c Thanh Cha c hanh thanh le

tai san van ong

cua lc lng phong khong Ai Cap

 

Ngay th hai c Thanh Cha vieng tham Ai Cap: c Thanh Cha c hanh thanh le tai san van ong cua lc lng phong khong Ai Cap sang 29-4-2017.


c Thanh Cha c hanh thanh le tai san van ong cua lc lng phong khong Ai Cap.


Cairo (Vat. 29-04-2017) - Th bay 29 thang 4 nam 2017 la ngay th hai c Thanh Cha vieng tham Ai Cap. c Thanh Cha a co hai sinh hoat chnh: ban sang ngai chu s thanh le cho tn hu tai van ong trng cua lc lng phong khong, va ban chieu c Thanh Cha gap g hang giao s, tu s nam n va chung sinh tai ai chung vien toa Thng Phu cong giao Copte, truc khi ra phi trng tr ve Roma.

Sau ay la chi tiet cac hoat ong cua c Thanh Cha:

c Thanh Cha c hanh thanh le tai san van ong

Luc 8 gi 50 c Thanh Cha ri Toa S Than Toa Thanh e i xe en San van ong cua lc lng phong khong cach o 19 cay so. San van ong nay cung con goi la "San van ong ngay 30 thang 6", la mot phan trong lang the thao cua Khong quan Ai Cap, uc xay cat va ieu khien bi Bo Quoc Phong Ai Cap, nham muc ch ghi nh cac chien cong cua khong quan Ai Cap trong cuoc chien chong lai Israel hoi nam 1970. ay cung la ni dien ra cac tran tranh tai bong a hang A cua Ai Cap. Hoi nam 2015 no cung la ni xay ra cac cuoc ung o gia cac ngi ham mo bong a va canh sat khien cho 22 ngi thiet mang. San van ong co cho cho 30,000 ngi. Khan ai va ban th c dng tren san co, hai ben co hai leu cho ca oan dan nhac va cac phong vien truyen hnh. Pha trc hai ben khan ai danh cho may tram linh muc ong te. Chnh gia trc khan ai la cho danh cho cac quan khach, trong o co ghe cho tong thong Abd Al-Fattah Al- Sisi va chnh quyen Ai Cap cung nh cac ai s cac nc. Tn hu a mang theo nhieu bieu ng chao mng c Thanh Cha va phat c Toa Thanh va bong bong hai mau vang trang. Cung co bong bong ket nh trang hat c tha len khi c Thanh Cha tien vao san van ong.

Thanh le a bat au luc 10 gi sang gi a phng va c c hanh bang tieng Latinh va A rap.

Cac li nguyen giao dan a c oc bang cac th tieng Tay Ban Nha, A rap, Anh, Phap va Y.

Bai Giang trong thanh le

Giang trong thanh le c Thanh Cha a quang dien y ngha cac bai oc Chua Nhat th III mua Phuc Sinh va noi:

Bnh an cho anh ch em. Hom nay Phuc Am Chua Nhat th 3 mua Phuc Sinh noi vi chung ta ve lo trnh cua hai mon e lang Emmaus ri bo Gierusalem. Mot Tin Mng co the c tom gon trong ba t: chet, phuc sinh va s song.

Truc het la t chet. Hai mon e tr ve cuoc song thng ngay cua ho, tran ay v mong va tuyet vong. V Thay a chet, va v the hy vong that la vo ch. Ho b mat hng, v mong va that vong. Con ng cua ho la mot viec tr lai ang sau; no la mot xa ri kinh nghiem n au cua ang B ong anh. Cuoc khung hoang cua Thap Gia, con te hn the na "gng mu" va "s ien dai" cua Thap Gia (x. 1 Cr 1,18; 2,2) xem ra a chon vui moi hy vong cua ho, em moi khat vong cua ho vao mo.

Ho khong the tin rang Thay va ang Cu The, ang a cho cac ke chet song lai va cha lanh ngi benh tat, lai co the ket thuc b treo tren thap gia ho nhuc. Ho a khong the hieu rang Thien Chua Toan Nang a khong the cu Ngi khoi mot cai chet ho nhuc nh vay. Thap gia Chua Kito a la thap gia cua cac t tng cua ho ve Thien Chua; cai chet cua Chua Kito a la mot cai chet cua nhng g ho a tng tng la Thien Chua. That vay, ho a la nhng ngi a chet trong s hieu biet han hep cua ho.

