Th Nam Tuan Thanh 2017:

c Thanh Cha se ra chan

cho cac tu nhan nha tu Paliano

 

Th Nam Tuan Thanh 2017: c Thanh Cha se ra chan cho cac tu nhan nha tu Paliano.

Vatican (WH 08-04-2017) / (Vatican Radio 06-04-2017) - Trong Thanh le Tiec Ly ngay th Nam Tuan Thanh 13 thang 04 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico se ra chan cho cac tu nhan cua nha tu Paliano, pha Nam Roma.

Hom th Nam 06 thang 04 nam 2017, Toa Thanh thong bao rang c Thanh Cha se en nha tu Paliano vao chieu th Nam Tuan Thanh 13 thang 04 nam 2017 e tham cac tu nhan va c hanh Thanh le Tiec Ly cua Chua Giesu vi cac mon e cua Ngi trc ngay Ngi chu kho nan.

c Thanh Cha Phanxico a khi s truyen thong en tham mot nha tu vao ngay th Nam Tuan Thanh 2013, ch vai ngay sau khi ngai khai mac s vu giao hoang. Nam o, c Thanh Cha a en Trung tam giam gi thanh thieu nien Casal del Marmo Roma; tai ay, lan au tien ngai a ra chan cho ca phu n va ngi Hoi giao trong so cac tu nhan.

Nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a c hanh Thanh le Tiec Ly tai Trung tam Don Gnocchi danh cho ngi khuyet tat Roma; va mot lan na ngai cung ra chan cho ca phu n, trong nghi thc tng niem c ch khiem ha va phuc vu cua Chua Giesu.

Nam 2015, c Thanh Cha a en nha tu Rebibbia Roma e c hanh Thanh le Tiec Ly.

Va nam 2016, ngai a ra chan cho cac ngi t nan, trong o co ngi Hoi giao, An giao va Chnh thong Copt, ca nam va n, tai mot Trung tam danh cho ngi t nan Castelnuovo di Porto, pha Bac Roma.

(WH, 08.04.2017)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page