Bai giang cua c Thanh Cha

trong thanh le tai Cairo

sang Th Bay 29 thang T nam 2017

 

Bai giang cua c Thanh Cha trong thanh le tai Cairo sang Th Bay 29 thang T nam 2017.

Cairo (VietCatholic News 29-04-2017) - Sang Th Bay 29 thang T nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a c hanh thanh le cho anh ch em tn hu Cong Giao Ai Cap.

Giang trong thanh le, c Thanh Cha noi:

 

As-salamu alaykum! Bnh an cung anh ch em!

Bai Phuc Am cua Chua Nhat Th Ba Phuc Sinh hom nay noi vi chung ta ve cuoc hanh trnh en Emmaus cua hai mon e a ri khoi Gierusalem. Bai Tin Mng nay co the c tom lc trong ba ch: cai chet, s phuc sinh va s song.

Cai chet

Hai mon e ang tr lai vi cuoc song thng nhat vi ay nhng chan chng va that vong. Thay a chet va the la chang con g e hy vong. Ho cam thay chan chng va that vong. Cuoc hanh trnh cua ho la mot cuoc hanh trnh quay lai, khi ho e lai sau lng nhng kinh nghiem au n ve viec Chua b ong inh. Khung hoang cua thap gia, thc s la mot "vu tai tieng" va mot ieu "ien ro" (xem 1Cor 1:18, 2: 2) dng nh a vui chon moi hy vong cua ho. ang ma ho a da vao e xay dng cuoc song mnh gi a chet; vi that bai cua mnh, Ngai a mang xuong tuyen ai tat ca cac c m cua ho.

Ho khong the tin rang v Thay va ang Cu Roi cua ho, ang a cho ke chet song lai va cha lanh nhng ngi au om, lai co the b treo tren thap gia mot cach nhuc nha nh the. Ho khong the hieu tai sao Thien Chua Toan Nang a khong cu Ngi khoi cai chet ang ho then o. Thap gia Chua Kito la thap gia cho nhng y tng cua ho ve Thien Chua; cai chet cua Chua Kito la cai chet cua nhng y tng ho ngh ve Thien Chua. Tren thc te, chnh ho a chet, va c mai tang trong nam mo nhng hieu biet han hep cua mnh.

Qua thng khi chung ta lam te liet chnh mnh bang cach t choi vt qua nhng y tng cua chung ta ve Thien Chua, trong o chung ta xem Ngai nh mot v than c tao ra theo hnh anh con ngi va giong nh con ngi? Chung ta tuyet vong en mc nao khi t choi tin rang quyen nang vo bien cua Thien Chua khong phai la sc manh va uy quyen, nhng la quyen nang cua tnh yeu, s tha th va s song!

Cac mon e a nhan ra Chua Giesu khi Ngai "be banh", ngha la trong B Tch Thanh The. Tr khi chung ta xe toac bc man che khuat tam nhn cua chung ta va pha v s cng ran trong trai tim chung ta va nhng nh kien cua mnh, chung ta se khong bao gi co the nhan ra thien nhan Chua.

S Phuc Sinh

Trong mt mu cua em tam toi nhat cua ho, vao thi iem tuyet vong nhat cua ho, Chua Giesu tiep can hai mon e va bc i ben canh ho, e lam cho ho thay rang Ngai la "ng, la Chan ly va la S song" (Ga 14: 6 ). Chua Giesu bien s that vong cua ho thanh s song, v khi niem hy vong pham tran bien mat, niem hy vong thanh thieng bat au toa sang. "Nhng g khong the c oi vi loai ngi, th eu co the c oi vi Thien Chua." (Lc 18:27, xem 1:37). Khi chung ta ri en tan vc sau cua s that bai va bat lc, khi chung ta thoat ra khoi cai ao tng rang chung ta la gioi nhat, co the t tuc t cng, va la trung tam cua the gii chung ta, th luc o Thien Chua vn en chung ta e bien em cua chung ta thanh rang ong, bien cai chet cua chung ta thanh s phuc sinh. Ngai quay bc chung ta tr lai Gierusalem, tr lai vi s song va vi chien thang cua Thap gia (xem Dt 11:34).

Sau khi gap Chua Phuc Sinh, hai mon e tr lai long tran ay niem vui, t tin va nhiet tnh, san sang lam chng. ang Phuc Sinh a lam cho ho troi day t ngoi mo cua s bat tn va noi buon cua ho. Khi gap g Chua, ang a chu ong inh va song lai, ho kham pha ra y ngha va s vien man cua toan bo Kinh Thanh, Le Luat va cac Tien Tri. Ho kham pha ra y ngha cua ieu xem ra la mot s that bai cua thap gia.

Nhng ai khong vt qua c kinh nghiem cua thap gia e en vi chan ly phuc sinh th t mnh len an mnh trong tuyet vong! Chung ta khong the gap g Thien Chua neu trc het chung ta khong ong inh nhng khai niem hep hoi cua chung ta ve mot v than ch phan anh nhng hieu biet cua chnh chung ta ve sc manh va quyen lc.

