S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan Ngay The gii Di dan va ngi T nan 2017

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Di dan va ngi T nan 2017 (15 thang Gieng nam 2017).

Vatican (WH 15-01-2017) - Trong S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Di dan va ngi T nan 15 thang Gieng nam 2017, c Thanh Cha Phanxico keu goi moi ngi lu y en thc te cua cac tre em di dan, ac biet la nhng em ang song mot mnh. c Thanh Cha xin moi ngi hay giup nhng ai, v nhieu ly do khac nhau, buoc phai song xa que va xa la gia nh cua ho.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Di dan va ngi T nan 15 thang Gieng nam 2017:

 

"Cac tre em nhap c, nhng ngi de b ton thng va khong co tieng noi"

Anh ch em than men,

"Ai tiep on mot em nho nh em nay v danh Thay, la tiep on chnh Thay; va ai tiep on Thay, th khong phai la tiep on Thay, nhng la tiep on ang a sai Thay" (Mc 9,37; x Mt 18,5; Lc 9,48; Ga 13,20). Vi nhng li nay, cac tac gia Tin mng nhac nh cong oan Kito hu li day cua Chua Giesu, li va soi sang va co tnh thach o. Cau nay vach ra con ng chac chan dan ta en vi Thien Chua, con ng ay bat au t viec nho nhat, va nh an sung cua ang Cu chuoc chung ta, se tr thanh hanh ong on tiep ngi khac. Tiep on la mot ieu kien can thiet lam cho hanh trnh ay tr thanh mot thc tai cu the: Thien Chua a tr thanh mot con ngi gia chung ta. Ni c Giesu Thien Chua a tr nen mot em nho, va c tin m ra vi Thien Chua, la ieu nuoi dng niem cay trong, c the hien ni s yeu thch gan gui nhng ngi nho nhat va yeu uoi nhat. c men, c tin va c cay eu hien dien cach tch cc ni nhng viec lam thng xot, phan hon cung nh phan xac, nh chung ta a tai kham pha trong Nam Thanh ngoai thng nay.

Nhng cac tac gia Tin mng cung suy t ve trach nhiem cua ngi hanh ong nghch vi long thng xot: "Ai lam c cho mot trong nhng ke be mon ang tin Thay ay phai sa nga, th tha treo coi a ln vao co no ma xo cho chm xuong ay bien con hn." (Mt 18,6; x. Mc 9,42; x. Lc 17,2). Lam sao chung ta lai khong biet en li canh bao nghiem khac nay khi thay nhng ke vo lng tam ang khai thac ngi khac? Nhng hanh ong khai thac ay lam hai cac be trai va be gai, chung b a vao ong mai dam hoac vao vung lay cua khieu dam; tr thanh lao ong hay binh lnh tre em no le; b ay vao viec buon ban ma tuy va cac loai toi pham khac; cac em buoc phai tron chay khoi cuoc xung ot va khung bo, vi nguy c b co lap va b bo ri.

V the, nhan Ngay The gii ngi Di dan va ngi T nan hang nam, toi thay can phai lu y en thc te cua cac tre em di dan, ac biet la nhng em ang song mot mnh. Toi xin moi ngi hay cham soc nhng ngi tre, cac em khong the t bao ve mnh theo 3 le nay: chung la nhng tre nho, la ngi ngoai kieu va khong co phng tien t bao ve mnh. Xin moi ngi hay giup nhng ai, v nhieu ly do khac nhau, buoc phai song xa que va xa la gia nh cua ho.

Van e di dan hien nay khong phai la mot hien tng gii han trong mot so khu vc cua hanh tinh nay. No anh hng en tat ca cac chau luc va ang tr thanh mot tham trang tam mc toan cau. Tham trang nay khong ch lien quan en nhng ngi ang i tm mot cong viec xng ang hoac ieu kien song tot hn, ma con en ca nhng ngi -nam cung nh n, ngi gia cung nh tre em- b buoc phai ri bo nha ca vi hy vong tm c s an toan, hoa bnh va an ninh. Tre em la nhng ngi au tien phai tra gia at v cuoc di c, von gan nh luon luon do bao lc, ngheo kho, ieu kien ve moi trng, cung nh nhng kha canh tieu cc cua toan cau hoa. Nan canh tranh vo o nham de dang va mau chong kiem li a keo theo cac tai hoa khung khiep nh buon ban tre em, khai thac va lam dung tre v thanh nien, va noi chung, tc bo nhng quyen von co cua tre em nh Cong c Quoc te ve Quyen tre em a quy nh.

