S iep mua chay 2017

cua c Thanh Cha Phanxico

 

S iep mua chay 2017 cua c Thanh Cha Phanxico.

Vatican (Vat. 28-02-2017) - Trong s iep Mua Chay bat au t ngay 1 thang 3 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico mi goi cac tn hu Kito lang nghe Li Chua, e nhan ra va phung s Chua Kito trong tha nhan, nhat la nhng ngi ngheo kho.

Trong Mua Chay Thanh, cac tn hu c mi goi thanh tay, hoan cai tam hon, chuan b on mng Le Phuc Sinh. c Thanh Cha Phanxico cung muon ong hanh vi cac tn hu qua s iep c cong bo hom 7 thang 2 nam 2017.

Trong S iep c Thanh Cha ac biet quang dien du ngon Phuc Am ve ngi phu ho hang ngay yen tiec linh nh, trong khi mot ngi ngheo kho la ong Lazzaro ngoi trc cong nha ong ta khong co g e an (Xc Lc 16,19-31), va t o rut ra nhng bai hoc thc tien cho cuoc song tam linh. Trong phan ket luan, c Thanh Cha cau xin Chua Thanh Linh hng dan cac tn hu trong hanh trnh mua chay, thc hien mot con ng hoan cai ch thc, e tai kham pha hong an Li Chua, e c thanh thay khoi toi loi von lam cho chung ta mu quang, hau phung s Chua Kito ni cac anh ch em tung thieu".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van s iep cua c Thanh Cha:

 

Anh ch em than men,

Mua Chay la mot cuoc khi au mi, mot con ng dan en mot muc tieu chac chan la Le Phuc Sinh, chien thang cua Chua Kito tren s chet. Mua nay van luon gi en chung ta mot li mi goi manh me 'hay hoan cai': Kito hu c keu goi het long tr ve cung Thien Chua (Ge 2,12) e khong hai long vi mot cuoc song tam thng, nhng tang trng trong tnh ban vi Chua. Chua Giesu la ngi ban trung tn khong bao gi bo ri chung ta, v, ca khi chung ta pham toi, Chua van kien nhan ch i chung ta tr ve vi Ngai, va qua s ch i nay, Ngai bay to y muon tha th (Xc Bai giang thanh le, 8-1-2016).

Mua Chay la thi iem thuan tien e tang cng i song tam linh qua cac phng tien thanh ma Giao Hoi cong hien cho chung ta: an chay, cau nguyen va lam phuc. Ni can ban tat ca nhng ieu ay co Li Chua ma chung ta c mi goi lang nghe va suy gam sieng nang hn trong mua nay. ac biet toi muon dng lai ay du ngon ngi phu ho va ong Lazzaro ngheo kho (Xc Lc 16,19-31). Chung ta hay e cho mnh c nhng trang ay y ngha nay gi hng, va cong hien cho chung ta cha khoa e hieu cach thc hanh ong e at en hanh phuc chan thc va s song vnh cu, qua s hoan cai chan thanh.

1. Tha nhan la mot hong an

Du ngon bat au bang cach trnh bay hai nhan vat chnh, nhng ngi ngheo c mo ta vi nhieu chi tiet hn: ong ta trong mot tnh trang tuyet vong va khong co sc ng day, ong nam ca nha ngi giau va an nhng mau banh t ban an cua ngi giau ri xuong, ong b ghe l toan than va nhng con cho en liem cac vet thng ay (xc vv. 20-21). V the boi canh that la en toi, con ngi b ha gia va tui nhuc.

Quang canh cang bi tham hn neu ta e y en s kien ngi ngheo co ten la Lazzaro: mot ten ay trien vong, ngha en la "Thien Chua tr giup". V the, nhan vat nay khong phai la mot ngi vo danh, nhng co nhng net ro rang va c trnh bay nh mot ngi co mot lch s rieng. Trong khi oi vi ngi phu ho, ong Lazzaro nh mot ngi vo hnh, th oi vi chung ta ong tr nen mot ngi c biet en va hau nh la mot ngi quen thuoc, co khuon mat han hoi; va vi t cach o ong la mot hong an, mot s phong phu khon lng, mot ngi c Thien Chua mong muon, yeu men, nh en, cho du tnh trang cu the cua ong la tnh trang b con ngi t khc (Xc Bai giang Thanh le 6-1-2016).

