Thanh le vong Phuc Sinh

tai Nha th Chnh toa Banmethuot

 

Thanh le vong Phuc Sinh tai Nha th Chnh toa Banmethuot.


Thanh le vong Phuc Sinh tai Nha th Chnh toa Banmethuot.


Banmethuot (VietCatholic News 15-04-2017) - Viec tng niem c Kito t nan va phuc sinh at ti cao iem trong em Vt Qua nay. em nay la em ma ngi Do Thai an tht chien va c cu thoat. em nay la em ma Chua Kito a ap tan xieng xch cua toi loi va s chet. em nay la em ma Hoi Thanh t thu ban au van ch mong Chua en.

em canh thc Phuc Sinh nam 2017 tai nha th Chnh toa Banmethuot, c to chc ngoai tri e moi tn hu eu co the tham d. Nghi thc bat au c hanh vao luc 21g30 toi Th Bay Tuan Thanh 15 thang 4 nam 2017 do c Cha Vinh Sn Nguyen Van Ban, Giam muc Giao phan, chu s. Tat ca en ien eu phut tat, san nha th ngap chm trong bong em u tch, ch con lai om la nho ni tien sanh Hoi trng. Tai ay, c Cha Vinh Sn lam phep la, roi dung mui nhon ve hnh thanh gia, viet ch Anpha pha tren, ch Omega ben di, viet so 2017 bon au Thanh Gia, cam nam hat hng vao hnh Thanh Gia tren nen phuc sinh, lay la mi lam phep thap sang ngon nen phuc sinh va xng len: "Anh sang Chua Kito".

oan rc nen phuc sinh cung c Cha chu te tien ve pha le ai. La t nen phuc sinh c truyen sang thap sang tat ca nhng ngon nen cua cac tn hu. en ien trong khu vc bng sang, rc r. Thay pho te Vinh Sn Pham Hu Manh cat cao bai ca Exsultet: Mng vui len, hi ch than ch thanh.

Sau Nghi thc thap nen Phuc Sinh la phan Phung vu li Chua. Cong oan c nghe cac bai oc:

- Trch sach Sang The. (St 1, 1 - 2, 2) "Thien Chua thay moi s Ngi a lam that la tot ep". T nguyen thuy Thien Chua a tao thanh tri at.

- Trch sach Sang The. (St 22, 1-18) "Cua le hien te cua Abraham, To phu chung ta". Moi dan toc tren mat at se c chuc phuc ni mieu due ngi, v ngi a vang li Ta"

- Trch sach Xuat Hanh. (Xh 14, 15 - 15, 1) "Con cai Israel i vao gia long bien kho can". Ngay o Chua cu Israel khoi tay Ai-cap.

- Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Roma. (Rm 6, 3-11) "Chua Kito, mot khi t trong coi chet song lai, Ngi khong chet na".

- Va bai Phuc am: Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu. (Mt 28, 1-10) "Ngai a song lai va se en x Galilea". Qua chieu ngay Sabbat, khi ngay th nhat trong tuan va tang sang, Maria Maalena va ba Maria khac en tham mo.

c Cha Vinh Sn dien giai ro net hn ve cac Bai oc va chia se vi cong oan: "Chua luon ong hanh va giup chung ta tm c y ngha i song mnh vi u tien chung ta kien vng viem tin vao Ngi. Can phai song than mat vi Ngi, phai co s tn thac manh me e vt qua tam toi cua cuoc i nh Abraham trong bai oc th hai, nh Moisen, nh dan Do Thai trong bai Sach Xuat hanh. Bi, tnh yeu Chua th ln hn s yeu uoi cua chung ta;S khon ngoan chua Thien Chua luon manh me va co ly hn s khon ngoan cua con ngi. Chung ta hay vng tin v, Chua noi: "Chnh Thay la s song lai va la s song. Ai tin vao Thay, th du a chet, cung se c song. Ai song va tin vao Thay, se khong bao gi phai chet". (Ga 11, 25-26) (Mi nghe BAI GIANG)

Tiep theo la phan phung vu Phep Ra. c Cha Vinh Sn lam phep nc. Cong oan thap sang ngon nen cua mnh t nen Phuc Sinh va lap lai li tuyen ha khi chu phep Ra, khang nh lai li cam ket nay va co gang moi ngay chet cho toi loi nhieu hn e c song lai vi Chua tron ven hn.

c Cha chu te ray nc thanh tren cong oan. Xin Chua cho moi ngi c niem vui phuc sinh, c tham nhuan n cu chuoc cua c Kito phuc sinh, cho c tin c cung co va tang trng moi ngay mot hn. Xin ban Thanh Than lam cho chung con nen ngi mi, e cuoc song chung con tran ay anh sang cua Chua.

Thanh le tiep noi qua phan Phung vu Thanh The trong niem han hoan mng c Kito song lai vinh hien.

Trc khi ket le, Ong chu tch Hoi ong Giao X thay mat cong oan co oi li tri an va dang len c Cha Vinh Sn, Cha s bo hoa ti to long con thao. Ong cau chuc cong oan Mua Phuc Sinh tran ay an sung, thanh c.

c Cha Vinh Sn ban phep lanh trong the, ket thuc Thanh le. Moi ngi han hoan ra ve trong niem vui Phuc Sinh.

 

Vu nh Bnh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page