Tuoi th, vi ban tnh mong manh, co nhng nhu cau oc ao va khong the tc bo c. Trc het, o la quyen c hng mot moi trng gia nh lanh manh va an toan, ni ma mot a tre co the phat trien theo s ch dan va mau gng cua mot ngi cha va mot ngi me; roi en quyen va ngha vu c nhan nen giao duc ay u, trc het trong gia nh sau la trng hoc, la ni tre em co the phat trien nh nhng con ngi va tac nhan cua tng lai cua chnh mnh va tng lai cua at nc mnh. Tren thc te, nhieu ni tren the gii, biet oc, biet viet va lam cac phep tnh c ban van la ac quyen danh cho mot so t ngi. Hn na, tat ca tre em eu co quyen vui chi; noi tom lai, cac em co quyen c la tre em.

Nhng trong so nhng ngi di dan, tre em la nhom ngi de b ton thng nhat, v khi cac em phai oi mat vi cuoc song pha trc, cac em thanh nhng ngi vo hnh va khong co tieng noi: tnh trang bap benh lam cho cac em khong co giay t, the gii khong nhn thay cac em; viec khong co ngi ln i cung khien cho tieng noi cua cac em khong c cat len va lang nghe. Nh the, tre em di dan de dang ri xuong ay sau cua tnh trang mat nhan pham, o nan phi phap va bao lc pha huy tng lai cua qua nhieu ngi vo toi, ang khi mang li lam dung tre em la rat kho tieu diet.

Chung ta phai oi au vi thc te nay nh the nao?

Trc het, chung ta can phai y thc rang hien tng di dan khong phai la khong lien quan en lch s cu o, ma la mot phan cua lch s ay. Mot trong nhng lenh truyen cua Chua gan vi lch s ay: "Ngi khong c ngc ai va ap bc ngoai kieu, v chnh cac ngi a la ngoai kieu at Ai Cap" (Xh 22,21); "Anh em phai yeu thng ngoai kieu, v anh em a tng la ngoai kieu at Ai Cap" (nl 10,19). Hien tng nay lam thanh mot dau ch cua thi ai, mot dau ch noi ve cong trnh quan phong cua Thien Chua trong lch s va trong cong ong nhan loai, nham at en s hiep thong hoan vu. ang khi nhn nhan co nhng van e, va thng la nhng au kho va tham canh cua ngi di dan, cung nh nhng kho khan lien quan en oi hoi phai tiep on nhng ngi nay mot cach xng ang, Giao hoi van khuyen khch chung ta nhan ra ke hoach cua Thien Chua, ngay trong chnh hien tng nay, e bao am rang khong ai la ngi xa la trong cong oan Kito hu, von bao gom "moi dan, moi chi toc, moi nc va moi ngon ng" (Kh 7,9). Moi con ngi eu ang quy trong; con ngi quan trong hn s vat, va gia tr cua mot to chc la do to chc ay oi x vi cuoc song va pham gia cua con ngi nh the nao, ac biet la khi ho de b ton thng, nh trng hp cua tre em di dan.

Hn na, phai nham en viec bao ve, viec hoi nhap va cac giai phap lau dai.

Trc het, phai ap dung moi bien phap co the e bao am cac tre em di dan c bao ve va an toan, bi v "cac em nay, trai cung nh gai, thng i en cho buong tha ni ng pho, lam moi cho nhng ke khai thac vo ao c, bien chung thanh nhng oi tng e bao hanh ve the xac, tinh than va tnh duc" (c giao hoang Beneicto XVI, S iep Ngay the gii ngi Di dan va ngi T nan, 2008).

Hn na, lan ranh phan chia gia di c va buon ban oi khi co the rat tinh te. Co nhieu yeu to gop phan lam cho ngi di dan de b ton thng, ac biet neu o lai la tre em: ngheo oi va thieu phng tien e song con - cong them nhng mong i khong thc te do cac phng tien truyen thong tao ra; trnh o hoc van thap; thieu hieu biet ve luat phap, ve van hoa va ngon ng cua nc on tiep ho. Tat ca nhng ieu nay lam cho tre em tr thanh nhng ngi le thuoc ve the chat va tam ly. Nhng sc manh ln nhat thuc ay viec khai thac va lam dung tre em chnh la nhu cau. Neu khong hanh ong quyet liet va hieu qua hn oi vi nhng ke hng li t viec lam dung ay, chung ta se khong the ngan chan nhieu hnh thc no le, ma tre em la nan nhan.

