Cang tin vao Thien Chua

chung ta cang them yeu thng tha nhan

 

"Cang tin vao Thien Chua, chung ta cang them yeu thng tha nhan".

Dien van cua c Thanh Cha Phanxico tai Hoi ngh Hoa bnh Quoc te tai Trung tam Hoi ngh Al-Azhar, Cairo, Th Sau 28 thang T nam 2017.

Cairo (WH 30-04-2017) - Nhan li mi cua Sheik Ahmed el-Tayyib, Imam cua Thanh ng Hoi giao al-Azhar, c Thanh Cha Phanxico a en Ai Cap trong hai ngay 28 va 29 thang T nam 2017 e tham d Hoi ngh Hoa bnh Quoc te.

Trong ngay au tien, c Thanh Cha a co bai dien van quan trong trc Hoi ngh, dien ra tai Trung tam Hoi ngh Al-Azhar Cairo.

Sau ay la noi dung bai dien van cua c Thanh Cha:

* * *

As-salamu alaykum! Chuc quy v c bnh an!

That la han hanh cho toi khi c bat au chuyen vieng tham Ai Cap ay e ngo li vi quy v trong boi canh Hoi ngh Hoa bnh Quoc te nay. Toi cam n ngai Imam a sap at va to chc Hoi ngh nay, ong thi co nha y mi toi tham d. Toi muon trnh bay vi quy v mot vai suy ngh, da tren lch s ve vang cua mien at nay, ma trai qua nhieu thi ai a xuat hien trc the gii nh mot mien at cua cac nen van minh va mien at cua cac giao c.

Mot mien at cua cac nen van minh

T thi co ai, nen van hoa xuat hien doc theo hai b song Nile a ong ngha vi van minh. Ai Cap a ging cao ngon en tri thc, khai sinh mot di san van hoa vo gia, bao gom minh triet va s kheo leo, nhng kham pha ve toan hoc va thien van hoc, cung nh cac dang thc kien truc va nghe thuat hnh the tuyet dieu. Viec tm kiem tri thc va gia tr at nen tang tren giao duc a la ket qua cua nhng quyet nh sang suot cua nhng c dan co xa mien at nay va a mang lai nhieu hoa trai cho tng lai. Nhng quyet nh tng t nh the cung can thiet cho tng lai cua chung ta, nhng quyet nh ve hoa bnh va cho hoa bnh, v se khong co hoa bnh neu khong co nen giao duc thch hp cho cac the he tng lai. Nhng ngi tre ngay nay cung khong c giao duc ung an neu nh viec ao tao ma ho thu hng khong tng ng vi ban tnh cua con ngi la mot hu the m ra va co tng quan.

Giao duc thc s tr thanh s khon ngoan cho cuoc song neu no co kha nang giup cho con ngi -nam cung nh n- cong hien nhng g la tot ep nhat cua mnh, nh tiep xuc vi ang sieu viet tren ho va vi the gii chung quanh ho, ong thi trau doi mot can tnh m ra ch khong khep kn vao mnh. S khon ngoan tm kiem ngi khac, vt qua nhng cam do song cng coi va nao trang co chap; ci m va uyen chuyen, ong thi cung khiem ton va biet tm toi, khon ngoan co the lng gia c qua kh va at qua kh song oi vi hien tai, bang cach van dung mot loi giai thch phu hp. S khon ngoan chuan b mot tng lai trong o ngi ta khong tm cach ap at ke hoach cua mnh, nhng on nhan ngi khac nh mot phan cua chnh mnh. S khon ngoan khong ngng tm ra, ngay ca hien nay, nhng c hoi gap g va chia se; trong qua kh, s khon ngoan a hoc biet rang ieu ac ch lam sinh ra them ieu ac, va bao lc lai sinh ra them bao lc, trong mot vong xoay ma ket cuc la troi buoc moi ngi. Bang cach khc t lam dung quyen lc cach bat chnh, s khon ngoan nay e cao pham gia con ngi, pham gia quy bau trong mat Thien Chua, va e cao mot nen ao c xng ang vi con ngi, nen ao c khong e ngai ngi khac va khong s hai khi s dung nhng phng tien tri thc c ang Sang Tao ban cho chung ta.[1]

