Te nan tre em lao ong tren the gii

 

Te nan tre em lao ong tren the gii.

Italia (Vat. 2-07-2017) - Ngay 12 thang 6 hang nam la Ngay quoc te chong te nan tre em lao ong. Ngay nay nham muc ch gay y thc cho moi ngi oi vi so phan cua hang trieu tre em no le lao ong. ay khong phai la mot hien tng mi me g, nhng a co t rat lau i trong lch s nhan loai. Hien nay tren the gii co 264 trieu tre em lao ong tuoi t 5 en 17. That ra khong ai biet ro tren the gii co bao nhieu tre em phai hang ngay lam lung vat va nh ngi ln va b khai thac boc lot sc lao ong. Hien tng tre em lao ong khong ch thnh hanh tai cac nc ngheo ang tren ng phat trien ben Phi chau, A chau, va chau My Latinh, nhng cung hien dien tai cac nc ky nghe giau tay au trong o co cac nc ong Au va ca Hoa Ky na. Bnh thng no la hau qua cua canh ngheo tung: mot gia nh ong con, cha me au yeu benh tat, canh n nan cua gia nh vv.. tat ca eu co the la ly do bat buoc tre em phai lao ong e giup gia nh, e co mieng cm manh ao va lan lon vao i ganh vac cac trach nhiem nang ne cua ngi ln tren oi vai be bong cua cac em.

Neu trong qua kh nan tre em lao ong va b khai thac boc lot di nhieu hnh thc khac nhau gan lien vi hien tng no le, hay cong viec canh nong va chan nuoi, th sau cuoc cach mang ky nghe th nhat va th hai tre em b khai thac lao ong tren bnh dien rong rai trong cac nha may ky nghe, nhat la ky nghe det vai, trong o cac em phai lam viec moi ngay ti 15 gi ong ho. Mot trong cac ly do khien cho cac tre em b khai thac boc lot la v tay cac em nho va thao vat, rat thch hp cho nhieu cong viec te nh nh nghe det vai, det tham, khau bong a vv...

Tre em lai la loai cong nhan khong c ai benh , cac chu nhan co the tra ong lng re mat, ma cac em khong dam phan oi va khong the cng chong lai. Khong phai noi g xa ben c cho ti thap nien 1920 va ben Thuy S cho ti thap nien 1980 co nhieu trng hp khai thac lao ong tre em vi hien tng goi la "tre em no le". Ngha la cac tre em v thanh nien b cng bach xa gia nh v canh ngheo tung hay v cac hoan canh kho khan roi c giao cho cac gia nh khac nuoi, va cac gia nh nay khai thac boc lot sc lao ong cua cac em, va rat thng khi cac em b oi x rat tan te.

Noi chung cac cong viec lam cua tre em lao ong thuoc hai loai chnh: th nhat la lanh vc san xuat nh nong nghiep, ky nghe, anh ca va th hai la lanh vc cuoc song thanh th. Trong lanh vc nong nghiep cac em phai lam viec nh cong nhan trong cac ruong vn cua gia nh hay trong cac on ien cua cac to chc a quoc. Trong lanh vc ky nghe, trai lai, cac tre em t 7 ti 15 tuoi uc dung nh cong nhan san xuat cac loai hang det, may, chang han nh may quan ao, det tham, hay khau bong a hoac lam giay. Nan tre em lao ong co the la ly do ch khong phai ch la hau qua cua ngheo tung xa hoi va ca nhan. Trong nhieu trng hp mot tre em lao ong se khong co kha the i hoc hay hoc het bac tieu hoc, va phai song trong tnh trang mu ch. V the cac em cung se khong the co tam hieu biet e benh vc cac quyen li cua mnh, ca khi cac em se la ngi ln sau nay. V mu ch ngay ca khi ln len cac em khong biet chu nhan bat ky cai g. Do o cac em de b la, phai vang li chu nhan trong nhieu nam hay co khi ca i, v a ky nhan cac ieu kien ay.

Theo thong ke nam 2012 cua to chc UNICEF vung A chau Thai Bnh Dng co nhieu tre em lao ong t 5 ti 17 tuoi nhat: khoang 78 trieu, so vi 59 trieu ben cac nc Phi chau mien nam sa mac Sahara, va 13 trieu tai chau My Latinh va quan ao Caraibi. Vung nam sa mac Sahara co nhieu tai nan lao ong nhat: mot phan nam. Tnh theo lanh vc lao ong co 59% tre em lam viec trong nong nghiep, 32% lam viec phuc dch trong o co 7% lam viec trong nha va 7.2% trong lanh vc ky nghe. Cac tre nam b lien luy trong cac hoat ong nguy hiem len ti 55 trieu, cac tre n hn 30 trieu. So tre em lao ong trong cac lanh vc nguy hiem la tuoi 15-17 chiem 55%, tc hn 47 trieu.

Trong so cac nc co nan tre em lao ong ang bao ong nhat co Burundi, v mot phan nam tre em b khac thac boc lot trong nong nghiep va cong viec nha. Trong thu o Bujumbura co to chc AVSI va hiep hoi Giryuja a phng tranh au cho quyen cua cac tre em c hoc hanh giao duc, qua cac phat ong tren cac ai phat thanh, truyen hnh va bao ch, cac lp day ch cho cac tre em lam viec trong nha va cac tre em trong la tuoi 16-18. Co 4,5 trieu tre em b khai thac boc lot trong ky nghe xay cat va lm rac. Ong Giacomo Guerrera, giam oc UNICEF Italia, cho biet tat ca cac cong viec nay co cac hau qua tan pha sc khoe va s song con cua cac em.

