Thanh le Truyen Dau

tai Giao phan Lang Sn Cao Bang

 

 

Thanh le Truyen Dau tai Giao phan Lang Sn Cao Bang.


Thanh le Truyen Dau tai Giao phan Lang Sn Cao Bang.


Lang Sn (BTT GP LSCB 13-04-2017) - Vao hoi 19 gi 30, ngay 13 thang 4 nam 2017, tai Nha th Chnh Toa Lang Sn, c cha Giuse Chau Ngoc Tri - Giam muc Giao phan Lang Sn Cao Bang - a long trong chu s Thanh le Truyen Dau. ong te vi ngai co tat ca cac linh muc trieu va dong ang lam muc vu tai Giao phan. Tham d thanh le co ong ao moi thanh phan Dan Chua t khap cac x ao trong Giao phan, nhat la vung Lang Sn.

Ngo li vi cong oan Phung vu au Thanh le, c cha Giuse noi: Knh chao quy Cha, quy tu sy, chung sinh va toan the cong oan Dan Chua. Buoi chieu toi ngay hom nay, chung ta tu hop that ong ao trong ngoi Nha th Chnh Toa nay e c hanh Thanh le Truyen Dau. V ieu kien cac giao x trong giao phan nam xa xoi rai rac trong mot a ban rong ln, do o ngay hom nay Giao phan chung ta c hanh Thanh le nay sm. Th Nam tuan Thanh cung la ky niem ngay Chua Giesu thiet lap chc Linh Muc, la ngay sinh nhat chc Linh Muc. Hom nay Giao hoi mi goi chung ta cau nguyen cach ac biet cho hang Linh Muc cua Chua, cach rieng cac Linh Muc ang phuc vu tai Giao phan Lang Sn Cao Bang than thng nay. Chung ta - nhng ngi cong tac vi hang Linh Muc e xay dng Giao hoi, xay dng Nhiem the Chua Kito - chung ta cung hay thap nhap i mnh cach sau xa hn vao Chua Kito, nhat la trong mau nhiem cuoc Thng Kho va Phuc Sinh nay, e gop phan tch cc lam cho Nc Chua ngay cang m rong, loan bao Tin Mng Cu o cho moi ngi.

Bai giang ay cam ong va mang nhieu y ngha sau xa cua c cha Giuse trong Thanh le ac biet hom nay co chu e c trch t chng 4 cua Tin mng Luca: "Tram con mat eu o don ve pha Ngi". c cha Giuse tap trung quang dien ve thien chc Linh Muc nh "Ngi c xc dau Thanh Than". Chua Giesu khi au s vu rao giang Tin Mng khi "tram con mat o don ve Ngi", ngha la ch i Ngi, hy vong, mong moi ni Ngi mot ieu g o. Chnh Chua hien dien gia Dan cua Ngi, cong bo s tha th, cha lanh thng tat the xac va tam hon, cong bo thi gian an phuc cua Thien Chua. Ngi Linh muc cung la canh tay noi dai s vu o cua Chua cho nhan loai va gia nhan loai.

Tiep theo, c cha ngo li cung "anh em linh muc than men" cua ngai trong ngay ac biet nay. Chua chon goi mot so ngi len chc Linh muc, nhng khong phai la trao ban chc tc hay quyen bnh, nhng la ban Thanh Than cho anh em, chuyen giao s vu va ca nhng tam tnh cua Ngai cho anh em, e anh em nen nhng Alter Christus - nhng Chua Kito-khac gia Dan Ngai. c cha mi goi cac linh muc "moi khi xuat hien gia long Dan Chua thi hanh thanh vu cua mnh" th "ng quen anh em cung la nhng ngi c Thanh Than xc dau va sai i. Chua Giesu hien dien trong anh em. Tram con mat ang nhn ve anh em e tm bong dang Chua Giesu muc t o, t ngay anh em lanh nhan chc Linh muc.

Ngo li vi cac Linh muc, c cha cung nhac ti nhng "ky niem va cam xuc, an tng manh me trong ngay lanh nhan s vu Linh muc cua cac ngai" e xac tn lai s vu cao quy cua mnh, lam bng len long men thu ban au trc mat Thien Chua va Hoi Thanh, nh o "e nuoi dng s vu, n goi va tam tnh Linh muc cua chung ta". Qua o, Giao hoi cung "m ra cho linh muc mot chan tri menh mong, mot canh ong bat ngat, oi hoi chung ta ca mot tam long va ca cuoc i e thi hanh".

