c Thanh Cha vieng tham

Giao x thanh Phero Damiano Ariccia, Roma

 

c Thanh Cha vieng tham Giao X th 15 cua giao phan Roma: Giao x thanh Phero Damiano Ariccia.


c Thanh Cha vieng tham Giao x thanh Phero Damiano Ariccia, cach Roma 24 cay so.


Roma (SD 22-05-2017) - c Thanh Cha keu goi cac tn hu hay co ngon ng du dang va ton trong nhau, quyet liet bai tr tat noi hanh noi xau ngi khac.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong bai giang thanh le chieu toi chua nhat 21 thang 5 nam 2017 tai Giao x thanh Phero Damiano Ariccia, cach Roma 24 cay so. ay la giao x th 15 thuoc giao phan Roma c ngai vieng tham trong vong hn 4 nam qua.

Trong bai giang, c Thanh Cha a dien giai cac bai oc noi ve Chua Thanh Linh trong i song tn hu Kito va nhan xet rang tn hu co Thanh Linh trong mnh la ngi co ngon ng du dang va ton trong. Ngai noi: "That la buon khi thay nhng ngi xng mnh la Kito hu ma lai ay cay ang.. Ngon ng cua Chua Thanh Linh la du dang, ton trong tha nhan.". c Thanh Cha tai canh giac cac tn hu ve tat noi hanh noi xau, canh tranh, chong oi nhau, trai ngc vi tinh than cua Chua Thanh Linh.

Nhac en hnh anh c Me ap dap au con ran, c Thanh Cha noi: "Chung ta phai gi gn Thanh Linh, ch ng gi nhng ieu ma con ran, ma quy, day chung ta.. Khi anh ch em knh chao c Me, hay nhn xuong di chan Me va thay li con ran, va tha: Xin Me cu giup con.. Xin ng e cac tn hu nem a nhau. Ma qu se vui mng!"

Giao x Thanh Phero Damiano hien co 3 linh muc coi soc. Trong lanh tho giao x co 13 ngan tn hu Cong Giao nhng mc thc hanh ao khong cao.. ay la ni goi la "khu pho e ngu", dan chung hang ngay i lam viec ni khac, v the cung thieu cac dch vu xa hoi can ban. Neu can mua o tai cac ca tiem, dch vu bu ien hay ngan hang, ho phai i kiem ni khac.

c Thanh Cha en giao x vao luc 3 gi ri chieu. Ngai lan lt gap cac tre em va cac tre ang hoc giao ly, tra li mot so cau hoi do cac em neu len trong tinh than ci m, rat t nhien. c Thanh Cha ke lai n goi linh muc cua ngai va nhac nh cac em ton trong ngi khac, ca nhng ngi mnh khong thch.

Cac em a tang c Thanh Cha mot tap cac hnh ve do cac em thc hien. Roi ngai gap cac benh nhan, gap cac thanh vien Con ng Tan D Tong, nhng ngi ngheo c Caritas tr giup, ngai giai toi cho 4 tn hu, trc khi bat au c hanh thanh le.

ong te vi c Thanh Cha co c Hong Y Giam quan Agostino Vallini, c Giam Muc phu ta ac trach khu vc, cac Linh Muc thuoc giao x thanh Phero amiano va cac giao x lan can. (SD 22-5-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page