c Thanh Cha keu goi cac linh muc

thc thi c bac ai muc t

yeu men Chua het long

 

c Thanh Cha keu goi cac linh muc thc thi c bac ai muc t, yeu men Chua het long.

Vatican (SD 1-04-2017) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cac linh muc thc thi c bac ai muc t, yeu men Chua het long, vt thang ca nhan chu ngha va co tinh than hy sinh t bo.

Ngai a ra li nhan nhu tren ay trong buoi tiep kien sang hom 1 thang 4 nam 2017 danh cho 160 ngi thuoc ban giam oc, cac linh muc sinh vien va cu sinh vien Hoc vien Giao Hoang Tay Ban Nha tai Roma, nhan dp ky niem 125 nam thanh lap Hoc Vien nay.

Hien dien tai buoi tiep kien cung co c Hong Y Ricardo Blazquez Perez, Chu tch Hoi ong Giam Muc Tay Ban Nha va mot so Giam Muc.

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha a quang dien y ngha li Chua Giesu tra li cho mot thay Levi: "Con hay yeu men Chua het long, het linh hon va het sc lc" (Mc 12,30), va ngai rut ra nhng ket luan thc hanh: c bac ai muc t oi chung ta phai i ra ngoai, gap g tha nhan, cam thong, on nhan va thanh tam tha th cho ho. Nhng khong the co s tang trng trong bac ai neu song trong co oc. V the, Chua keu goi chung ta hop thanh mot cong oan, e c bac ai tu tap tat ca cac linh muc trong moi lien he ac biet cua s vu va tnh huynh e".

c Thanh Cha cung noi en thach o vt thang ca nhan chu ngha, song s khac biet nh mot hong an, tm kiem s hoep nhat trong hang linh muc, la dau ch s hien dien cua Thien Chua trong i song cong oan.

c Thanh Cha nhac nh rang viec ao tao mot linh muc khong the ch co tnh chat tr thc, hoc van, lay bang cap, tuy no cung rat quan trogn va can thiet. Viec ao tao ay phai la mot tien trnh toan dien, bao trum moi kha canh trong cuoc song, va giup chung ta xch lai gan Thien Chua va tha nhan.

Sau cung, c Thanh Cha nhan nhu cac Linh Muc ng hai long v co mot cuoc song ngan nap, thoai mai, khong phai lo lang g; can t bo nhng g d tha e giup nhng ngi tung thieu va yeu uoi. (SD 1-4-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page