Chnh trong lnh vc oi thoai, ac biet la oi thoai lien ton, chung ta khong ngng c keu goi ong hanh cung nhau, vi xac tn rang tng lai cung tuy thuoc vao s gap g gia cac ton giao va cac nen van hoa. Ve van e nay, cong trnh cua Uy ban oi thoai hon hp gia Hoi ong Toa Thanh ve oi thoai lien ton va Uy ban oi thoai cua Al-Azhar cho chung ta mot v du cu the va ang khch le. Ba lnh vc c ban, neu c lien ket vi nhau cach thch ang, co the tr giup cho cuoc oi thoai nay: trach nhiem ton trong can tnh cua chnh mnh va cua ngi khac, can am chap nhan nhng khac biet, va co y hng chan thanh.

Phai ton trong can tnh cua chnh mnh va cua ngi khac, bi v oi thoai ch thc khong the c xay dng tren s m ho hoac san sang hy sinh mot so ieu tot ep e lam hai long ngi khac. Can am chap nhan nhng khac biet, bi v nhng ngi khac nhau, ve van hoa hay ton giao, khong nen b coi nh hoac oi x nh nhng ke thu, ma phai c on nhan nh nhng ngi ban ong hanh, vi niem xac tn chan thanh rang trong thien ch cua moi ngi eu co thien ch cua tng ngi. Phai co y hng chan thanh, bi v oi thoai, nh mot bieu hien ch thc cua nhan loai chung ta, khong phai la mot chien lc e at c nhng muc tieu cu the, ma la mot con ng dan ti chan ly, ang e kien nhan bc i, nham bien canh tranh thanh hp tac.

Giao duc tinh than ci m ay ton trong va oi thoai chan thanh vi ngi khac, bang cach nhn nhan cac quyen li va cac quyen t do c ban cua ho, ac biet la t do ton giao, la cach tot nhat e cung nhau xay dng tng lai, e tr thanh nhng ngi xay dng van hoa. ieu oi nghch duy nhat vi nen van hoa gap g nay la phan van hoa cua xung ot, khong co g khac. e oi pho hieu qua vi s tan bao cua nhng ke kch ong han thu va bao lc, chung ta can ong hanh vi ngi tre, giup ho tren con ng trng thanh va day ho ap lai th logic hung hang cua cai ac bang cach kien nhan lam cho ieu thien phat trien. Bang cach nay, nhng ngi tre, nh nhng cay c vun trong can than, co the cam re sau vao trong long at cua lch s, va khi cung nhau ln len trong s hng thien, hang ngay co the bien bau kh o nhiem cua han thu thanh dng kh cua tnh huynh e.

ng trc thach o ln lao ve van hoa nay, mot thach o va cap bach va thu v, chung ta -cac Kito hu, ngi Hoi giao va moi tn hu-, eu c keu goi gop phan cu the cua mnh: "Chung ta song di anh mat tri cua mot Thien Chua giau long thng xot... V the, that s chung ta co the goi nhau la anh ch em ... v neu khong co Thien Chua, i song con ngi se giong nh bau tri khong co anh mat tri".[2] c g mat tri cua tnh huynh e c oi mi trong danh Thien Chua moc len ni mien at ay nang nay, e tr nen anh rang ong cua mot nen van minh hoa bnh va gap g. Xin thanh Phanxico Assisi, la ang a en Ai Cap e gap v Sultan Malik al Kamil cach nay tam the ky, chuyen cau cho y nguyen nay.

