cuoc song. ay la mot thach o to ln oi vi FAO va vi tat ca cac to chc cua cong ong quoc te. o cung la mot thach o ma Giao hoi phai dan than manh me nhat.

Toi hy vong Hoi ngh se mang lai ong lc mi cho hoat ong cua FAO va co nhng ap ng thiet thc ma hang trieu ngi anh ch em cua chung ta ang mong muon va can en. V ho nhn thay ni hoat ong cua FAO khong ch la nhng ong gop mang tnh ky thuat e gia tang nguon tai nguyen va phan phoi nhng thanh qua cua san xuat, ma con la mot dau hieu cu the va ac biet cua tnh huynh e giup cho ho tin tng nhn ve tng lai.

Xin Thien Chua Toan Nang la ang giau long thng xot chuc lanh cho quy v va ban cho quy v sc manh can thiet e gop phan vao tien bo ch thc cua gia nh nhan loai.

 

Vatican, ngay 3 thang Bay nam 2017

Phanxico

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page