"Ong Lazzaro day chung ta rang tha nhan la mot hong an. Tng quan ung an vi con ngi he tai nhn nhan gia tr cua ho vi long biet n. Ca ngi ngheo ni cong nha ngi giau khong phai la mot ieu cong kenh gay phien toai, nhng la mot li mi goi hoan cai va thay oi cuoc song. Li mi au tien du ngon nay a ra la hay m ca long chung ta cho tha nhan, v moi ngi la mot hong an, du la ngi lang gieng cua chung ta hay la ngi xa la. Mua chay la mua thuan tien e m ca cho moi ngi tung thieu va nhan ra ni ho khuon mat cua Chua Kito. Moi ngi en gap chung ta la mot hong an va ang c tiep on, ton trong va yeu men. Li Chua giup chung ta m rong oi mat e on tiep va yeu men s song, nhat la khi s song ay yeu t. Nhng e co the lam ieu ay, cung can phai coi trong ieu ma Tin Mng to cho chung ta ve ngi phu ho.

2. Toi loi lam chung ta mu quang

Du ngon that la ro rang thang than trong viec neu bat s tng phan gia ngi phu ho va ngi ngheo (Xc v.19). Trai vi ong Lazzaro ngi ngheo kho, ngi phu ho ay khong co ten va ch c coi la "ngi giau". S giau su cua ong ta c bieu lo qua y phuc ong ta mac, sang trong thai qua. Thc vay, ao o sam cua ong rat qu gia, hn ca vang bac, v ao ay c danh cho cac than minh (Gr 10.9 va cho vua chua (Gdc 8,26).. S giau sang cua ngi phu ho ay that la thai qua, cung v ong ta bieu dng moi ngay nh thoi quen: "Moi ngay ong ta yen tiec linh nh" (v.19). Ni ngi phu ho ay ngi ta thay qua 3 ieu ke tiep nhau: yeu tien bac, huyenh hoang va kieu ngao (Xc. Bai giang thanh le 20-9-2013).

Thanh Phaolo tong o noi rang "S ham ho tien bac la nguon goc moi s ac" (1 Tm 6,10). No la ong lc chnh gay ra tham o va nguon mach gay ra ghen tng, cai lay va nghi ng. Tien bac co the thong tr chung ta, en o no tr thanh mot than tng bao chua (Xc Tong huan Niem Vui Phuc Am, 55). Thay v la mot dung cu chung ta s dung e lam s thien va thc thi tnh lien i vi tha nhan, tien bac co the bien chung ta va ca the gii thanh no le, phai tuan hanh mot tieu chuan ch ky, khong con cho cho tnh thng va can tr hoa bnh.

Du ngon nay to cho chung ta thay s ham ho tien bac cua ngi phu ho lam cho ong ta hao danh. Nhan cach cua ong ta c the hien qua nhng ve be ngoai, to cho ngi ta thay ieu ma ong ta co the lam c. Nhng cai ve be ngoai che ay s trong rong trong noi tam. Cuoc song cua ong ta tr thanh tu nhan cua cai hao nhoang be ngoai, cua chieu kch hi ht va phu du cua cuoc song (Xc ibd. 62).

Cap o thap nhat cua s sa oa luan ly nay chnh la s kieu ngao. Ngi phu ho an mac nh the mnh la vua, gia bo cung cach nh mot v than, ma quen mnh ch la mot pham nhan hay chet. oi vi ngi b h hong v long yeu thch giau sang khong co g khac ngoai cai toi cua ho, va v the nhng ngi xung quanh ho khong c ho nhn en. Ket qua cua s quyen luyen tien bac la mot th mu quang: ngi giau khong thay ngi ngheo ang chu oi, b e bep trong tui nhuc!".

Khi nhn nhan vat ay, ta hieu tai sao Tin Mng rat la ro rang khi len an s yeu thch tien bac: "khong ai co the lam toi hai chu, v hoac ho ghet chu nay va men chu kia, hoac gan bo vi chu nay va khinh re chu kia. Cac con khong the lam toi Thien Chua lan cua cai" (Mt 6,24)

3. Li Chua la mot hong an

Tin Mng ve ngi phu ho va ong Lazzaro ngheo kho giup chung ta chuan b tot ep cho le Phuc Sinh sap en gan. Phung vu Th T le Tro mi goi chung ta song mot kinh nghiem giong vi kinh nghiem ma ngi phu ho a trai qua mot cach rat bi tham. V linh muc, khi bo tro tren au, lap lai nhng li nay: "Con hay nh mnh la tro bui va se tr ve bui tro". Thc vay, ngi phu ho va ngi ngheo, ca hai eu chet va phan chnh cua du ngon hng ve i sau. Hai nhan vat bat ng kham pha thay "chung ta khong mang theo s g t tran the va chung ta chang co the mang i ieu g" (1 Tm 6,7).