Biet bao lan con ngi t u cho chnh mnh, khc t thang vt t tng cua ho ve Thien Chua, ve mot v thien chua c tao dng theo hnh anh va giong con ngi! Biet bao lan ta that vong, khc t tin rang s toan nang cua Thien Chua khong phai la s toan nang cua sc manh, cua quyen bnh, nhng ch la s toan nang cua tnh yeu, cua tha th va s song!

Cac mon e a nhan biet Chua Giesu "trong viec be banh", trong Thanh The. Neu chung ta khong e cho bc man che m oi mat chung ta b xe ra, neu chung ta khong e cho con tim chai cng va cac thanh kien cua chung ta b be gay, th chung ta se khong bao gi co the nhan ra gng mat cua Thien Chua.

Th hai la t Song lai. Trong cai toi tam cua em en nhat, trong s tuyet vong ao lon nhat, Chua Giesu en gan cac ong va bc i tren con ng cua ho e ho co the kham pha ra rang Ngai la " ng, la s that va la s song " (Ga 14,6). Chua Giesu bien oi noi that vong cua ho thanh s song, e khi niem hy vong cua con ngi bien mat, bat au sang len niem hy vong cua Thien Chua : " ieu khong the trc mat loai ngi , th co the oi vi Thien Chua " (x. Lc 18, 27 ; 1,37).

c Thanh Cha khang nh: khi con ngi ung ti tan ay cua that bai va s bat lc, khi no lot bo s v mong la ngi tot nhat, la t u, la trung tam the gii, th khi o Thien Chua gi tay ra cho no e bien oi em en cua no thanh rang ong, s buon sau cua no thanh niem vui, cai chet cua no thanh s song lai, con ng i thao lui cua no thanh viec tr lai Gierusalem, ngha la tr lai vi s song va chien thang cua Thap Gia (x. Dt 11,34).

That vay, sau khi gap g ang Phuc Sinh hai mon e tr lai tran ay niem vui, long tin tng va hang say, san sang lam chng. ang Phuc Sinh a khien cho ho song lai t trong nam mo cua s khong tin va buon sau cua ho. Khi gap ang B ong anh Phuc Sinh ho a tm thay li giai thch va s thanh toan cua Thanh Kinh, Le Luat va cac Ngon S; ho a tm ra y ngha s that bai be ngoai cua Thap Gia.

Ai khong i qua kinh nghiem cua Thap Gia cho ti s that cua S Song Lai, th t ket an mnh song tuyet vong. That the chung ta khong the gap g Thien Chua ma khong truc het ong inh cac t tng han hep ve mot v thien chua phan anh s hieu biet cua chung ta ve s toan nang va quyen bnh cua Ngai.

