Linh muc nhan chng ke ve

s bach hai Kito hu Bac Han

 

Linh muc nhan chng ke ve s bach hai Kito hu Bac Han.

Paris (VietCatholic News 9-04-2017) - Cha Philippe Blot thuoc Hoi Linh muc Paris a khan ha i truyen giao nc ngoai, ngai i Bac Han (Bac Trieu Tien) nhieu lan va gap nhieu rui ro. Hoi cuoi thang 3 nam 2017 tai Nha th c Ba Paris, ngai a en noi chuyen tai chng trnh "em cua cac nhan chng" - mot sang kien thng nien cua Van phong tai Phap trc thuoc To chc Tr giup cac Giao Hoi au kho (Aid to the Church in Need).

Ngai ke:

Gan ay, toi co dp i qua Bac Han, va mac du b cong an lien tuc theo doi, toi a co the xac minh s that ve nhng bao cao khac nhau va c nghe nhieu cau chuyen lam chng t nhng ngi t nan Bac Han.

Trc het la benh vien: tnh trang rat nghiem trong - khong co thuoc khang sinh, khong co bang y te, tham ch khong co ca xa bong. e toi a cho cac ban mot v du, thay v dung chai huyet thanh (serum) e truyen dung dch, ho lai s dung cac chai bia cha ay nc ng un soi!

Toi c en tham mot so trng hoc. Nhng ngoi trng nay la minh chng cho s suy dinh dng man tnh cua toan bo dan chung, ngoai tr ang vien cua che o, tat nhien la vay!

Ngi ta can biet rang mot a tre khoang bay tuoi Bac Han thng se thap hn 8 inches va can nhe hn 22 pounds so vi mot a tre Nam Han (Han Quoc). Nhng ngi t nan [ma toi a gap Nam Han] eu nhat loat ke cho toi biet rang Bac Han "Cha phai hoi lo mot so ang vien hoac quan oi th mi co c nhng nhu yeu pham c ban". Do o, nan tham nhung gan nh xay ra thng ngay.

Toi rat ngac nhien khi khong thay bat c ngi khuyet tat nao. S that la che o Bac Han, von theo chu ngha phan biet va ky th, b am anh bi khai niem ve s thuan khiet sac toc; do o, nhng ngi b cho la "bat thng" th khong c tham d vao xa hoi. Cho nen, ho b truc xuat khoi cac thanh pho ln.

"Bac Han la mot at nc khep kn, khong ai co the vao dao chi ma khong co visa - ke ca Thien Chua", nhng ngi t nan them vao mot chut hai hc.

Hai tru cot chnh cua s an ap la: mot mat, toan quyen khong che tat ca cac phong trao cua dan chung; va mat khac, thc thi chnh sach ngu dan, lam cho ho khong biet g ve the gii ben ngoai. Nhng ngi t nan Bac Han a thc s ngac nhien khi thc te ma ho c chng kien th hoan toan khac xa vi nhng g ho a c nghe ke t khi chao i.

Ho mieu ta rang tat ca nhng tuyen truyen ve chu ngha Marxist eu ap at len ngi dan e bien ho thanh nhng xac song vo hon (zombie), phuc tung ang cong san. Nha oc tai c dien ta nh la mot "ang toi cao" that s, t tng nay khong ngng c quang ba trong moi bai phat bieu, trong tat ca bai thuyet giang, va trong tat ca moi thong tin. Trieu ai ho Kim la oi tng cua mot no lc tuyen truyen manh liet, vi 30,000 bc tng va chan dung khong lo cua ho co moi th tran va lang mac, cac khau hieu c ghi len nhng tam bang khong lo tren moi pho phng.

Ngi Bac Han c day phai theo doi hang xom va ong nghiep cua mnh, va i to cao lan nhau neu co bat ky loi pham nao oi vi "lanh tu v ai". Sau khi bat gi ngi pham toi, toan bo xom gieng va gia nh vay quanh e au to ngi vi pham. Sau o, anh ta b truc xuat, hoac moi ngi se chng kien viec anh ta b tong giam.

Hang ngan Kito hu ang trong nhng trai truc xuat nay. Theo bao cao cua cac nhan chng va nhng nha quan sat ve tinh phng Tay th c tnh so lng ngi b giam gi trong cac trai tap trung thc s khoang 100,000 en 200,000 ca nhan. S tan bao cua cac lnh canh trai giam la cho cac tu nhan ch an banh m hang ngay, va bat ho lao ong 16 gi mot ngay, b tra tan tan nhan, cha ke en nhng vu hanh quyet nhng ngi b coi la ngoan co.

