Niem hy vong cua kito hu

la chnh Chua Giesu Kito phuc sinh

 

Niem hy vong cua kito hu la chnh Chua Giesu Kito phuc sinh.

Vatican (Vat. 5-04-2017) - Niem hy vong cua chung ta khong phai la mot y niem hay mot tam tnh, nhng la mot Ngi, la Chua Giesu ma chung ta nhan biet la song va hien dien ni chung ta va cac anh em cua chung ta.

c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi hn 30,000 tn hu va du khach hanh hng tham d buoi tiep kien chung sang th t 5 thang 4 nam 2017. Trong bai huan du c Thanh Cha a quang dien y ngha chng 3 th th nhat cua thanh Phero, viet rang: "Tat ca anh em hay ong tam nhat tr, thong cam vi nhau, hay yeu thng nhau nh anh em, hay an nhan hau va khiem ton. ng lay ac bao ac, ng lay li nguyen rua ap lai li nguyen rua, nhng trai lai, hay chuc phuc, v anh em c Thien Chua keu goi chnh la e tha hng li chuc phuc. Ma neu anh em chu kho v song cong chnh, th anh em that co phuc! ng s nhng ke lam hai anh em va ng xao xuyen. c Ki-to la ang Thanh, hay ton Ngi lam Chua ng tr trong long anh em. Hay luon luon san sang tra li cho bat c ai chat van ve niem hy vong cua anh em." (1 Pr 3,8-9.14-15).

c Thanh Cha noi: Th th nhat cua thanh Phero co mot ong lc ngoai thng. Can phai oc no hai ba lan e hieu nang lc ngoai thng ay. No trao ban an ui va hoa bnh ln, v khien cho chung ta nhan ra Chua luon ben canh va khong bao gi bo ri chung ta, nhat la trong nhng luc te nh kho khan nhat trong cuoc song. Nhng au la b quyet cua bc th nay? o la cau hoi. Toi biet la ngay hom nay anh ch em se lay Tan c va tm th thanh Phero va oc no cham cham, e hieu b mat va sc manh cua bc th nay. au la b quyet cua bc th nay? c Thanh Cha tra li nh sau:

B quyet trong s kien bc th nay trc tiep am re trong le Vt Qua, ni trong tam cua mau nhiem ma chung a ang c hanh, bang cach lam cho chung ta nhan ra anh sang va niem vui phat xuat t cai chet va s song lai cua Chua Kito. Chua Kito a thc s song lai, va ay la mot li chao can trao cho nhau trong cac ngay le Phuc Sinh: "Chua Kito a song lai! Chua Kito a song lai!", nh biet bao nhieu dan toc van lam. Chung ta nh rang Chua Kito a song lai, Ngai song gia chung ta. Ngai song va trong tng ngi chung ta. Chnh v vay thanh Phero manh me mi goi chung ta th lay Chua trong tim (c.16). Chua a trong o t khi chung ta lanh b tch Ra Toi, va t o Ngai tiep tuc canh tan chung ta va oi mi cuoc song chung ta, bang cach lam cho chung ta tran ay tnh yeu va Than Kh cua Ngai.

o chnh la ly do tai sao thanh Tong o nhan nhu chung ta giai thch ly do niem hy vong ni chung ta (c. 16): niem hy vong cua chung ta khong phai la mot y niem hay mot tam tnh, khong phai la mot ien thoai di ong, khong phai la mot m cua cai giau sang: khong! Niem hy vong cua chung ta la mot Ngi, la Chua Giesu, ma chung ta nhan biet la song va hien dien ni chung ta va cac anh em cua chung ta, bi v Chua Kito a phuc sinh.

Cac dan toc slave chao nhau, thay v noi "chao ban ngay" "chao ban chieu", th trong cac ngay le Phuc Sinh ho chao nhau vi cau "Chua Kito a song lai", "Christos voskrese!". Va ho hanh phuc noi ieu o! o la li chao ban ngay va chao ban chieu ho trao cho chung ta: "Chua Kito a song lai!"

