c Thanh Cha tiep 120 ngan thanh vien

Cong Giao Tien Hanh Italia

 

c Thanh Cha tiep 120 ngan thanh vien Cong Giao Tien Hanh Italia.

Vatican (Vat. 30-04-2017) - Luc 11 gi sang Chua Nhat 30 thang 4 nam 2017 c Thanh Cha Phanxico a gap g khoang 120,000 thanh vien phong trao Cong Giao Tien Hanh Italia nhan ky niem 150 nam thanh lap. Cac phai oan giao phan, giao x a do nhieu Giam Muc, Linh Muc, tu s va cac anh ch em chu tch vung mien toan nc Italia hng dan ve Roma gap c Thanh Cha. Ho mang theo nhieu bieu ng va bong bong u mau. Trong khi ch i c Thanh Cha moi ngi a lang nghe mot so chng t va hat thanh ca.

Trong bai huan du, c Thanh Cha a khch le cac thanh vien phong trao hang say tiep tuc s menh giao dan cua ho la song c tin, lam viec tong o gia i, phuc vu trong cac giao x, giao phan chung quanh cac chu chan, luon luon rong m cho cac thc tai cuoc song, oi thoai va yeu thng tat ca moi ngi. Ngai cung bay to long biet n cua Giao Hoi oi vi chng ta cua ho.

e cap ti viec khai sinh phong trao c Thanh Cha noi:

Viec khai sinh Cong Giao Tien Hanh a la giac m nay sinh t con tim cua hai ngi tre la Mario Fani va Giovanni Acquaderni. Vi thi gian no a tr thanh con ng long tin cho nhieu the he, la n goi nen thanh cho rat nhieu ngi gom tre em, gii tre va ngi ln a tr thanh mon e Chua Giesu, va v the ho a th song nh cac chng nhan ti vui cua tnh yeu Chua trong the gii. Phong trao co nhieu ly do e cam tan Chua, v lch s cua moi dan toc gom cac ngi thuoc moi la tuoi va ieu kien xa hoi, van hoa, nguon goc c muon cung nhau song cuoc gap g vi Chua, moi ngi trong cng v va kha nang cua mnh gop phan xay dng mot xa hoi cong bang, huynh e va lien i hn. Lch s cua phong trao Cong Giao Tien Hanh la lch s rat ep cua tnh yeu thng va long am me oi vi the gii va Giao Hoi. Chnh v the khong c nhn ve ang sau hay yen ngh tren ghe banh, nhng phai y thc dan than hn trong viec san soc cac ngi khac, tiep tuc la mon e va tha sai, song ti vui lam chng cho tnh yeu vo bien cua Thien Chua oi vi nhan loai. Ca ngay nay na, cac thanh vien Cong Giao Tien Hanh cung c mi goi tiep tuc phuc vu cac giao x, giao phan va xa hoi vi tinh than tiep on, oi thoai, gan gui va chia se trach nhiem vi ngi khac, khong met moi theo uoi cac con ng tren o co the ln len trong tinh than cong ngh ch thc, la dan Thien Chua, trong o moi ngi co the gop phan vao viec oc, suy gam, cau nguyen e biet cac dau ch thi ai, hieu va song thanh y Chua, di hoat ong cua Chua Thanh Than, la ang canh tan moi s.

c Thanh Cha mi goi phong trao em kinh nghiem tong o cua ho, c am re sau trong giao x, la c cau van rat thi s, dien ta s hien dien sinh ong cua Giao Hoi tai a phng trong viec lang nghe Li Chua, vun trong cuoc song kito, oi thoai, loan bao, quang ai thc thi bac ai, th lay va c hanh (Evangelii gaudium, 28). o la moi trng giup trng thanh nhan ban, thieng lieng, ln len trong c tin va tnh yeu thng oi vi thien nhien va cac anh ch em khac. Tuy nhien, no ch that, khi giao x rong m, khong khep kn trong chnh mnh, nhng luon tiep xuc vi cac gia nh va dan chung. Moi mot sang kien va e xng, moi mot kinh nghiem truyen giao cua Cong Giao Tien Hanh phai nham viec rao truyen Tin Mng va nhap the vao con ng cua cac thanh pho, khu xom va lang mac. Viec ky niem 150 thanh lap giup cac thanh vien cam nhan c mot cach manh me hn trach nhiem gieo vai hat giong Tin Mng trong cuoc song the gii qua viec phuc vu bac ai, dan than chnh tr, chnh tr ch thc vi ch viet hoa, am me giao duc va tham d vao viec oi chieu.

