S iep cua c Thanh Cha

nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 25

 

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 25.

Vatican (Vat. 10-02-2017) - c Hong Y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, ac S cua c Thanh Cha, se chu s thanh le trong the quoc te luc 10 gi sang ngay 11 thang 2 nam 2017 tai Vng cung Thanh ng Thanh Pio 10 Trung tam Thanh Mau Lo c nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 25.

Thanh le c ai truyen hnh Lo c va nhieu ai phat thanh Cong Giao tieng Phap trc tiep truyen i.

Ban chieu cung ngay, vao luc 3 gi ri, se co buoi lan hat Man Coi bang tieng Phap trc hang a c Me Lo c, va luc 6 gi chieu co kinh Man Coi bang tieng Y. Sau cung, vao luc 9 gi toi se co cuoc rc uoc knh c Me.

Trc o, trong hai ngay 9 va 10 thang 2 nam 2017, co Hoi ngh thng nien cua cac ban to chc cac cuoc hanh hng Lo c, cung nh cac chu nha tro on tiep cac khach hanh hng tai Trung Tam Thanh Mau quoc te nay. Trong hai ngay hoi ngh, ngoai cac buoi thuyet trnh va chia se, con co nhng buoi cau nguyen va thanh le. ac biet toi ngay 9 thang 2 nam 2017, co buoi chieu cuon phim mi vi ta e "Cac cuoc khoi benh va phep la Lo c".

c Thanh Cha Phanxico cung ac biet quan tam en viec c hanh Ngay The gii cac benh nhan lan th 25 tai Lo c nam 2017. Trong th bo nhiem c Hong Y Parolin lam ac S, ngai chao tham cac benh nhan tren toan the gii va bay to s gan gui vi nhng ngi ang chu au kho, ong thi mi goi cac tn hu kien tr cau xin s chuyen au cua Me Maria, la Sc Khoe cua cac benh nhan, e Me xin Con cua Me doi dao an sung, nhat la n kien nhan trong sau muon, long tn thac ni Thien Chua, va long biet n v nhng n lanh a nhan lanh cung nh long yeu men oi vi tat ca moi ngi.

Ngoai ra, c Thanh Cha cung a cong bo mot s iep e chuan b cac tn hu the gii c hanh Ngay The Gii cac benh nhan sot sang va chan thanh.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van s iep cua c Thanh Cha nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 25:

 

Anh ch em than men,

Ngay 11 thang 2 ti ay trong toan Giao Hoi, ac biet tai Lo c, se c hanh Ngay The Gii cac benh nhan ve e tai: 'Kinh ngac v ieu Thien Chua thc hien: "ang Toan Nang a lam cho toi nhng ieu trong ai" (Lc 1,40). Ngay nay do v Tien Nhiem cua toi, Thanh Gioan Phaolo 2, thanh lap nam 1992, va c c hanh lan au tien chnh tai Lo c ngay 11 thang 2 nam 1993. Ngay nay la c hoi e ac biet quan tam en tnh canh cac benh nhan, va noi chung la nhng ngi au kho; va ong thi mi goi nhng ngi ang xa than v ho, bat au t cac than nhan, cac nhan vien y te va nhng ngi thien nguyen, hay cam ta v n goi nhan lanh t Chua e ong hanh cac anh ch em benh nhan. Ngoai ra, dp ky niem nay canh tan trong Giao Hoi sc manh tinh than e ngay cang thi hanh tot ep hn phan c ban trong s mang cua Giao Hoi, trong o co viec phuc vu nhng ngi rot cung, cac benh nhan, nhng ngi au kho, nhng ngi b loai tr va ngi b gat ra ngoai le xa hoi (Xc Gioan Phaolo 2, T Sac "Dolentium hominum, 11-2-1985,1). Chac chan nhng luc cau nguyen, c hanh Thanh Le va xc dau benh nhan, chia se vi ngi benh va nhng ao sau ve ao c sinh hoc va than hoc muc vu dien ra tai Lo c trong nhng ngay nay se cong hien mot ong gop quan trong cho viec phuc vu nay.

Ngay t bay gi toi at mnh trong tinh than ni Hang a Massabielle, trc anh c Me Vo Nhiem, ni Me ang Toan Nang a lam nhng ieu trong ai e cu chuoc nhan loai, toi muon bay to s gan gui vi tat ca anh ch em ang trai qua kinh nghiem au kho, va vi gia nh anh ch em; va toi cung bay to long qu men oi vi tat ca nhng ngi, trong nhng vai tro khac nhau va trong tat ca cac c cau y te rai rac tren the gii, ang hoat ong theo kha nang chuyen mon, tinh than trach nhiem va long tan tuy, e thoa du au kho, san soc va mang lai an sinh hang ngay cho anh ch em. Toi muon khch le tat ca moi ngi, cac benh nhan, ngi au kho, cac bac s, y ta, than nhan, ngi thien nguyen, hay chiem ngam ni Me Maria, la Sc Khoe cua cac benh nhan, Ngi bao am s du dang cua Thien Chua oi vi moi ngi va la mau gng long pho thac cho thanh y Chua; va luon tm c trong c tin, c nuoi dng bang Li Chua va cac B Tch, sc manh e yeu men Thien Chua va anh ch em ca trong kinh nghiem benh tat.