Mot mien at cua cac giao c

Ai Cap, khong ch co mat tri cua minh triet mi moc len, ma ca anh rc r cua cac ton giao cung chieu sang ni mien at nay. ay, trai qua nhieu the ky, nhng khac biet ton giao a lam thanh "mot hnh thc phong phu hoa lan nhau e phuc vu mot cong ong quoc gia duy nhat".[3] Nhng niem tin khac nhau gap g nhau va nhieu nen van hoa khac nhau hoa vao nhau ma khong b lan lon, ong thi nhn nhan tam quan trong cua viec cung nhau lam viec cho cong ch. Ngay nay nhng "giao c" nh the can thiet hn bao gi het. ay toi muon dung "Nui Giao c" moc mien at nay lam bieu tng. Trc het nui Sinai nhac nh chung ta rang cac giao c ch thc tren mat at khong c bo qua tri cao, rang con ngi khong the gap nhau trong an hoa khi loai bo Thien Chua ra khoi nhan thc cua mnh, va cung khong c len nui e chiem lay Thien Chua cho chnh mnh (x. Xh 19,12).

ay la mot li nhac nh ung luc trc mot nghch ly nguy hiem cua thi nay. Mot mat, ton giao thng co xu hng b ay lui vao lnh vc rieng t, nh the no khong mang chieu kch thiet yeu cua con ngi va xa hoi. Mat khac, cac lnh vc ton giao va chnh tr b lan lon va khong phan biet ro rang. Ton giao co nguy c b hoa tan vao viec quan tr cac cong viec tran the va b cam do bi ao tng cua quyen lc the gian von thc ra ch li dung ton giao. The gii cua chung ta a chng kien nhieu cong cu ky thuat hu ch c toan cau hoa, nhng ca s vo cam va hng h cung c toan cau hoa, va ieu o gia tang mot cach manh me kho ma can noi. Ket qua la ngi ta lai chu tam en cac van nan ln ve y ngha cua cuoc song. o la nhng van nan ma cac ton giao at ra, nhac nh chung ta ve nguon goc va n goi toi hau cua mnh. n goi ay khong phai la danh het nang lc cua mnh vao nhng g bap benh va chong qua cua the gii nay, nhng la e en vi ang Tuyet oi la muc tieu cua chung ta. V tat ca nhng ly do ay, ac biet la ngay nay, ton giao khong phai la mot van e nhng la mot phan cua giai phap: o la chong lai cn cam do song cuoc song tam thng va vo v, ni ma moi th bat au va ket thuc ay di the nay, ton giao nhac nh chung ta can phai nang tam hon len vi ang Toi Cao e hoc cach dng xay xa hoi cua con ngi.

Tr lai vi hnh anh Nui Sinai, toi muon e cap en cac ieu ran a c ban bo o, ngay ca trc khi chung c khac tren bia a.[4] trung tam cua "thap ieu" nay, la ieu ran c gi en moi ca nhan va moi ngi moi thi ai: "Ngi ch giet ngi" (Xh 20,13). Thien Chua, ang yeu s song, khong ngng yeu thng con ngi, nen Ngai khuyen day chung ta t bo con ng bao lc nh la ieu kien can thiet cho moi "giao c" tran gian. Trc het va ac biet trong thi ai chung ta, cac ton giao c keu goi ton trong lenh truyen nay, bi v, ng trc moi nhu cau cua chung ta ve ang Tuyet oi, ieu thiet yeu la chung ta phai t khc bat ky "s tuyet oi hoa" nao co the bien minh cho bao lc. V bao lc la s phu nhan moi dien ta ton giao ch thc.

V the, la cac nha lanh ao ton giao, chung ta c keu goi vach tran bao lc mao nhan la thanh thieng va da tren "tuyet oi hoa" tnh ch ky hn la m ra vi ang Tuyet oi. Chung ta co ngha vu to cao nhng vi pham nhan pham va nhan quyen, vach ro nhng mu toan nhan danh ton giao muon bien minh cho moi hnh thc han thu, va len an nhng mu toan ay la mao nhan ton th Thien Chua: Danh Ngai la Thanh, Ngai la Thien Chua cua Hoa bnh, Thien Chua salaam.[5] The nen ch co hoa bnh mi la thanh thien va khong c nhan danh Thien Chua e gay ra hanh vi bao lc nao, v ieu o la xuc pham en Danh Ngai.

