Cong bo S iep c Thanh Cha

nhan Ngay The gii ngi ngheo

 

Cong bo S iep c Thanh Cha nhan Ngay The gii ngi ngheo.

Vatican (SD 13-06-2017) - Sang 13 thang 6 nam 2017, c Tong Giam Muc Rino Fisichella, Chu tch Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng, a m cuoc hop bao e cong bo s iep cua c Thanh Cha nhan Ngay the gii lan au tien ve ngi ngheo se c c hanh vao ngay 19 thang 11 nam 2017, chua nhat th 2 cua thang 11.

Hien dien tai cuoc hop bao cung co c Cha Jose Octavio Ruiz Arenas, Tong th ky Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng.

Trong s iep, c Thanh Cha cho biet ngai thiet nh Ngay The gii ngi ngheo khi be mac Nam Thanh ac biet ve Long Thng Xot, e "trong toan the gii, cac cong oan Kito ngay cang tr nen dau ch cu the va ro rang ve tnh yeu thng cua Chua Kito oi vi nhng ngi rot cung va tung thieu nhat".

Sau khi mo ta nhieu tnh trang cua nhng ngi ngheo oi do nhng nguyen nhan khac nhau gay ra, nhat la ngheo oi v nhng bat cong xa hoi, lam than ve luan ly, s ham ho cua mot thieu so va thai o dng dng lanh am cua nhieu ngi, c Thanh Cha khang nh rang: "ang tiec la thi nay, ngay cang xuat hien th giau sang vo liem s, tch tr trong tay mot thieu so ngi u tien, va thng co kem thao tnh trang bat hp phap, s boc lot thang tay pham gia con ngi, s ngheo oi lan rong trong nhieu lanh vc xa hoi tren the gii".

Khong ai c gi thai o bat ong, cam chu trc tnh canh tren ay, "trc canh ngheo can tr tinh than sang kien cua bao nhieu ngi tre, can ngan ho trong viec tm kiem mot cong an viec lam; canh ngheo lam te liet y thc trach nhiem, khien ngi ta thch uy viec cho ngi khac va tm kiem nhng an hue; canh ngheo lam o nhiem s tham gia va thu hep khong gian cua s chuyen nghiep, va ha gia cong trang cua ngi lam viec va san xuat; ng trc tat ca nhng tnh trang o can co mot quan niem mi ce cuoc song va xa hoi".

c Thanh Cha ac biet e cao tam gng cua thanh Phanxico Assisi, ngi khong ch "hai long vi viec om lay va lam phuc cho nhng ngi phong cui, nhng con quyet nh i ti Gubbio e song vi ho".

Trong s iep, c Thanh Cha viet them rang:

"Toi mi goi toan the Giao Hoi va nhng ngi nam n thien ch, trong ngay nay, hay nhn vao nhng ngi ang gi tay keu cu va xin tnh lien i cua chung ta... Ngay nay trc tien nham khch le cac tn hu e ho phan ng chong lai nen van hoa gat bo va phung ph, on nhan nen van hoa gap g. ong thi toi mi goi tat ca moi ngi, khong phan biet ton giao, hay ci m chia se vi ngi ngheo trong moi hnh thc lien i, nh dau ch tnh huynh e". (n.6)

c Thanh Cha cung cau mong rang "trong tuan le trc Ngay The gii ngi ngheo, hay dan than kien tao nhieu luc gap g, than hu, lien i, tr giup cu the. Co the mi nhng ngi ngheo va nhng ngi thien nguyen cung tham d thanh le chua nhat Ngay The gii ngi ngheo, nam nay la Chua nhat 33 thng nien, e viec c hanh Chua nhat sau o, le Chua Kito Vua, cang co tnh chat chan thc hn. Thc vay, Vng quyen cua Chua Kito bieu lo tron y ngha tren oi Golgotha, khi ang Vo Toi b ong anh vao thap gia, tran trui va thieu thon moi s, tr thanh hien than va to lo tnh yeu sung man cua Thien Chua.."

Cung trong s iep, c Thanh Cha e ngh rang "Trong Ngay The gii ngi ngheo, neu trong khu xom chung ta co nhng ngi ngheo tm kiem s bao ve va tr giup, chung ta hay en gan ho: o se la luc thch hp e gap g Thien Chua ma chung ta tm kiem. Theo giao huan cua Kinh Thanh (Xc St 18,3-5), Dt 13,2), chung ta hay on nhan ho nh nhng ngi khach u tien tai ban an cua chung ta; ho co the la nhng thay day giup chung ta song c tin mot cach phu hp hn".

c Thanh Cha e cao kinh nguyen nh nen tang cua bao nhieu sang kien cu the co the thc hien trong Ngay The Gii ngi ngheo. Ngai viet: "Chung ta ng quen rang Kinh Lay Cha la kinh nguyen cua ngi ngheo. Thc vay, li cau xin cm banh bieu lo s pho thac cho Thien Chua nhng nhu cau s ang cua i song chung ta. Khi Chua Giesu day chung ta, qua kinh nguyen nay, bieu lo va on nhan tieng keu cua ngi au kho v cuoc song bap benh va v thieu nhng ieu can thiet".

Trong cuoc hop bao gii thieu S iep, c Tong Giam Muc Fisichella cho biet chua nhat 19 thang 11 nam 2017, sau thanh le tai Quang trng Thanh Phero, c Thanh Cha se dung ba tra vi 500 ngi ngheo tai ai thnh ng Phaolo 6 Noi thanh Vatican. (SD 13-6-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page