Ca cai nhn cua chung ta cung hng ve i sau, ni ma ngi phu ho co mot cuoc oi thoai dai vi To Phu Abraham ma ong goi la "cha" (Lc 16,24.27), chng to mnh thuoc ve Dan Chua. Chi tiet ac biet nay cang lam cho cuoc song cua ong ta mau thuan, v cho en nay khong noi g ve tng quan cua ong vi Thien Chua. Thc te la trong cuoc song cua ong khong co cho cho Thien Chua, than minh duy nhat cua ong la chnh ong.

Ch trong nhng chao ao c cc cua i sau ngi giau co mi nhan ra Lazzaro va ong muon ngi ngheo nay thoa du noi au kho cua ong bang mot chut nc. Nhng c ch ong yeu cau Lazzaro cung giong nh nhng c ch ma ngi giau ay le ra co the lam nhng khong bao gi lam. Tuy nhien, To Phu Abraham giai thch cho ngi giau rang: "Trong cuoc song con a nhan c nhng cua cai con Lazzaro nhan c nhng tai ng, gi ay Lazzaro c an ui con con th gia nhng cc hnh" (v. 25). Trong i sau, s cong bnh c tai lap va tai ng trong cuoc song c quan bnh hoa bang ieu thien hao.

Du ngon tiep tuc va trnh bay mot s iep cho tat ca cac tn hu Kito. Thc vay ngi phu ho con anh em tren tran the, ong xin Abraham gi Lazzaro en gap e canh cao ho, nhng Abraham tra li: "Ho co Moise va cac ngon s, ho hay nghe li cac v ay" (v.29). ng trc van nan cua ngi phu ho, Abraham noi them: "Neu ho khong nghe Moise va cac ngon s, th ho cung chang nghe neu co ngi nao song lai t coi chet" (v.31).

Qua o ta thay ro van e cua ngi giau co: can coi nhng tai ng cua ong ta chnh la v khong lang nghe Li Chua; tnh trang nay khien ong khong yeu men Thien Chua na va v the ong coi re tha nhan. Li Chua la mot sc manh sinh ong, co kha nang khi day s hoan cai tam hon con ngi va hng con ngi ve cung Thien Chua. Khep kn ca long oi vi hong an cua Thien Chua ang ang noi vi con ngi, th se a ti hau qua khep kn tam hon oi vi ngi anh em.

Va c Thanh Cha ket luan rang:

"Anh ch em than men, Mua Chay la thi ky thuan tien e canh tan ban than trong cuoc gap g vi Chua Kito hang song qua Li Ngai, qua cac b tch va tha nhan. Chua a trai qua 40 ngay trong sa mac va a chien thang nhng la ao cua Ten Cam Do, Ngai ang ch cho chung ta con ng can i theo. Xin Chua Thanh Linh hng dan chung ta thc hien mot con ng hoan cai chan thanh e tai kham pha hong an Li Chua, c thanh tay khoi toi loi khien chung ta mu quang va phung s Chua Kito ni nhng anh ch em tung thieu. Toi khuyen khch tat ca cac tn hu hay bieu lo s canh tan tinh than nay ke ca bang cach tham gia cac Chien Dch Mua Chay ma nhieu to chc cua Giao Hoi cac ni tren the gii ang co vo e lam tang trng nen van hoa gap g trong gia nh nhan loai duy nhat. Chung ta hay cau nguyen cho nhau e, khi tham d chien thang cua Chua Kito, chung ta biet m rong nhng canh ca cua chung ta cho ngi yeu uoi va ngheo tung. Nh the chung ta co the song va lam chng tron ven ve niem vui cua Le Phuc sinh.

Vatican ngay 18 thang 10 nam 2016, le Thanh Luca Thanh S.

Phanxico Giao Hoang

 

Tran c Anh, OP chuyen y

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page