Th ba la t s song: Viec gap g Chua Giesu phuc sinh a bien oi cuoc song cua hai mon e, bi v s gap g ang Phuc Sinh bien oi moi cuoc song va khien cho moi kho can c phong phu. That vay, s Phuc Sinh khong phai la mot niem tin nay sinh trong Giao Hoi, nhng Giao Hoi a nay sinh t niem tin vao S Phuc Sinh. Thanh Phaolo noi: "Neu Chua Kito a khong chet, th li rao giang cua chung toi trong rong, va ca c tin cua anh em cung trong rong" (1 Cr 15,14). ang Phuc Sinh bien mat khoi mat ho, e day chung ta rang chung ta khong the gi Chua Giesu trong s hu hnh lch s cua Ngai: "Phuc cho nhng ai a khong thay ma a tin!" (Ga 20,29 ; x. 20,17) Giao Hoi phai biet va tin rang Ngai song vi mnh va lam cho mnh sinh ong trong Thanh The, trong Thanh Kinh va trong cac B Tch. Cac mon e lang Emmaus a hieu ieu nay va ho tr lai Gierusalem e chia se kinh nghiem cua ho vi nhng ngi khac: "Chung toi a trong thay Chua... Phai, Ngai a song lai that!" (x. Lc 24,43). Rut tia t kinh nghiem cua hai mon e lang Emmaus c Thanh Cha noi: Kinh nghiem cua hai mon e lang Emmaus day chung ta rang lam ay cac ni th t that vo ch, neu con tim chung ta trong rong s knh s Thien Chua va s hien dien cua Ngai ; cau nguyen that vo ch, neu li cau hng ti Chua cua chung ta khong bien thanh tnh yeu thng oi vi ngi anh em; that vo ch biet bao nhieu ao hanh, neu no khong c linh hoat bi c tin va tnh bac ai; that vo ch lo lang cho ve be ngoai, bi v Thien Chua nhn linh hon va trai tim con ngi (1 Sm 16,17) va Ngai ghet s gia hnh (x. Lc 11,37-54 ; Cv 5,3-4). oi vi Thien Chua, khong tin tot hn la mot tn hu gia, mot ngi gia hnh! TC nh ngha niem tin ch thc nh sau : c tin ch that la c tin khien cho chung ta bac ai hn, thng xot hn, liem chnh hn va nhan ban hn; chnh no linh hoat trai tim va a no ti cho yeu thng het moi ngi, khong phan biet va khong thien t ; no la c tin a chung ta ti cho trong thay ni ngi khac, khong phai mot ke thu can anh bai, nhng mot ngi anh em can yeu thng, phuc vu va tr giup; no la c tin a chung ta ti cho pho bien, bao ve va song nen van hoa gap g, oi thoai, ton trong va huynh e; no a chung ta ti s can am tha th cho ai xuc pham ti chung ta, gi tay ra cho mot ngi b nga; cho ke tran truong mac, cho ke oi an, tham vieng ngi b tu, tr giup tre moi coi, cho ke khat uong, cu giup ngi gia ca va can dc tr giup (Mt 25,31-45). Long tin ch thc la long tin a chung ta ti cho bao ve cac quyen cua ngi khac, vi cung sc manh va long hang say ma chung ta dung e bao ve cac quyen cua chung ta. That ra, cang ln len trong c tin va s hieu biet bao nhieu, th lai cang ln len trong s khiem nhng va y thc mnh be nho bay nhieu.

Anh ch em than men, Thien Chua ch a thch c tin c tuyen xng vi cuoc song, bi v s triet e duy nhat c chap nhan oi vi cac tn hu la s triet e cua tnh bac ai! Bat c loai triet e nao khong en t Thien Chua th khong ep long Ngai!.

Gi ay, nh cac mon e lang Emmaus anh ch em hay tr lai Gierusalem cua anh ch em, la cuoc song thng ngay, cac gia nh, cong viec lam va que hng yeu dau cua anh ch em, tran ay ti vui, can am va niem tin. ng s hai m rong con tim cho anh sang cua Chua Phuc Sinh va hay e cho Ngai bien oi s khong chac chan cua anh ch em thanh sc manh tch cc cho anh ch em va cho ngi khac. ng s hai yeu thng tat ca moi ngi, ban cung nh thu, bi v sc manh va kho tang cua tn hu la trong tnh yeu song ong. Xin c Trinh N Maria va Thanh Gia a song trong vung at c chuc phuc nay, soi sang con tim va chuc lanh cho anh ch em va at nc Ai Cap than yeu, la quoc gia, t bnh minh cua Kito giao, a tiep nhan viec rao truyen Tin Mng cua thanh s Macco va tao thanh lch s cua nhieu v t ao va mot oan ngu cac thanh nam n! Al Massih Kam Bilhakika kam! Chua Kito a phuc sinh Ngai a song lai that!

Hang tram linh muc a giup c Thanh Cha cho tn hu rc Mnh Thanh Chua.

Thng Phu cong giao Copte ngo li tri an c Thanh Cha

Trc khi c Thanh Cha ban phep lanh cuoi le cho moi ngi, c Ibrahim Isaac Sidrak, Thng Phu cong giao Copte Alessandria, a nhan danh Giao Hoi va toan dan Ai Cap ngo li tri an c Thanh Cha a nhan li mi vieng tham Ai Cap. Chuyen vieng tham dien ta khau hieu c chon "V Giao Hoang cua hoa bnh trong at nc Ai Cap hoa bnh". o la mot s iep cho the gii va xac nhan ban chat cua Ai Cap la yeu thng hoa bnh va lien tuc co gang khang nh hoa bnh trong vung Trung ong va tren toan the gii. No cung xac nhan s san sang chung song gia cac tn hu cua cac niem tin khac nhau, va kha nang hap thu cac nen van hoa khac nhau. Ai Cap, chiec noi cua cac ton giao, la que hng tiep on cac ngon s va Thanh Gia an tron kiem tm an ninh. c thng phu cung nhac ti ten goi Phanxico va Nam Thanh Long Thng Xot a c Giao Hoi Ai Cap song sau am, ac biet qua Cong Ngh hoi thang 2 nam 2017. Giao Hoi Ai Cap hiep nhat trong truyen thong cua mnh t tng than hoc cua ong Phng va Tay Phng, va rong m cho cac nen van hoa khac nhau. ieu nay khien cho no c phong phu trong cuoc song tinh than, trong c tin va phung vu, cung nh trong viec bieu lo Giao Hoi Tong Truyen.