Ni mien at ma tri va at gap nhau nay, mien at cua cac giao c gia cac dan toc va cac tn hu, mot lan na chung ta hay cung nhau dt khoat va ro rang noi "khong!" vi moi hnh thc bao lc, tra thu va oan han c thc hien nhan danh ton giao hay nhan danh Chua. Chung ta hay cung nhau khang nh rang bao lc va c tin, han thu va tin tng khong tng hp vi nhau. Chung ta hay cung nhau tuyen bo rang moi cuoc song con ngi eu la thanh thieng oi vi moi hnh thc bao lc, du la bao lc ve the xac, xa hoi, giao duc hay tam ly. Niem tin neu khong khi i t mot con tim chan thanh va long yeu men Thien Chua thng xot that s, th chang khac g mot s le thuoc mang tnh quy c hay xa hoi, a khong giai thoat ma con e bep con ngi. Chung ta hay cung nhau noi rang: cang tin vao Thien Chua, chung ta cang them yeu thng tha nhan.

Tuy nhien, ton giao khong phai la e vach tran ieu ac; t ban chat, ton giao co mot n goi la co vu hoa bnh, ngay nay co le hn bao gi het.[6] Khong chap nhan nhng hnh thc cua chu ngha hoa ong de dai,[7] nhiem vu cua chung ta la cau nguyen cho nhau, xin Chua ban cho n bnh an, gap g nhau, dan than oi thoai va thuc ay s hoa hp trong tinh than hp tac va bang hu. Phan chung toi, vi t cach Kito hu, "chung toi khong the thc s cau nguyen vi Thien Chua la Cha cua moi ngi neu chung toi khong oi x vi ngi khac nh nhng ngi anh ch em, v tat ca eu c tao dng theo hnh anh cua Thien Chua".[8] Hn na, chung toi biet rang, khi dan than vao cuoc au tranh khong ngng chong lai cai ac ang e doa mot the gii khong con la "ni cua tnh huynh e chan chnh" na, tat ca nhng ai tin tng vao tnh yeu cua Thien Chua se c Ngai bao am rang "con ng yeu thng m ra cho con ngi va nhng no lc xay dng tnh huynh e pho quat khong phai la vo ch".[9] Trai lai, no lc o rat quan trong: that vay, chang ch g neu c len giong cao ngao roi lai tm vu kh e bao ve mnh: ieu can thiet ngay nay la nhng ngi xay dng hoa bnh ch khong phai la nhng ke gay xung ot; nhng nhan vien cu hoa ch khong phai nhng ke ot nha; nhng ngi rao giang hoa giai ch khong phai nhng ke xui giuc huy diet.

That ang ngac nhien khi chung ta thay rang, ang khi nhng thc tai cu the trong cuoc song cua ngi dan ngay cang b pht l e lam li cho nhng mu o en toi, th cac hnh thc m dan cua chu ngha dan tuy lai cang gia tang. Nhng ieu nay chac chan khong giup cung co hoa bnh va on nh: khong co th kch ong bao lc nao bao am cho hoa bnh, va moi hanh ong n phng khong thuc ay cac tien trnh xay dng va chia se, thc te lai la mot mon qua cho nhng ke ung ho chu ngha cc oan va bao lc.

