oi pho vi benh mat tr v tuoi gia

hay con goi la benh Alzheimer

 

oi pho vi benh mat tr v tuoi gia hay con goi la benh Alzheimer.

Thu S (RG 06-06-2017; 13-06-2017) - au tuan qua to chc Sc Khoe the gii OMS a chuan y mot chng trnh hoan vu oi pho vi benh mat tr v tuoi gia hay con goi la benh Alzheimer. To chc OMS a nhom phien hop quoc te tai Geneve ben Thuy S trong nhng ngay qua.

Hien nay, tren toan the gii, moi 3 giay ong ho, co them mot ngi lam benh lu lan. Con so nay e doa tang vot trong tng lai ti ay v con so ngi ln tuoi ngay cang gia tang. Chnh v the, ngay t bay gi, OMS keu goi cac chnh quyen the gii hay quan tam hanh ong ngay lap tc, ay manh cac chng trnh phong nga, tm kiem cach the cha tr va ho tr cac than nhan trong lanh vc san soc ngi benh, nhat la a benh nay len hang u tien trong lanh vc san soc sc khoe cong cong.

Trong mot cuoc phong van danh cho ai phat thanh Vatican, bac s Maria Possenti, tong th ky lien minh toan quoc Italia ve benh Alzheimer, cho biet benh nay co mot chuoi nhng trieu chng co lien he vi nhieu chng benh khac va bat nguon t nhieu ly do khac nhau.

Ngi ta c lng tren toan the gii co chng 47 trieu ngi mang mot chng benh cuong ien hay lu lan. Rieng tai Italia, con so nay c lng la 1 trieu 200 ngan ngi. Cho en nay, benh nay khong c chu y u. Ch co 29 tren tong so 194 quoc gia thanh vien cua to chc Sc Khoe the gii la co mot chng trnh hanh ong oi vi benh Alzheimer.

To chc Sc khoe the gii nhan manh rang benh lu lan khong phai la hau qua khong the tranh c cua tuoi gia, nhng la mot benh tnh the ly can phai c nghien cu va tm cach ngan nga cung nh cha tr. D nhien, vi con so ngi gia nua tang vot tren toan trai at, so ngi benh cung co nguy c tang vot theo.

Theo mot tai lieu do to chc OMS pho bien mi ay, ngi ta s rang ph ton ieu tr benh lu lan Alzheimer se tang vot len en mot ngan ty o la trong nam 2018 ti ay, t ph ton cac gia nh phai chi tra cho cac benh vien chuyen cham soc ngi gia ca lu lan, en ph ton ve thuoc men do chnh quyen ai tho vv...

Neu khong tm c mot phng the ngan nga, benh nay co the tr thanh mot van e kinh te ln oi vi tat ca cac he thong bao hiem sc khoe cong dan cua cac chnh quyen the gii. o la cha ke en cac lien luy tam ly oi vi than nhan ngi benh. Lien minh toan quoc Italia ve benh Alzheimer hoat ong ac lc trong viec det len mot mang li nhng cong ong than hu bao phu cac gia nh co ngi benh Alzheimer, san sang ho tr cac benh nhan va gia nh ho ve moi phng dien.

(RG 06.06.17)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page