Huan t cua c Thanh Cha Phanxico

vi cac tham d vien

Hoi ngh quoc te ve Thanh nhac

 

Huan t cua c Thanh Cha Phanxico vi cac tham d vien Hoi ngh quoc te ve Thanh nhac.

Roma (WH 09-03-2017) - Hom th Bay 04 thang 03 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien 400 tham d vien cua Hoi ngh quoc te ve Thanh nhac to chc tai Roma vi chu e "Am nhac va Giao hoi: Viec th phng va Van hoa nam mi nam sau Huan th Musicam Sacram".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van bai huan t cua c Thanh Cha trong buoi tiep kien:

 

Anh ch em than men,

Toi vui mng c gap tat ca anh ch em t nhieu quoc gia ang quy tu tai Roma e tham d Hoi ngh "Am nhac va Giao hoi: Viec th phng va Van hoa nam mi nam sau Huan th Musicam Sacram" do Hoi ong Toa Thanh ve Van hoa va Bo Giao duc Cong giao phoi hp vi Hoc vien Giao hoang ve Thanh nhac va Hoc vien Giao hoang ve Phung vu thuoc trng Thanh Anselmo to chc.

Toi than ai chao tat ca anh ch em, trc het la c hong y Gianfranco Ravasi; cam n c hong y a co li gii thieu. Toi mong rang kinh nghiem gap g va oi thoai trong nhng ngay nay, khi cung nhau suy t ve thanh nhac va, ac biet, trong cac kha canh van hoa va nghe thuat cua no se em lai hoa trai cho cac cong ong trong Giao hoi.

Na the ky sau Huan th Musicam Sacram, Hoi ngh nay muon ao sau -trong nhan gii lien nganh va ai ket- moi tng quan hien nay gia thanh nhac vi van hoa ng ai, gia am nhac c cong ong Kito giao chap nhan va s dung vi cac xu hng am nhac ang thnh hanh. Mot ieu quan trong na la suy t ve viec ao tao ve my hoc va am nhac cho cac giao s cung nh tu s va giao dan dan than trong i song muc vu, va trc tiep hn, trong cac schola cantorum (Trng day thanh nhac).

Van kien au tien c Cong ong Vatican II ban hanh chnh la Hien che ve Phung vu, Sacrosanctum Concilium. Cac ngh phu a nhan thc ro ngi tn hu gap kho khan khi tham d phung vu vi mot ngon ng, li noi va dau ch ma ho khong hieu c tron ven. e cu the hoa nhng net chnh ma Hien che a vach ra, a co nhng Huan th c ban hanh, trong o co Huan th ve thanh nhac. T o, mac du khong co van kien mi nao c Huan quyen a ra ve e tai nay, nhng a co nhieu phat bieu khac cua cac giao hoang e nh hng cho nhng suy t va hoat ong muc vu.

Phan Dan nhap cua Huan th noi tren van con rat hp thi: "Le nghi phung vu se mang hnh thc cao quy hn, khi c c hanh kem theo ca hat, moi khi tha tac vien chu toan ung nhiem vu cua mnh, va khi co dan chung tham d. That vay, di hnh thc o, li cau nguyen c dien ta tham thuy hn; mau nhiem phung vu vi nhng ac iem co tnh pham trat va cong ong c bieu lo ro rang hn; long ngi hp nhat vi nhau hn nh cung hat chung mot giong, nh c nhn ngam ve ep cua s vat thanh ma vn ti nhng thc tai vo hnh. Cuoi cung, toan bo viec c hanh bieu lo trc nen phung vu thien quoc ang c hoan tat trong thanh Gierusalem mi, mot cach ro rang hn" (so 5).