Khi o chung ta hieu rang khong phai trao ban ly do cho niem hy vong nay tren binh dien ly thuyet, bang li noi, nhng nhat la vi chng ta cuoc song, va ieu nay ben trong cung nh ben ngoai cong oan kito. Neu Chua Kito song va trong chung ta, trong con tim chung ta, khi o chung ta cung phai e cho Ngai hu hnh, khong dau kn Ngai va e ngai hanh ong trong chung ta. ieu nay co ngha la Chua Giesu phai luon ngay cang tr thanh gng mau cua chung ta: gng mau cuoc song va chung ta phai hoc hanh x nh Chua a hanh x. Lam cung ieu Chua Giesu a lam. Niem hy vong trong chung ta, nh the, khong the b dau kn trong chung ta, trong con tim chung ta: no se la mot niem hy vong yeu t, khong co can am i ra ngoai, lam cho mnh c thay; nhng niem hy vong cua chung ta, nh lo ro trong thanh vnh 33, ma thanh Phero trch lai noi, can phai bieu lo ra ngoai qua hnh thai tuyet dieu va khong the nham lan c cua s du dang, ton trong va long tot oi vi tha nhan, cho ti cho tha th cho ngi lam ieu ac cho chung ta. Mot ngi khong co niem hy vong, khong tha th c, khong trao ban ui an cua s tha th va khong co s an ui tha th.

Phai, bi v Chua Giesu a lam nh the va tiep tuc lam qua nhng ke biet nhng cho trong con tim va cuoc song cua ho cho Ngai, vi y thc rang s d khong c chien thang bang s d, nhng vi s khiem ton, long thng xot va s hien du. Cac ke toi pham mafia ngh rang co the chien thang s d vi s d, va ho bao thu va lam biet bao ieu ma tat ca chung ta eu biet. Nhng ho khong biet s khiem ton, long thng xot va s hien du la g. Tai sao vay? Bi nhng ke toi pham mafia khong co niem hy vong. Anh ch em hay ngh ti ieu ay. Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi:

ay la ly do tai sao thanh Phero khang nh rang "au kho v lam vec thien th tot hn v lam ieu ac" (c. 17): no khong muon noi rang au kho th tot, nhng muon noi rang khi chung ta kho au v s thien, chung ta hiep thong vi Chua, la ang a chap nhan chu kho va b ong inh tren thap gia e cu roi chung ta. Vay ca chung ta na trong cac hoan canh nho be nhat hay ln lao nhat cua cuoc song, khi chung ta chap nhan kho au v s thien th cung nh la chung ta gieo vai chung quanh mnh cac hat giong cua s phuc sinh va s song, va lam rang ngi len trong bong toi anh sang cua le Phuc Sinh. Chnh v the thanh Tong o khuyen khch chung ta luon luon tra li "bang cach cau chuc s lanh" (c. 9): phuc lanh khong phai la mot hnh thc be ngoai, khong phai ch la dau ch cua s le phep, nhng la mot n cao trong, ma chung ta la nhng ngi au tien a nhan lanh va co kha the chia se vi cac anh ch em khac. No la li loan bao tnh yeu cua Thien Chua, mot tnh yeu khong o lng, khong can kiet, khong bao gi suy giam va la nen tang ch that niem hy vong cua chung ta.