S song

Cuoc gap g vi Chua Giesu Phuc Sinh a lam thay oi cuoc song cua hai mon e nay v cuoc gap g vi ang Phuc Sinh bien oi moi s song va lam cho nhng g la sa mac kho can tr nen xum xue hoa trai (xem c Giao Hoang Benecto th 16, Buoi Tiep Kien Chung, ngay 11 thang 4 nam 2007). c tin ni s phuc sinh khong phai la san pham cua Giao Hoi, nhng chnh Giao Hoi c sinh ra bi c tin ni s phuc sinh. Nh Thanh Phaolo noi: "Neu c Kito a khong song lai, th li rao giang cua chung toi trong rong, va ca c tin cua anh em cung trong rong." (1Cor 15:14).

Chua Phuc Sinh a bien mat trc mat cac mon e e day chung ta rang chung ta khong the gi c Chua Giesu nh Ngi a xuat hien trong lch s: "Phuc cho nhng ai khong thay ma tin" (Ga 21:29, xem 20: 17). Giao Hoi can biet va tin rang Chua Giesu song trong Giao Hoi va trao ban s song cua Ngai trong B Tch Thanh The, trong Kinh Thanh va trong cac b tch. Cac mon e tren ng Emmaus nhan ra ieu nay, va tr lai Gierusalem e chia se kinh nghiem cua ho vi nhng ngi khac: "Chung toi a thay ang Phuc Sinh... ung vay, Ngai that s a song lai!" (Lc 24:32).

Kinh nghiem cua cac mon e tren ng Emmaus day chung ta rang that la vo dung khi lap ay nhng ni th phng cua chung ta neu trai tim chung ta trong rong v s Thien Chua va s hien dien cua Ngai. That la vo dung khi cau nguyen neu li cau nguyen cua chung ta vi Thien Chua khong tr thanh tnh yeu oi vi anh ch em mnh. Tat ca cac viec ao c cua chung ta eu la vo ngha tr phi no c linh hng t c tin sau xa va long bac ai. That la vo dung khi cham chuot dien mao cua chung ta, v Thien Chua ch nhn vao linh hon va trai tim (xem 1 Sa-mu-en 16: 7) va ghet s gia hnh (xem Lc 11: 37-54, Cong-vu 5: 3, 4 ). oi vi Thien Chua, tha ng tin con hn la mot tn hu gia, mot ke gia hnh!

c tin chan that la c tin khien chung ta bac ai hn, thng xot hn, trung thc va nhan ao hn. c tin ay lam rung ong con tim cua chung ta e yeu thng moi ngi ma khong so o tnh toan hn thiet, khong phan biet va khong chuong ngi nay bo ngi kia. c tin ay lam cho chung ta thay tha nhan khong phai la ke thu can phai vt qua, nhng la anh ch em vi mnh e yeu thng, phuc vu va giup . c tin ay thuc ay chung ta truyen ba, bao ve va song mot nen van hoa gap g, oi thoai, ton trong va huynh e. c tin ay cho chung ta long dung cam e tha th cho nhng ngi a lam khon mnh, e giang tay cho ke sa nga, cho ke rach ri an mac, cho ke oi an, vieng ke tu rac, giup tre mo coi, cho ke khat uong, giup nhng ngi cao nien va nhng ai gap kho khan (xem Mt 25). c tin chan that dan chung ta en viec bao ve quyen cua ngi khac vi cung mot nhiet tnh nh khi chung ta bao ve cho chnh mnh vay. That the, chung ta cang tang trng trong c tin va tri thc, chung ta cang ln len trong s khiem ton va trong nhan thc ve s mon hen cua chung ta.

Anh ch em than men,

Thien Chua ch vui trc mot c tin c loan bao bang chnh i song chung ta, v s cuong tn duy nhat cac tn hu co the co la long bac ai! Bat ky th cuong tn nao khac eu khong en t Thien Chua va khong lam hai long Ngi!

Vay gi ay, giong nh cac mon e tren ng Emmaus, long tran ngap niem vui, can am va c tin, chung ta hay tr lai Gierusalem cua mnh, ngha la tr lai vi cuoc song hang ngay cua anh ch em, gia nh, cong viec va at nc yeu dau cua anh ch em. ng s m long mnh ra vi anh sang cua Chua Phuc Sinh, va e cho Ngi bien oi s bat nh cua anh ch em thanh mot sc manh tch cc cho chnh mnh va cho ngi khac. ng ngai yeu moi ngi, ban be va ke thu bi v sc manh va kho bau cua ngi tn hu chnh la trong mot cuoc song yeu thng!

Nguyen xin c Me va Thanh Gia, a ng en vung at ang knh nay cua anh ch em, soi sang tam hon chung ta va ban phc cho anh ch em va at nc yeu quy Ai Cap nay, la at nc ma trong buoi bnh minh cua Kito giao a chao mng viec rao giang cua Thanh Macco, va trong lch s cua no a a ra rat nhieu cac v t ao va vo so nhng ngi nam n thanh thien.

Al Masih qam! Bi-l-haqiqa qam!

Chua Kito a song lai! Ngai that s a song lai!

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page