Ngai cung noi len li cam n cac Linh muc a on nhan va cong tac muc vu vi ngai trong 1 nam qua t khi ngai nhan Giao phan, en noi "bao nhieu ng ngang gi ay a thanh than thien, bao nhieu xa cach nay a tr thanh gan gui". Ngai cung nhan manh ti tinh than ong lao cong kho vi anh em linh muc, va nguyen ha het sc e "sat canh vi anh em trong viec cham soc va dan dat cach tot ep va hieu qua nhat an chien a c giao pho trong anh em, trong s vu ni Giao phan truyen giao nay". ong thi, c cha cung mi goi cac linh muc hay that long yeu thng oan dan c trrao pho cho mnh, cung hay de tam en anh ch em lng dan xung quanh bang viec tham vieng, cham soc va quan tam en ho. "Can canh tan muc vu, them sang kien va nang ong, manh dan quy tu va ao tao nhan s, nhat la nhng ngi tre trong canh ong cua Giao x, Giao phan".

Tiep theo, trong bai giang, c cha cung ngo li vi cong oan Dan Chua trong Giao phan, cach rieng la quy v trong Hoi ong Giao x, cac oan hoi... la 'nhng ngi than can cua hang linh muc chung toi". Trong chc T Te Cong ong, moi ngi cung a c xc dau va c sai i o o can quyet tam chu toan s vu cua mnh trong i song ca nhan, gia nh va xa hoi. Ngai cung mi goi moi ngi hay vang phuc cha x "trong tnh con thao", la nhng ngi ban hu, ong trach nhiem vi cac linh muc trong viec xay dng cong oan, ong thi nang va ong vien, nhat la cau nguyen cho cac ngai.

c cha Giuse cung ngo li vi quy tu sy nam n, la "nhng phan chi the ac biet, lam phong phu va them xinh ep cho Nhiem the Giao hoi". Ngai tran trong ghi nhan va biet n nhng hy sinh cong hien cua ho, nhng chia se cua ho ve moi hoan canh kho khan va noi niem tren canh ong truyen giao nay.

Ket thuc bai giang, c cha noi: Chung ta sot sang cam ta Chua a ban thanh chc Linh muc va cac Linh muc cho chung ta. Xin Chua tiep tuc thanh hoa va hng dan Dan Chua qua cac Linh muc. Xin Thanh Than Chua khong ngng hoat ong e canh tan oi mi Giao hoi qua cac Linh muc. Xin Chua thanh hoa Linh muc cua Chua, va xin thanh hoa oan dan Chua a tuyen chon va sai i en Giao phan Lang Sn Cao Bang than yeu nay.

Sau bai giang, cac Linh muc tien en trc ban th, quy tu quanh c Giam muc e lap lai li tuyen ha trong ngay lanh thanh chc Linh muc. Viec lap lai li ha hom nay lam ti tre lai tnh yeu cua cac ngai vi Chua Giesu, thuc ay cac ngai hien mnh phuc vu tha nhan vi ong lc duy nhat la lam vinh danh Thien Chua va thanh hoa nhan loai. Tiep o, cong oan Dan Chua cung noi len s quyet tam cong tac cua mnh vi hanh Giao s va hiep li cau nguyen cho cac ngai.

Thanh le tiep tuc vi nghi thc Lam phep Dau. Ba bnh dau c cung knh rc len Cung thanh va trao cho c Giam muc chu s. Ngai lan lt lam phep Dau Benh Nhan, Dau D Tong va thanh hien Dau Thanh (S.C). Dau Thanh c danh mot nghi thc Thanh hien long trong: Trc tien, c Giam Muc pha thuoc thm vao dau, bieu tng cho nhng nhan c ma Thanh Than tuon o trong ngi c xc Dau Thanh nay. c Giam muc im lang thoi hi tren dau la bieu tng viec thong ban Thanh Than. Ch vi Thanh Than ma Dau Thanh mi co sc thanh hoa va bien oi ngi lanh nhan nen ong hnh ong dang vi c Kito, thong phan chc T Te, Tien Tri va Vng e cua Ngai.

Thanh le tiep tuc vi phan Phung vu Thanh The va ket thuc luc 20 gi 40 trong bau kh sot sang, trang trong.

 

Ban truyen thong Gp.LSCB

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page