c Thng Phu cung khong quen cam n tong thong Al Sisi a co sang kien mi c Thanh Cha vieng tham Ai Cap, va lam moi s e giup cho chuyen vieng tham c thc hien thanh cong.

c Thanh Cha a tang c Thng Phu mot chen thanh, va c Thng Phu tang c Thanh Cha mot bc khac bang go quy. Sau khi ban phep lanh cuoi le cho tn hu va t gia moi ngi, c Thanh Cha a tr ve Toa S Than Toa Thanh e dung ba tra vi cac Giam Muc va oan tuy tung, roi ngh ngi choc lat trc khi en ai chung vien e chu s buoi cau nguyen va gap g cac linh muc tu s nam n va chung sinh.

c Thanh Cha tham ai chung vien cong giao copte

Luc 14 gi 45 gi a phng c Thanh Cha a i xe en ai chung vien cong giao copte cach o 17 cay so e chu s buoi cau nguyen co s tham d cua hang giao s, tu s va cac chung sinh. ai chung vien thanh Leo Ca cua Toa Thng Phu cong giao Copte nam trong khu pho Maadi ngoai o man nam thu o Cairo. ay la ni a so cac ng vien linh muc tng lai c ao tao.

c Thanh Cha a c c Thng Phu, Linh Muc Giam oc va pho giam oc ai chung vien, tiep on tai ca chnh ai chung vien. Co 10 tu s nam n Be tren giam tnh cac dong hien dien tai Ai Cap chao mng c Thanh Cha. Sau o c Thanh Cha a chup hnh lu niem vi cac linh muc va 30 chung sinh va trao oi qua tang. Tiep en moi ngi tien ra san the thao, ni co 1,500 ngi gom cac linh muc, tu s nam n va chung sinh hien dien.

Ngo li chao mng c Thanh Cha Linh Muc Toma Adly, giam oc ai chung vien, noi bien co c Thanh Cha tham ai chung vien bieu tng cho s thanh hien giong nh bien co Chua Giesu a hien ra vi hai tong o tren ng ve lang Emmaus. Ngai xin c Thanh Cha cau nguyen cho cac chung sinh cac tu s va cho cac v co trach nhiem ao tao ho.

Sau o moi ngi hat thanh vnh 121: "Toi ngc mat nhn len rang nui, n phu ho toi en t ni nao? n phu ho toi en t Giave, la ang ng nen ca at tri...". Tiep en moi ngi nghe tuyen oc Phuc Am thanh Mattheu chng 5 ghi lai giao huan cua Chua Giesu: "Cac con la anh sang the gian..."

7 cam do ngi song i thanh hien can manh me chong tra

Ngo li vi cac linh muc, tu s nam n va chung sinh c Thanh Cha cam n ho ve chng ta, va tat ca nhng ieu thien ch ho thc hien moi ngay trong cac hoan canh kho khan. c Thanh Cha khch le moi ngi tin tng, lam chng ta cho s that, gieo vai va vun trong ma khong ch i c gat hai. Gia biet bao nhieu ly do khien nan long va biet bao ngon s cua tan pha ket an, gia biet bao tieng noi tieu cc va tuyet vong cac linh muc tu s nam n va chung sinh la mot sc manh tch cc, la anh sang va muoi cua xa hoi Ai Cap, la au may keo con tau i ti ch. Ho la nhng ngi gieo vai hy vong, xay dng cac cay cau, va la nhng ngi lam viec cho oi thoai va hoa hp.