Chung ta di cai nhn cua Me Maria nh thanh n Bernadette. Thieu n khiem ha Lo c ke lai rang c Trinh N, ma thanh n goi la "Ba ep", nhn thanh n nh nhn mot ngi. Nhng li n s nay mo ta s sung man cua mot quan he. Bernadette, mot thieu n ngheo, khong biet ch va au yeu, cam thay c Me Maria nhn en nh mot ngi. Ba ep noi vi co be vi long ton trong, khong phai vi s thng hai. ieu nay nhac nh chung ta rang moi benh nhan la va se luon luon la mot ngi, va can phai c oi x nh vay. Cac benh nhan, trong t cach la nhng ngi mang benh tat, ke ca nhng benh tat rat nang, co pham gia bat kha nhng va co s mang rieng trong cuoc song va khong bao gi tr thanh nhng o vat, cho du nhieu khi co the ho dng nh la ngi bat ong, nhng thc te khong bao gi nh vay.

Bernadette, sau khi Hang a, nh kinh nguyen, a bien oi s mong manh cua mnh thanh s nang cho nhng ngi khac, nh tnh yeu tr nen co the lam cho tha nhan c phong phu, va nhat la dang hien cuoc song e cu o nhan loai. S kien Ba ep bao thanh n cau nguyen cho nhng ngi co toi, nhac nh chung ta rang cac benh nhan, nhng ngi au kho, khong phai ch mang trong mnh c muon c cha lanh, nhng ca c muon song theo tinh than Kito, en o dang hien cuoc song cua mnh nh nhng mon e tha sai ch thc cua Chua Kito. Me Maria a ch cho Bernadette n goi phuc vu cac benh nhan va keu goi ch tr thanh N Tu Bac Ai, mot s mang ma ch dien ra mc cao en o tr thanh mau gng ma moi nhan vien y te co the tham chieu. V vay chung ta hay cau xin c Me Vo Nhiem n biet mnh luon co lien he vi benh nhan nh vi mot ngi chac chan can c giup , nhieu khi can ca nhng ieu s ang nhat, nhng ho cung mang trong mnh mon qua chia se vi nhng ngi khac.

Cai nhn cua Me Maria, la ang An ui nhng ngi sau muon, soi sang khuon mat cua Giao Hoi trong s dan than hang ngay san soc nhng ngi tung thieu va au kho. Nhng hoa trai qu gia cua s quan tam an can nh the cua Giao Hoi oi vi the gii au kho va benh tat chnh la ly do e cam ta Chua Giesu, ang a lien i vi chung ta, trong niem vang phuc Chua Cha cho en en tren thap gia, e nhan loai c cu chuoc. Tnh lien i cua Chua Giesu, Con Thien Chua, sinh bi c Maria, la s bieu lo toan nang thng xot cua Thien Chua, ang t bieu lo trong i song chung ta, nhat la khi s song ay mong manh, b ton thng, b tui nhuc, b gat ra ngoai le, chu au kho - o tran vao cuoc song ay sc manh cua niem hy vong lam cho chung ta troi day va nang chung ta.

"Bao nhieu phong phu cua tnh ngi va cua c tin khong c phan tan mat, nhng ung hn phai giup chung ta ng au vi nhng yeu uoi con ngi, va ong thi, vi nhng thach o trong lanh vc y te va ky thuat. Nhan dp Ngay The gii cac benh nhan chung ta co the tm c mot a tien mi e gop phan pho bien mot nen van hoa ton trong s song, sc khoe va moi trng; mot ong lc c canh tan e chien au cho s ton trong ac tnh toan ven va pham gia cua nhng ngi, qua mot loi tiep can ung an oi vi nhng van e ao c sinh ho, bao ve nhng ngi yeu the nhat va cham soc moi trng.

Nhan dp Ngay The gii cac benh nhan lan th 25, toi tai bay to s gan gui trong kinh nghiem va khch le cac bac s, y ta, nhng ngi thien nguyen va tat ca nhng ngi thanh hien, nam cung nh n ang dan than phuc vu cac benh nhan va nhng ngi gap kho khan; cac to chc cua Giao Hoi va dan s, ang hoat ong trong lanh vc nay; va cac gia nh ang yeu thng cham soc nhng ngi than yeu benh tat. Toi cau chuc tat ca luon la nhng dau ch vui mng ve s hien dien va tnh thng cua Thien Chua, noi gng chng ta rang ngi cua bao nhieu ban hu cua Thien Chua trong o co thanh Gioan Thien Chua, thanh Camillo de Lellis, bon mang cac nha thng va cac nhan vien y te, thanh Teresa Calcutta, tha sai ve du dang cua Thien Chua.

Tat ca anh ch em, cac benh nhan, cac nhan vien y te, nhng ngi thien nguyen, cung nhau chung ta dang li khan nguyen len Me Maria, xin s chuyen cau t mau cua Me nang va ong thanh c tin cua chung ta va xin Chua Kito Con cua Me ban cho chung chung ta niem hy vong trong hanh trnh cha lanh va sc khoe, y thc ve tnh huynh e va trach nhiem, s dan than phat trien nhan ban toan dien va niem vui biet n moi lan no lam cho chung ta kinh ngac v long trung thanh va t bi cua Chua.

Lay Me Maria la Me chung con, trong Chua Kito Me on nhan moi ngi chung con lam con cua Me, xin Me nang s ch i tn thac cua tam hon chung con , xin cu giup chung con trong tnh trang benh tat va au kho cua chung con, xin hng dan chung con en cung Chua Kito Con cua Me va la Anh chung con va xin giup chung con tn thac ni Chua Cha ang thc hien nhng ieu cao ca.

Toi ha nh en tat ca anh ch em trong kinh nguyen va toi thanh tam ban Phep lanh Toa Thanh cho anh ch em.

Vatican ngay 8 thang 12 nam 2016

Phanxico Giao Hoang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page