Trong so "tu nhan chnh tr" th nhng ngi b oi x toi te nhat chnh la cac Kito hu, v ho b coi la gian iep, la "nhng ke chong lai giai cap". Theo che o, co khoang 13,000 ngi, nhng theo cac to chc nhan ao th co t 20,000 en 40,000 ngi. Ho phai ganh chu nhng kieu nhuc hnh oc ac nhat - ho b ong inh, b treo co len cau hay cay coi, b nhan ngat di nc, hoac b thieu song. o la mot so hnh thc tra tan qua khung khiep ma khong t ng nao dien ta c.

Nha cai tr Bac Han a bai bo tat ca cac hnh thc ton giao, ac biet la Kito giao va Phat giao - bi v theo chu ngha Marxism, ton giao la "thuoc phien cua nhan dan". Ngi dan Bac Han khong biet Kinh Thanh la g, va cung khong biet Thien Chua la ai. Mot vai nam trc ay, vi s quang ba rong rai, chnh phu a m mot nha th Cong Giao, mot nha th Tin Lanh, va mot nha th Chnh thong giao thu o - nhng tat nhien chung ch la nhng th e trng bay ma thoi!

Tuy vay, cho du tat ca nhng ieu nay la co, th van ton tai mot Giao Hoi ham tru Bac Han, va Giao Hoi ay van ang b bach hai. Nhng ngi t nan Bac Han xac nhan rang ho a thay nhng ngi hang xom b bat v cau nguyen, trong nha hoac ni b mat. Cach ay hai nam, mot phu n 33 tuoi ang mang thai th b bat v a gi 20 quyen Kinh Thanh. Co ay b anh ap tan nhan va sau o b treo ngc chan. Thang 5 nam 2010, khoang 20 Kito hu cung b bat; Ho chnh la nhng tn hu thuoc Giao Hoi b mat. Ba trong so ho a b giet ngay lap tc va so con lai b truc xuat cai tao.

Ngi ta cho rang t nam 1995 co t nhat 5,000 Kito hu a b hanh quyet, ch v ho cau nguyen b mat hoac phan phat Kinh Thanh. Nhieu ngi Bac Han a tr thanh Kito hu nh s hien dien cua cac nha truyen giao ngoai quoc bien gii. Ngi ta cung biet la co mot so muc s ngi My va Canada goc Trieu Tien hien ang b cam tu trong cac trai tu chnh tr v a giup cho nhng ngi t nan.

Nhng ngi t nan, neu b bat, ho co nguy c b cng bc hoi hng - co ngha la nha tu, tra tan, trai giam va cai chet ch i. Neu ho khong hoi hng, ho co nguy c ri vao tay cac to chc toi pham trao oi noi tang ngi. Phu n va cac co gai tre co nguy c b nhng bang nhom bat coc va ban ve vung que heo lanh, hoac tham ch te hn la ri vao cac nha mai dam. Mot thieu n Trieu Tien co the c ban vi gia t 800 en 1,200 ola.

Va v the, la mot nha truyen giao va la mot linh muc Cong Giao, toi ang ay thay li cho tat ca nhng ngi Bac Han a hn 60 nam song tren con ng Thap Gia dai nhat trong lch s loai ngi. Toi thay li cho nhng ngi b cp i oi mat, hoac mot c quan noi tang khac ma khong co thuoc gay me, e em nhng th nay cay ghep vao ngi Trung Quoc, Nhat Ban hoac nhng ngi khac! Toi ang ai dien cho tat ca nhng ngi Bac Han la nan nhan cua viec buon ban no le!

Tom lai, da tren c s a chnh tr - nhn vao s tng oi th cua Trung Quoc va cac cng quoc phng Tay - 21 trieu ngi Bac Han co nguy c phai ch i mot thi gian dai na trc khi c xem thay bat ky s cai thien can ban nao cua ho. Ngoai tr ch co the xin Thien Chua can thiep, ngha la - ieu ma chung ta nen lam la cau nguyen sot sang moi ngay cho dan toc ang b ong inh nay. (Zenit)

 

Chan Phng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page