c Thanh Cha khch le cac thanh vien phong trao nh sau:

Hay m rong con tim cua anh ch em, e m rong con tim cua cac giao x cua anh ch em. Hay la nhng ngoi du hanh cua c tin, e gap g, tiep on, lang nghe va om ap tat ca moi ngi. Moi s song eu c Chua yeu thng, moi gng mat eu cho chung ta thay gng mat cua Chua Kito, ac biet gng mat cua ngi ngheo, cua ngi b i a thng, cua ngi cam thay b bo ri, cua ngi tron chay cai chet va tm nng an trong cac nha va cac thanh pho cua chung ta. "Khong ai co the mien cho mnh khoi lo lang cho ngi ngheo va cho cong bang xa hoi" (ibid., 201).

Anh ch em thanh vien Cong Giao Tien Hanh than men, hay i ti cac vung ngoai bien! Hay ra i va hay la Giao Hoi tai o, vi sc manh cua Chua Thanh Than. Xin tnh hien mau cua c Trinh N Vo Nhiem che ch anh ch em. Xin s khch le va tran quy cua cac Giam Muc ong hanh vi anh ch em. Va toi thanh tam ban phep lanh toa thanh cho anh ch em va toan Hiep hoi.

Trc khi oc kinh Lay N Vng Thien ang, c Thanh Cha a keu goi chnh quyen va cac lc lng xa hoi Venezuela tranh cac xung ot bao lc a khien cho nhieu ngi thiet mang va b thng, ton trong cac quyen con ngi va tm kiem cac giai phap thng thuyet cho cuoc khung hoang xa hoi, chnh tr va kinh te tram trong ang lam cho dan chung kiet que. c Thanh Cha pho thac cho Me Maria Rat Thanh y hng hoa bnh, hoa giai va dan chu trong at nc Venezuela than yeu. Ngai cung xin moi ngi cau nguyen cho moi quoc gia ang gap kho khan nh Macedonia cua cu cong hoa Yougoslavia.

c Thanh Cha cung nhac en le phong chan phc cho n tu Leopoldina Naudet, sang lap vien dong cac N tu Thanh Gia tai Verona. Sinh trng va ln len trong trieu nh nha Asburgo tai Firenze roi tai Vienne, ngay t thieu thi thanh n a co n goi cau nguyen va giao duc manh me.

Chua Nhat 30 thang 4 nam 2017 cung la Ngay ai Hoc Cong Giao Thanh Tam. c Thanh Cha khch le viec yem tr c cau giao duc quan trong nay e no tiep tuc ao tao ngi tre cho mot the gii tot ep hn.

c Thanh Cha chuc mng "Ngay Thanh Kinh" tai Ba Lan. Trong ngay nay mot phan Thanh Kinh c oc trong moi nha th giao x, trng hoc va tren cac phng tien truyen thong.

c Thanh Cha a cam n s hien dien cua cac thanh vien phong trao Cong Giao Tien Hanh Italia, va qua ho ngai gi li chao tham en moi nhom giao x, cac gia nh, tre em, gii tre va ngi ln. Ngai khch le moi ngi tien bc.

c Thanh Cha cung chao cac nhom tn hu Tay Ban Nha, Croazia, c va Puerto Rico. Ngai mi goi moi ngi hiep y hng ve Me Maria ta n Thien Chua v chuyen cong du Ai Cap ngai va ket thuc. c Thanh Cha xin Chua chuc lanh cho toan dan Ai Cap rat hieu khach, chnh quyen va moi tn hu kito va hoi giao va xin Chua ban hoa bnh cho Ai Cap.

Sau cung c Thanh Cha cat kinh Lay N Vng Thien ang va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page