Cuoc cach mang ky thuat so

 

Cuoc cach mang ky thuat so.

Italia (ANSA 04-04-2017; Vat. 12-04-2017) - Trong tuan qua, ai hoc Milano-Bicocca nam ve man Bac Italia, a to chc mot hoi ngh quoc te ngoai thng ve tng lai nen khoa hoc, vi chu e "Cuoc cach mang ky thuat so thay oi cuoc i chung ta".

Tham d hoi ngh a co rat nhieu chuyen vien nganh vi tnh the gii, trong o co ong Alessandro Curioni, giam oc trung tam nghien cu IBM Zurich ben Thuy S. Ong khang nh rang tr thong minh nhan tao se ay manh vt bac a phat trien khoa hoc, cho phep chien thang nhng thach o mi ngay cang kho khan hn trong lanh vc quan ly nhng kho tang d kien ma cac ky thuat mi thu thap c.

Ong noi: nhng g chung ta ang song ch la bc khi au, chap chng cua mot a tang trng manh me nhng d kien mi me. Trong vong nam 2025 ti ay, so lng d kien nay se at ti con so khong lo 165 zettabyte, tc la 165 ngan ty gigabyte, n v o lng ky thuat so hien nay.

Moi ngi trong chung ta eu san xuat ra nhng d kien, ngay ca vi chiec ien thoai smarthphone n s. So lng d kien ang s nay e ra van e quan ly v chung khong c tap trung vao mot ni, nhng rai rac phan chia lam nhieu loai. 80% nhng d kien nay c xep vao loai dark data, d kien en, ngha la khong co c cau chang han nh nhng tin nhan, hnh anh, oan phim viedeo hay thu thanh.

Theo d lieu th ty le nhng d kien nay se tang len en 93% trong vong 3 nam ti ay. e giai quyet lng d kien khong lo nay, cac cach thc xep hang theo ky thuat vi tnh nh hien nay khong the hu hieu c na, va ay la luc tr thong minh nhan tao nhap cuoc. ay se la khi au cua cuoc cach mang thong minh nhan tao, se giup chung ta n gian hoa viec phan loai va xep ap nhng d kien thu thap c, ngay ca nhng d kien cha phan loai.

Di quan iem nay, tr thong minh nhan tao la dung cu hoan hao nhat ma chung ta ang co trong tay e ay manh tien bo khoa hoc: tien trnh nghien cu va phat trien se khong ch i theo ng thang ma thoi, nhng se gop ca vi nhng d kien khac, c kien toan hn va de a chung ta en mot kham pha tri thc (Cognitive Discovery) ngha la kha nang thc hien nhng kham pha mi da tren so lng d kien a co san.

D nhien la s kien nay e ra nhieu van e luan ly ao c va IBM cung nh cac doanh nghiep khac a at ra nhng gii han trong lanh vc nay. Ong noi: Chung toi muon tang trng va khong the cho tr thong minh cua con ngi, bao am s minh bach khi x dung cac d kien va cong tac lam sao e s bien oi the gii lao ong se xay ra trong muc tieu toi hau la em lai li ch tot ep hn cho xa hoi loai ngi.

(ANSA 04.04.17)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page