Cac ban than men, gi ay chung ta cung hieu tai sao Tong o Phero goi chung ta la "co phuc" khi chung ta phai au kho v cong ly (c. 13) Khong phai ch v mot ly do luan ly hay kho hanh, ma bi v moi mot lan chung ta nhan lay phan cua nhng ngi rot het, b gat bo ngoai le, hay chung ta khong ap tra s d bang s d, nhng tha th, khong bao thu, tha th va chuc phuc, moi lan chung ta lam ieu nay, la chung ta rang ngi len nh dau ch song ong va toa sang hy vong, va nh the tr thanh dung cu ui an va hoa bnh, theo con tim cua Thien Chua. Nh the hay tien len vi s du dang, hien hau, de thng, va lam viec lanh ca cho nhng ngi khong yeu chung ta.

c Thanh Cha a chao nhieu oan hanh hng khac nhau. Trong cac nhom noi tieng Phap ngai chao sinh vien hoc sinh va tn hu en t Phap va B va cau mong Chua Kito phuc sinh song trong tam long chieu sang khien cho ho tr thanh dau ch rang ngi tnh yeu cua Chua. c Thanh Cha cung chao cac oan hanh hng en t Anh quoc, Ailen, an Mach, Hoa Lan, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, ai Han, Viet Nam va Hoa Ky, ac biet nhom cac linh muc trng Bac My ang theo hoc tai Roma. Ngai cau chuc lo trnh Mua Chay dan a moi ngi ti niem vui phuc sinh vi con tim c thanh tay va canh tan trong n thanh cua Chua Thanh Than.

c Thanh Cha cung chao cac oan hanh hng noi tieng c, ac biet hoc sinh trng c Hong Y von Galen Telgte va Maria Ward Neuburg ben song Donau. Ngai cau mong cac le nghi Tuan Thanh giup canh tan niem tin phuc sinh va giup em niem hy vong cua Chua Kito en vi ngi khac.

Chao cac oan hanh hng noi tieng Tay Ban Nha va Bo ao Nha c Thanh Cha hy vong Tuan Thanh giup chiem ngam cuoc Kho nan, cai chet, s phuc sinh cua Chua, va giup tn hu tr thanh dung cu tnh yeu thng cua Chua cho moi ngi.

Vi cac tn hu Ba Lan c Thanh Cha noi trong cac ngay au thang t chung ta nh ti bien co c Gioan Phaolo II ve nha Cha. Ngai a la mot chng nhan ln cua Chua Kito, la ngi nhiet thanh benh vc c tin, a chuyen hai s iep ln cua long thng xot va Fatima cho the gii. S iep th nhat la trong Nam Thanh Long Thng Xot, va s iep th hai lien quan ti chien thang cua Trai Tim Vo Nhiem Me Maria tren s d, nhac nh ky niem 100 nam c Me hien ra tai Fatima. Chung ta hay on nhan cac s iep ay e chung tham nhap cuoc song va m toang ca long cho Chua Kito.

Trong so cac nhom tieng Y c Thanh Cha ac biet chao gia nh cac quan nhan a nga guc trong cac s menh hoa bnh do c Cha Santo Marciano, Tong tuyen uy quan oi Italia hng dan, cong oan Rwanda tai Italia, va cac tien s Hiep hoi quoc gia nong nghiep va rng cay Italia, cung nh cac thanh vien tham d ai hoi do Hoi ong toa thanh Van hoa to chc nham suy t ve tng lai nhan loai di anh sang cac nganh y khoa va gia tr ngan i cua luan ly. Ngai cung chao cong oan Gioan XXIII chuyen cu giup cac phu n nan nhan cua mai dam, va mi tn hu Roma tham d buoi i ang Thanh Gia cho cac phu n b ong anh vao ngay th sau mung 7 thang t nam 2017 tai Garbatella.

Chao cac ban tre, ngi au yeu va cac oi tan hon ngai nhac cho moi ngi biet th t ngay 5 thang 4 nam 2017 Giao Hoi mng knh thanh Vinh Sn Ferrer, dong aminh. Ngai khuyen cac ban tre noi gng thanh nhan hoc noi chuyen vi Chua, tranh noi cac li vo ch va tai hai; ngi au yeu hoc tn thac ni Chua Kito chu ong anh trong moi luc nh thanh nhan; va cac cap v chong mi ci xin thanh nhan bau c cho e biet quang ai dan than trong s menh la cha me gia nh.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page