e ngan nga cac cuoc xung ot va xay dng hoa bnh, ieu can thiet la chung ta khong c tiec cong sc trong viec xoa bo nhng hoan canh ngheo oi va nan boc lot la ni ma chu ngha cc oan de dang cam re hn, trong viec ngan chan dong tien va vu kh rot cho nhng ke gay ra bao lc. Tham ch, chung ta phai cham dt s gia tang vu kh mot cach triet e hn; neu vu kh c san xuat va ban ra, sm muon g ngi ta se dung en no. Ch bang cach phanh phui cac thu oan tam toi nham nuoi dng ung th chien tranh, chung ta mi co the ngan nga cac nguyen nhan thc s cua no. Cac nha lanh ao quoc gia, cac to chc va gii truyen thong co ngha vu phai thc hien nhiem vu cap bach va nghiem trong nay. Cung vay, moi ngi chung ta eu ong vai tro dan au trong van hoa; moi ngi trong lnh vc cua mnh, chung ta c Thien Chua, lch s va tng lai giao pho trach nhiem khi xng cac tien trnh hoa bnh, bang cach at nen tang vng chac cho cac thoa thuan gia cac dan toc va cac quoc gia. Toi hy vong at nc Ai Cap cao quy va ang men nay, nh n Chua giup, se tiep tuc ap lai li mi goi tr nen mot mien at cua nen van minh va giao c, va nh the se gop phan vao viec phat trien cac tien trnh hoa bnh cho dan toc yeu quy cua mnh va cho toan khu vc Trung ong.

As-salamu alaykum! Chuc quy v c bnh an!

- - - - - - - - - - - - - - - -

[1] "Mot nen ao c cua tnh huynh e va chung song hoa bnh gia cac ca nhan va gia cac dan toc khong the da tren logic cua s hai, bao lc va nao trang khep kn, nhng phai da tren trach nhiem, s ton trong va oi thoai chan thanh": Phi bao lc: kieu mau cua nen chnh tr phuc vu hoa bnh, S iep Ngay Hoa bnh The gii nam 2017, 5.

[2] Gioan Phaolo II, Dien van vi cac Nha lanh ao Hoi giao, Kaduna (Nigeria), 14 thang Hai nam 1982.

[3] Gioan Phaolo II, Dien van tai Le on tiep, Cairo, ngay 24 thang Hai nam 2000.

[4] "Nhng ieu ay a c viet vao trai tim con ngi nh la luat luan ly pho quat, co gia tr moi ni va moi luc. Ngay nay cung vay, Mi ieu Luat la nen tang thc s duy nhat cho cuoc song cua cac ca nhan, xa hoi va quoc gia. [...] Chung la tng lai duy nhat cua gia nh nhan loai. Chung cu con ngi khoi sc tan pha cua chu ngha v ky, han thu va gia doi. Chung ch ra tat ca cac v than gia tao a con ngi vao vong no le: yeu chnh mnh en loai tr Thien Chua, ham muon quyen lc va vui thch lat o trat t cong ly va ha gia nhan pham cua chung ta va cua ngi than can chung ta" (Gioan Phaolo II, Bai giang trong C hanh Phung vu Li Chua tai Nui Sinai, Tu vien Thanh Catarina, ngay 26 thang Hai nam 2000).

[5] Dien van tai Thanh ng Hoi giao Trung ng Koudoukou, Bangui (Cong hoa Trung Phi), ngay 30 thang Mi Mot nam 2015.

[6] "Co le hn bao gi het trong lch s, moi lien ket noi tai gia thai o ton giao ch thc va thien ch cao ca cua hoa bnh a tr nen hien nhien vi tat ca moi ngi" (Gioan Phaolo II, Dien van vi cac ai bieu cua cac Giao hoi Kito va cac Cong oan Giao hoi va cac Ton giao The gii, Assisi, 27 thang Mi nam 1986: Insegnamenti IX, 2 (1986), 1268.

[7] x. Tong huan Evangelii Gaudium, 251.

[8] Cong ong Vatican II, Tuyen ngon Nostra Aetate, 5.

[9] Cong ong Vatican II, Hien che Muc vu Gaudium et Spes, 38.

(Chuyen ng theo ban tieng Anh va tieng Phap cua w2.vatican.va)

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page