Hoi ngh thng nien ky I nam 2017

Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

 

Hoi ngh thng nien ky I nam 2017 Hoi ong Giam muc Viet Nam (24 - 28/04/2017).


Hoi ngh thng nien ky I nam 2017 Hoi ong Giam muc Viet Nam (24 - 28/04/2017).


Nha Trang (WH 26-04-2017) - T chieu th Hai 24 thang 04 nam 2017, cac c giam muc cua 26 giao phan, trong o co 24 giam muc chnh toa (2 v kiem giam quan tong toa), 2 giam muc pho, 5 giam muc phu ta, a ve tham d Hoi ngh thng nien ky I nam 2017 Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGM), tai Trung tam Muc vu giao phan Nha Trang, so 22 Tran Phu, Thanh pho Nha Trang. Ngay trc gi cm chieu, ai dien cac thanh phan Dan Chua giao phan Nha Trang a en chao trang trong cac c cha ve d Hoi ngh.

Sang th Ba 25 thang 04 nam 2017, Thanh le khai mac n s luc 5g30 do c Tong giam muc Giuse Nguyen Ch Linh, Chu tch Hoi ong Giam Muc, chu te. Thanh le c hanh mng knh thanh Marco Tong o, cau nguyen xin Chua Thanh Than ban n bnh an va khon ngoan cho Hoi ngh, ta n Thien Chua trong tam tnh hiep thong vi giao phan Nha Trang ang song Nam thanh ky niem 60 nam thanh lap giao phan, knh nh c cha Phaolo nguyen giam muc Nha Trang va nguyen chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam cung c cha Giuse giao phan Phan Thiet mi qua i trong hai nam 2017.

Phien hop au tien bat au luc 8g30, vi s hien dien cua c Tong giam muc Leoplodo Girelli ai dien Toa Thanh tai Viet Nam va 31 giam muc cung vi cac linh muc th ky, trong tam tnh ta n vi giao phan Nha Trang ang mng Nam thanh, va giao phan a lat co tan giam muc pho, ong thi tiec thng tng nh hai c cha mi qua i, c Tong giam muc Giuse Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam chao mng cac c cha tham d va tuyen bo khai mac Hoi ngh.

c cha Tong th ky Phero Nguyen Van Kham gii thieu s lc mot vai thay oi ve cach ieu hanh cac phien hop do Ban Thng vu mi, va nhac qua chng trnh ngh s gom chu yeu la bao cao va chia se cua mot so Uy ban trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam.

Tiep theo la li chia se cua c Tong giam muc Girelli. Ngai cam n c cha chu nha a tiep on an can va chuyen li chao vi tam tnh quy men va khch le cua c Thanh Cha Phanxico. Sau khi thong tin mot vai viec cua cac Bo thuoc Toa Thanh, c Tong giam muc Girelli chia se cong viec cua ngai, v ai dien Toa Thanh khong thng tru tai Viet Nam, trong thi gian qua, chu yeu ve muc vu. Ngai co vo viec bac ai xa hoi cua Giao hoi Viet Nam, hien dien qua mang li Caritas tren toan quoc, nh la mot hanh ong loan bao Tin Mng bang chng t am tham ma thuyet phuc hn la bang li noi va hoat ong am . e yeu men ngi ta can phai biet, cho nen i tham vieng va chia se, ac biet nhng ngi ngheo kho, b bo ri, la neo ng i ra vung bien e loan bao Tin Mng cach hieu qua.

Thi gian con lai trong ngay, cac c cha chu tch cac Uy ban thong tin, bao cao cac sinh hoat thi gian qua. Uy ban Kinh thanh thong bao va knh mi cac c cha tham d Hoi ngh cua Lien hiep Kinh thanh ong Nam A (CBF-SEA) t 17 en 23 thang 07 nam 2017 tai Nha Trang. Uy ban Giao ly c tin gii thieu va xin Hoi ong Giam muc Viet Nam bieu quyet ban Hng Dan Tong Quat viec Day Giao ly tai Viet Nam. Uy ban Phung t trnh bay nhng phan viec a lam cho ti nay va d nh trong tng lai. Uy ban Thanh nhac trnh bay va xin phe chuan tap Hng dan muc vu thanh nhac, cung nh Uy ban Tu s bao cao tnh hnh hien nay lien quan en mot vai dong tu mi.

Buoi toi, sau gi chau Thanh The va Kinh toi, cac c cha hop nhau e chia se theo giao tnh.

 

Van phong HGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page