Tr thanh muoi va anh sang

 

Tr thanh muoi va anh sang.

Vatican (Vat. 13-06-2017) - Tr thanh muoi va anh sang cho tha nhan la ang ton vinh Thien Chua vi tat ca cuoc song. e lam c ieu ay, phai tranh kiem tm s an toan nhan tao, va can biet ta nng ni Chua Thanh Than. c Thanh Cha chia se nh the trong thanh le sang th ba 13 thang 6 nam 2017 tai nha nguyen Marta.

Tr nen chng nhan cho Tin Mng

Bai oc trch th th hai cua thanh Phaolo tong o gi tn hu Corinto, cho thay sc manh cua Tin Mng, sc manh lam cho chung ta tr thanh chng nhan ton vinh Thien Chua. Trong Chua Giesu, luon luon la co, ngha la chung ta tm thay tat ca li cua Thien Chua, tat ca li ha cua Thien Chua ni Chua Giesu. Tat ca li ha cua Thien Chua c thc hien va tr nen vien man trong Chua Giesu.

Trong Chua Giesu, khong co cai khong, nhng luon la co, luon luon la v vinh quang Thien Chua. Chung ta cung c tham d vao ieu ay, v Ngi a xc dau chung ta trong Thanh Than. Thanh Than se hng dan chung ta tren con ng vang phuc, va Ngai se thuc ay chung ta, giup chung ta ln manh, lam cho chung ta tr thanh muoi va anh sang. Ngai se dan a chung ta en i chng nhan Kito.

Tr nen muoi va anh sang

Co th noi co, khong th noi khong, them that ieu g la do ac quy. Chua a day chung ta ieu o. o la am bao ma Chua trao cho Giao Hoi va trao cho chung ta la ngi lanh nhan phep ra. Tat ca li ha se c hoan tat trong Chua Kito. Viec lam chng cho Chua trc tha nhan, la mon qua cua Thien Chua trong c Kito. Va Chua a xc dau chung ta trong Thanh Than e chung ta song chng nhan.

Tr nen mot Kito hu la tr nen muoi va anh sang, nhng neu anh sang lai tr thanh bong toi hoac muoi lai mat v man, th qua la vo hieu, qua la vo ch, va khi ay li chng b suy yeu. ieu te ay xay ra, khi toi khong chap nhan viec xc dau, khi toi khong chap nhan s tac ong ma Chua Thanh Than ang thc hien trong toi. o cung la ieu te ma ban se lam, khi ban khong noi li "xin vang", khong noi li noi "co" nh Chua Giesu Kito. Chung ta co the t hoi rang: Toi co la anh sang cho ngi khac khong? Toi co la muoi la hng v cuoc song cho ngi khac khong? Toi co gan bo than thiet vi Chua Kito khong?

Ngi khen Thien Chua bang tron cuoc song

Khi mot ngi co ay anh sang, chung ta noi rang: ay la mot ngi sang choi, mot ngi sang ngi. e giup hieu ieu nay, chung ta co the noi, ay con sang hn ca mat tri na. Bi v Chua Giesu chnh la anh sang phan chieu cua Chua Cha, va trong Chua Giesu tat ca li ha c kien toan. Anh sang ay cung la anh sang phan chieu khi chung ta c xc dau trong Thanh Than. Tai sao chung ta nhan c anh sang ay? V thanh Phaolo noi: Qua Chua Kito, Thien Chua c ton vinh. Va Chua Giesu noi vi cac mon e: S sang cua cac con cung phai chieu giai trc mat thien ha, e ho xem thay nhng viec lanh cac con lam ma ngi khen Cha cac con tren Tri. Tat ca ieu ay la v vinh quang Thien Chua. i song cua ngi Kito la the.

Chung ta hay nai xin Thien Chua ban n sung, e chung ta co the bam re chac va sau trong li ha ni Chua Giesu, la ang luon luon noi co, luon luon xin vang, hoan toan xin vang. Khi ay chung ta co the tr thanh muoi thanh anh sang thanh chng nhan cho Chua trc mat the gian, e cho Danh Cha ca sang, e vinh danh Thien Chua tren cac tang tri.

 

T Quyet, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page