Tnh theo quoc gia An o ng au vi 60 trieu tre em lao ong. Tiep en la Trung Quoc vi hang chuc trieu, Bangladesh 15 trieu, Nigeria 10 trieu, Pakistan 8 trieu, Brasil 7 trieu, Philippines 6 trieu, Thai Lan 5 trieu, Ai Cap 1,5 trieu. Nhng ay ch la cac con so tng trng cua mot vai nc tren tong so hang tram quoc gia co te nan tre em lao ong.

Ngay tai cac nc ky nghe tan tien nh Italia cung co ti 5.2% tre em trong la tuoi 7-15 lao ong, tc khoang 260,000 em. Tuy luat so 977 ban hanh ngay 17 thang 10 nam 1967 cam tre em lao ong, nhng Van phong thong ke quoc gia nam 2001 cho biet co khoang 140,000 tre em lao ong trong la tuoi 7 ti 14.

Mot ban tng trnh cua Van phong lao ong Lien Hiep Quoc cho biet ngay tai Hoa Ky la quoc gia tan tien nhat the gii cung co 28% tre em di 15 tuoi lam viec.

Cuoi nam 1994 tai An o co ti 60 trieu tre em lao ong. Noi chung cac em thuoc cac gia nh nong dan khong ruong at, va san xuat mot phan nam tong san lng quoc noi trong cac lanh vc nong nghiep, quang mo, ham a, lo nng, da thuoc, cac nha may det, t si, det tham va trong lanh vc viec lam khong lo khong hnh thc vung thanh th, lm rac, van chuyen vat dung nang va thng mai nho. Cung co t nhat 5 trieu em b khai thac nh no le e tra cac n nan cho gia nh, hay v cha me a c tra mot so tien trc.

Ben Brasil mang danh la cng quoc kinh te ang len nhng bat cong ngap au vi 2% tong so dan kiem soat 60% at ai toan nc, va hang chuc trieu cong nhan phai lao ong 10 gi moi ngay. Brasil khong ch co 10 trieu tre em bui i, nhng trong cac thanh pho ln co ti 35%, tc khoang 2 trieu tre em t 5 ti 9 tuoi phai lao ong, v thuoc cac gia nh qua ngheo, Trai lai trong cac vung que th co 7 trieu tre em di 17 tuoi phai lam viec trong cac on ien trong ma. Nam 1994 Lien oan nong dan cung to cao co 40,000 tre em no le v cac n nan cua gia nh. Mot phan lam viec vi gia nh trong cac hang lam than Carajas. Em nao dam bo tron se b chu nhan giet chet.

Ngc dong lch s ta thay nam 1924 a co Ban tuyen ngon cac quyen cua tre em. Va ngay 20 thang 11 nam 1989 Lien Hiep Quoc a thong qua Hiep nh quoc te ve cac quyen cua tre em, nham loai bo hien tng tre em lao ong va te nan khai thac boc lot lao ong tre em. Hiep nh khang nh rang cac tre em co quyen c che ch khoi moi hnh thc khai thac boc lot va lam dung. Tai Italia co mot hiep hoi bao ve tre em la hiep hoi "Meter Onlus" cua Linh Muc Fortunao di Noto, va to chc Nhi ong Quoc Te UNICEF.

Nhan Ngay quoc te chong nan tre em lao ong 12 thang 6 nam 2016 to chc Giang Tay Italia a phat ong phong trao co khau hieu la "Toi hien hu" nham gay y thc cho dan chung toan nc Italia lien quan ti hnh thc no le ang ghet nhat cua the ky 21. Ba Chiara Cattaneo, giam oc ieu hanh chien dch "Toi hien hu - Hay noi khong vi nan no le tan tien", cho biet co mot s phoi hp cac yeu to kinh te, xa hoi va van hoa khien cho hang trieu tre em khong ch khong the thc thi quyen cua cac em la c giao duc, nuoi nang day do ti ni ti chon, nh neu bat trong Tuyen ngon ai ong ve cac quyen con ngi va nhieu luat le quoc gia, ma khien cho cac em b bo buoc lam viec nang nhoc trong cac ieu kien nguy hiem va thng khi b khai thac boc loc bat cong va vo nhan, khien cho cac em phai ganh chu cac hau qua vo cung tai hai cho sc khoe tam sinh vat the ly va tng lai cua cac em. To chc Giang Tay a phat ong chien dch chong te nan tre em lao ong trong moi thanh pho ln toan nc Italia. Moi tham d vien c mi goi thay the mot ky niem au buon cua cac tre em lao ong bang mot ky niem ep. Tat ca sau o se c gop lai va ghep hnh mot tre em ti ci. Song song la tham d cac ba tiec do to chc Giang Tay phoi hp e gay quy tr giup cac tre em no le ky nghe det trong bang Tamil Nadu mien nam An o

e ngan chan viec khai thac boc lot sc lao ong cua tre em cung a co nhieu sang kien c e ra chang han nh bat buoc cac san pham phai ghi ro khong do cac tre em lam. Tuy co y hng tot nhng cac sang kien nay cung khong tr giup c bao nhieu, v khong co ai co the kiem soat c s that.

Ngoai noi vat va cc nhoc va cuoc song khon kho moi ngay e lai hau qua tieu cc tram trong tren tnh trang sc khoe tam sinh vat the ly cua cac em, rat thng khi cac em phai lam viec trong cac ieu kien nguy hiem, khong an ninh, phai hang ngay tiep xuc vi cac chat oc hai ve lau ve dai gay benh cho cac em. ac biet co 85 trieu tre em, phai lam cac viec nguy hiem. Mot so ong song tai cac nc chau My Latinh phai lam viec trong cac ham mo, nh mo than a chang han. Ch sau mot thi gian cac em se b benh lao phoi hay cac benh khac va chet tre.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page