Tuan theo nhng ch dan cua Cong ong, Huan th a nhieu lan neu bat tam quan trong cua s tham gia cua cong oan tn hu, c mo ta la "tch cc, y thc va song ong" va cung nhan manh rat ro rang "tnh chat quan trong ch thc cua mot buoi c hanh phung vu t tuy thuoc vao hnh thc ca hat cau ky hoac pho dien cac le nghi cho ep mat, hn la da vao phong cach c hanh sao cho xng ang, trang nghiem va ao c" (s. 11). Do o, trc het o la s tham d tch cc vao mau nhiem Thien Chua, vao cuoc "than hien" dien ra trong moi Thanh le, trong o Thien Chua hien dien gia dan Ngai, dan c keu goi tham d thc s vao n cu roi do cai chet va s phuc sinh cua Chua Kito. V the, s tham d cach y thc va tch cc he tai viec i sau vao mau nhiem nay, e chiem ngam, th phng va on nhan mau nhiem ay, nhan ra y ngha cua mau nhiem, nh s thinh lang thanh va "tnh am nhac cua ngon ng ma Chua noi vi chung ta" (Bai giang tai Nha nguyen Santa Marta, 12-12-2013). Chnh trong vien tng nay a dien ra Hoi ngh suy t ve canh tan thanh nhac va s ong gop quy bau cua thanh nhac.

Ve van e nay, a nay sinh mot s menh kep ma Giao hoi c keu goi thc thi, ac biet la qua tat ca nhng ai, vi nhieu chc v khac nhau, lam viec trong lnh vc nay. Mot mat, o la bao ve va phat huy di san phong phu va a dang tha hng t qua kh, s dung no vi s quan bnh trong hien tai va tranh nguy c ve mot quan iem hoai niem hay "khao co".

Mat khac, can phai lam sao cho thanh nhac va thanh ca phung vu "hoi nhap van hoa" hoan toan vao cac ngon ng nghe thuat va am nhac hien nay; ngha la phai co kha nang nhap the va dien dch Li Chua thanh li ca tieng hat, thanh giai ieu lam rung ong trai tim cua nhng con ngi thi ai chung ta, va con tao ra ca mot bau kh tam tnh thuc ay c tin va khi gi ngi ta on nhan va tham d tron ven vao mau nhiem c c hanh.

Chac chan, s giao thoa vi tnh hien ai va viec a cac ngon ng ban x vao Phung vu a tao ra kha nhieu van e ve ngon ng, hnh thc va the loai am nhac. oi khi, mot s tam thng, hi ht va xoang xnh nao o a lan lt, lam thiet hai en ve ep va s cao ca cua cac c hanh phung vu. V the, cac nhan vat chu chot trong lnh vc nay - nhac cong, nhac s, ca trng va ca vien cua cac schola cantorum, cac linh hoat vien phung vu - co the co nhng ong gop quy bau, ac biet la ve pham chat, cho viec canh tan thanh nhac va thanh ca phung vu. e thuc ay tien trnh nay, can phai co mot nen giao duc am nhac ung an, nhat la cho nhng ngi chuan b lam linh muc - trong s oi thoai vi cac trao lu am nhac cua thi ai chung ta cung nh vi nhng oi hoi cua cac vung van hoa khac nhau, va vi tinh than ai ket.

Anh ch em than men, xin cam n anh ch em mot lan na v s dan than cua anh ch em trong lnh vc thanh nhac. Nguyen xin c Trinh N Maria ong hanh vi anh ch em, Me la ang a hat len s thanh thien ay xot thng cua Thien Chua trong bai Magnificat. Toi xin anh ch em ng sao lang muc tieu quan trong nay: giup cho cong oan phung vu va dan Chua nhan thc va tham d mau nhiem Thien Chua, vi moi giac quan, than xac cung nh tinh than. Nhiem vu cua thanh nhac va thanh ca phung vu la giup chung ta cam nghiem vinh quang cua Thien Chua, ve ep va s thanh thien cua Ngai bao phu chung ta nh mot "am may sang ngi".

Xin anh ch em cau nguyen cho toi, va toi u ai ban Phep lanh Toa Thanh cho anh ch em.

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page