V the ieu can thiet oi vi nhng ngi nhap c la hp tac chat che hn bao gi het vi cac cong ong chao on ho, v li ch cua con cai ho. Chung toi het long biet n cac to chc va c quan, ca giao hoi lan dan s, a cong hien thi gian va nguon lc e bao ve tre v thanh nien khoi b lam dung bang nhieu hnh thc. ieu quan trong la phai luon hp tac cach hieu qua va chat che hn, khong ch da tren viec trao oi thong tin, ma con phai cung co cac mang li co kha nang bao am can thiep kp thi va cu the; nhng cung khong coi thng sc manh cua cac cong oan giao hoi, nhat la khi cac cong oan ay hiep nhat trong cau nguyen va tnh trong hiep thong huynh e.

Th hai, chung ta can phai nham en s hoi nhap cua tre em va thanh thieu nien di dan. Chung phu thuoc hoan toan vao cong ong ngi ln. Rat thng xay ra la khi viec thieu nguon tai chnh tr thanh ieu can tr viec phe chuan cac chnh sach thch ang nham giup va on nhan ngi nhap c. Ket qua la, thay v giup tre em di dan hoi nhap vao xa hoi, hoac giup chung hoi hng an toan, ngi ta ch n gian co ngan chan ngi nhap c, ieu nay lai khuyen khch nhng mang li bat hp phap; neu khong, ngi nhap c se b truc xuat ve nc ma khong he c quan tam en "li ch tot nhat cua ho".

Tnh trang cua cac tre em di dan tr nen toi te hn khi quy che danh chotre em khong hp le hoac khi tre em c cac to chc toi pham thue mn. Trong nhng trng hp ay, cac em thng b gi en cac trung tam giam gi. Khong phai la ieu bat thng neu chung b bat, va v khong co tien e nop phat hoac e tr ve que hng, chung co the b giam gi lau dai, tiep xuc vi cac hnh thc khac nhau cua s lam dung va bao lc. Trong nhng hoan canh nay, quyen cua cac quoc gia kiem soat phong trao di dan va bao ve cong ch quoc gia phai phoi hp vi ngha vu giai quyet va hp thc hoa tnh trang cua tre em di dan, hoan toan ton trong pham gia cua cac em va tm cach ap ng nhu cau cua cac em khi cac em n oc, va ca nhu cau cua cha me cac em, v thien ch cua ca gia nh.

ieu quan trong c ban la ap dung cac bien phap thch ang trong nc va cac ke hoach hp tac c quoc gia goc va quoc gia ni en thoa thuan vi nhau, nham loai bo nhng nguyen nhan buoc tre v thanh nien phai ra i.

Th ba, toi xin gi li keu goi chan thanh en moi ngi hay tm kiem va ap dung cac giai phap lau dai. V ay la mot hien tng phc tap, van e tre em di dan phai c giai quyet tan goc. Chien tranh, vi pham nhan quyen, tham nhung, ngheo oi, mat can bang va tham hoa moi trng, eu la nhng nguyen nhan cua van e nay. Tre em la ngi au tien phai ganh chu, co khi b bao hanh va nhieu hnh thc bao lc ve the ly khac, cong them nhng tan cong ve tinh than va tam ly, von luon e lai nhng vet seo hau nh khong the xoa nhoa.

V the, ieu tuyet oi can thiet la x ly cac nguyen nhan tai nhng quoc gia goc a gay ra cuoc di dan. Bc au tien oi hoi toan the cong ong quoc te phai no lc loai bo cac xung ot va bao lc a buoc ngi ta phai tron chay. Hn the na, cung keu goi phai co nhng ke hoach tam xa co kha nang e ra nhng chng trnh thch hp cho cac khu vc b nan bat cong tram trong va s bat on tan cong, e bao am cho moi ngi c phat trien ch thc. S phat trien nay phai thang tien thien ch cua tre em, la niem hy vong cua nhan loai.

Cuoi cung, toi muon ngo li vi anh ch em la nhng ngi ong hanh vi cac tre em va ngi tre di dan: ho can en s giup quy bau cua anh ch em. Giao hoi cung can anh ch em va tr giup anh ch em trong cong viec phuc vu quang ai cua anh ch em. ng met moi vi viec can am song Tin Mng, von keu goi anh ch em nhan ra va tiep on Chua Giesu ni nhng ngi nho be nhat va de b ton thng nhat.

Toi pho thac tat ca cac tre em di dan, gia nh va cong oan cua chung, va anh ch em la nhng ngi gan gui vi ho, cho s che ch cua Thanh Gia Nazareth; xin cac Ngai luon doi theo va ong hanh vi tng ngi trong cuoc hanh trnh cua ho. Cung vi li cau nguyen, toi vui mng ban Phep Lanh Toa Thanh cho moi ngi.

Vatican, ngay 8 thang Chn nam 2016

Phanxico

 

(Ban dch cua Uy ban Muc vu Di dan

theo ban tieng Anh cua Libreria Editrice Vaticana)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page