Nhng ieu nay ch co the neu ho khong nhng bo 7 loai cam o sau ay:

- Th nhat, ng e cho mnh b s tuyet vong va bi quan yem the loi cuon, nhng biet noi gng Chua Giesu Muc T Nhan lanh hng dan oan chien ti ong co xanh ti va suoi noc mat, luon tran ay sang kien va oc sang tao, biet ui an ngay ca khi con tim mnh b thng tch, kho au v con cai vo n. Long trung thanh cua chung ta vi Chua khong bao gio c tuy thuoc long biet n cua con ngi.

- Th hai, ng lien tuc than van, o loi cho ngi khac, cho cac thieu sot cua cac be tren, cho cac ieu kien cua giao hoi hay xa hoi, va thieu tinh than trach nhiem. Trai lai, phai biet bien oi moi chng ngai thanh c may, ch khong phai bien moi kho khan thanh li to cao. Ai luc nao cung than va la ngi khong muon lam viec.

- Th ba, ng bep xep va ganh t gay thng tch cho ngi khac, thay v tr giup ngi be nho ln len va vui mng v cac thanh cong cua cac anh ch em khac. Ganh t la mot benh ung th dan mon giet chet c the.

- Th bon, ng so sanh mnh vi ngi khac. Khac biet dien ta s phong phu. Moi ngi la duy nhat. So sanh khien ta ri vao thu han hay kieu cang, li bieng va b te liet. Phai biet tap song s khac biet tnh tnh, cac ac sung va y kien, trong lang nghe va ngoan ngoan oi vi Chua Thanh Than.

- Th nam la cam do cua "chu trng Pharao", nghia la cng long va khep kn oi vi Chua, cam thay mnh cao hn ngi khac, venh vang oi c phuc vu thay v phuc vu.

- Th sau la cam do cua ca nhan chu ngha, nh ngan ng Ai cap co noi: "Toi, va sau toi la lut hong thuy", ch biet ngh en mnh thay v ngh ti tha nhan, va khong he xau ho. Giao Hoi la cong oan va n cu roi cua mot chi the gan lien vi s thanh thien cua tat ca moi ngi.

- Cam do th bay la bc i ma khong co a ban va muc ch. anh mat i can tnh cua mnh, "khong la tht cung khong la ca". Song vi con tim chia re va tinh than the tuc, quen i tnh yeu au i cua mnh. Khong co can tnh ro rang ngi song i thanh hien bc i ma khong co nh hng, thay v hng dan ngi khac th b lac ng. Can tnh that cua cac linh muc tu s nam n va chung sinh la con cai Giao Hoi Ai Cap, co cac goc re cao quy co xa, thanh phan cua Giao Hoi hoan vu, nh mot cay am re sau dui at va ln len tri.

Chong lai cac cam do nay khong de. Nhng neu am re sau, lai trong Chua Giesu th co the chien thang chung. Cang am re sau trong Chua, chung ta cang song ong va phong phu. c Thanh Cha ac biet e cao cuoc song an tu, la kho tang vo gia ma Giao Hoi Ai Cap a cong hien cho Giao Hoi. Ngai khch le cac an s kn muc t gng cua thanh Phaolo an tu, thanh Antonio va cac Thanh Giao Phu sa mac va cac an s. c Thanh Cha xin Thanh Gia che ch va chuc lanh cho hang giao s tu s va chung sinh va tn hu toan Giao Hoi tai Ai Cap, giup ho chu toan s menh la anh sang va muoi men tai ay. Ngai xin Chua ban cho ho nhieu hoa trai cua Thanh Linh.

Sau khi ban phep lanh c Thanh Cha t gia moi ngi e i xe ra phi trng quoc te Cairo cach o 40 cay so ap may bay tr ve Roma.

Le nghi gia biet tai phi trng

Le nghi gia biet a dien ra tai phi trng luc 16 gi 45 gi a phng. Tong thong Al Sisi a tiep on c Thanh Cha tai ca vao khu vc danh cho thng khach va vao phong danh d am ao vi ngai mot luc. c Thanh Cha a duyet qua hang chao danh d, roi chao t biet tong thong trc khi len thang may bay.

May bay a cat cach ri phi trng thu o Cairo cua Ai Cap luc sau 17 gi va ve ti Roma sau 3 gi 30 phut bay. T phi trng Ciampino c Thanh Cha a i xe ve Vaticang, ket thuc chuyen vieng tham muc vu Ai Cap hai ngay.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page