S iep c Thanh Cha

gi ai hoi th 40 cua to chc FAO

 

S iep c Thanh Cha gi ai hoi th 40 cua to chc FAO.

Roma (SD 3-07-2017) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cong ong quoc te y thc ve quyen cua moi ngi c giai thoat khoi ngheo oi va ieu nay tuy thuoc ngha vu cua toan the gia nh nhan loai tr giup nhng ngi tung thieu.

Ngai bay to lap trng tren ay trong s iep gi ai hoi lan th 40 cua to chc Lng nong quoc te, goi tat la FAO, khai dien sang 3 thang 7 nam 2017 tai Roma, va c c Hong Y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, tuyen oc. c Hong Y cho biet c Thanh Cha lay lam tiec v khong the en khai mac ai hoi nay, nhng ngai ha vieng tham to chc FAO vao ngay 16 thang 10 nam 2017, nhan Ngay The gii ve lng thc, ap li mi cua Ong Tong th ky Jose Graciano da Silva cua to chc nay,

Trong s iep, sau khi nhac en nhng nguyen nhan gay ra ngheo oi tai mot so mien tren the gii, trong o mot phan ln la hau qua cua nhng quyet nh cu the cua con ngi, c Thanh Cha cung lay lam tiec v cac ngan khoan tr giup phat trien cho cac nc ngheo tren the gii ngay cang giam sut. Ngai viet:

"Khi mot nc khong co kha nang cung cap nhng cau tra li thch hp v mc o phat trien cua nc ay, vo nhng hoan canh ngheo oi, thay oi kh hau hoac tnh trang bat an khong cho phep, th to chc FAO va cac to chc lien chnh phu khac can phai co the can thiep ac biet va co nhng hanh ong lien i thch ang. V cac tai nguyen ma Thien Chua uy thac cho chung ta la e danh cho tat ca moi ngi, do o co mot nhu cau cap thiet ve tnh lien i, coi ay la tieu chuan hng dan moi hnh thc cong tac trong cac tng quan quoc te".

c Thanh Cha cung cho biet ngai muon ong gop tng trng cho Chng trnh cua to chc FAO nham cung cap hat giong cho cac gia nh nong dan nhng vung ang chu hau qua cua xung ot va han han. C ch nay c them vao hoat ong ma Giao Hoi tiep tuc thi hanh, phu hp vi n goi cua mnh la ng canh nhng ngi ngheo tren the gii va ong hanh vi quyet tam thc s cua tat ca moi ngi nham giup ngi ngheo".

Sau cung, c Thanh Cha khang nh rang: "Toi hy vong cac khoa hop cua ai hoi th 40 cua to chc Lng nong quoc te co the mang lai ong lc mi cho to chc nay va mang lai nhng cau tra li thc tien ma hang trieu anh ch em chung ta ang can va mong c. V ho thay cac hoat ong cua to chc FAO khong phai nh mot ong gop chuyen mon e gia tang nguon tai nguyen va phan phat thanh qua cua cac cong tac san xuat, nhng con la mot dau ch cu the va ac biet noi len tnh huynh e giup ho nhn ve tng lai vi niem tn thac". (SD 3-7-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page